Socialistiska Partiet Umeå uttalar sig med anledning av Stieg Larssons testamente

Efter antydningar om att testamentet kan komma att godkännas har Socialistiska Partiet i Umeå diskuterat ett aktivt förhållningssätt i frågan. För att undanröja fortsatt spekulation från allmänhetens och medias sida kallar Socialistiska Partiet till en träff med intresserade media där partiets ställningstagande presenteras och motiveras.

Tid och plats:

Onsdag 18 juni kl. 16.00 på Bokcafé Pilgatan.
Pilgatan 14
903 31 Umeå

Intressant?
I media: VF, VK,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Advertisements