Dansk larmrapport resulterar i sänkta fartgränser

Larmrapporten som en dansk forskare presenterade på en konferens i finska Helsingfors om att höjda hastighetsbegränsningar resulterat i en rejäl och kraftig ökning av antalet trafikdödade verkar får omedelbart resultat i Danmark:

Hvis der på konkrete motorvejsstrækninger med en fartbegrænsning på 130 km/t sker forholdsvis mange ulykker – og bilister samtidig i stor stil kører 150 km/t, vil Venstre, de Konservative og Dansk Folkeparti acceptere, at fartbegrænsningen sættes ned til 110 km/t. Forslaget støttes også af Socialdemokraterne.

Enligt den ännu ej släppta rapporten från danska vejdirektoratet så innebar höjningen av hasighetsbegräsningarna obehagliga effekter som kontrasterar väldigt mot den minskning av antalet olyckor som ägde rum på andra vägar:

Ifølge rapporten steg antallet af trafikulykker med personskader med otte procent frem til august 2005 på 130 km/t-strækningerne, fordi gennemsnitsfarten steg, mens antallet af personskadeuheld i samme periode faldt med 15 pct. på landeveje og 49 pct. på motorveje med en grænse på 110 km/t, fordi gennemsnitshastigheden faldt dramatisk som følge af øget politikontrol.

Med tanke på resultaten av den danska undersökningen av konsekvensen av höjda hastighetsgränser borde nog svenska myndigheter ta sig en allavrlig funderare på om man verkligen ska höja gränserna i Sverige.

Intressant?
Borgarmedia: Berlingske,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Att höga farter dödar är ju självklart. Dagens vägverk och forskning går bara regering och bilfabrikers ärenden.
  Det finns två sätt att få ner olyckor och död i trafiken, det är lägre fart och bättre vägar!
  Alkoholen i trafiken går inte att bygga eller lagstifta bort. Det går bara att få bort genom att förbjuda alkohol! Vill vi det?

 • Anders_S

  Kjell: Lägre fart kan uppnås på fler sätt dock. Genom lagar eller genom bilar som inte kan gå fort. Dessutom kan man idag rent tekniskt fjärrstyra bilars hastighet så att det inte går att köra fortare än hastighetsbegränsingen. Inga som helst tekniska problem. Men frågan även där är ju om vi vill ha det så.

  Med bliar som inte kan gå så fort så minskar förstås problemen med alkohol och bilkörning.

 • Helge

  Problemen med alkohol och bilkörning kan man bekämpa på samma sätt som problemen med för hög fart, genom informationskampanjer och genom att lära barn redan i ung ålder vad som är rätt och vad som är fel. Man borde också kraftigare betona dessa problem i bilskolan. Bättre och säkrare vägar borde man rimligtvis också satsa på då man skattar bilismen mycket hårt. Med tanke på hur dåliga vissa vägar är, är det konstigt att det inte sker fler olyckor.

  Minskar man på farten så blir olyckorna lindrigare, det är självklart. Lika självklart är inte att antalet olyckor minskar för den ekvationen är svårare än så. Om man minskar på farten blir förarna ofta också mindre fokuserade vilket ökar risken för olyckor. Min åsikt är att farten borde vara i förhållande till rådande väderförhållanden och vägens skick. Om farten är för låg i förhållande till vägen så gör det vanligtvis att vissa följer begränsningarna och vissa gör det inte, för de anser att begränsningarna är för restriktiva och denna skillnad i attityd är en säkerhetsrisk eftersom det ökar antalet omkörningar. Att köra för sakta är min åsikt lika farligt som att köra för fort om man ser till olycksrisken (inte konsekvensen).

  Att begränsa möjligheten att köra för fort är tekniskt möjligt men det är också ett steg mot ett storebror-samhälle. Det inför också andra problem som t.ex. hur ska omkörningar av långsammare fordon gå till och hur påverkar frustration och stress trafiksäkerheten. Redan nu kör folk ofta om på ett mycket vårdslöst sätt men naturligvis, kör man sakta när man krockar så är ju följderna lindrigare än om man körde fort.

  Att förbjuda alkohol är heller ingen lösning för det skulle betyda mindre övervakning men ökad hembränning, vilket potentiellt skulle kunna betyda ökad rattfylleri eftersom risken för att åka fast skulle minska. Förbud och reglering är sällan bra lösningar i en demokrati. Jag föreslår mer information för det är relativt billig åtgärd som faktiskt har en inverkan. Om man ständigt påminns om följderna av att köra rattfull eller vårdslöst så tror jag att det har in inverkan men naturligtvis måste det infomeras på ett sånt sätt att folk inte blir avtrubbade med tiden och inte mera reagerar på vad som sägs.

  Jag vill inte ha ett samhälle där det inte går att köra den hastighet man vill men jag vill ha ett samhälle där alla har lärt sej att köra ansvarsfullt. Hur man än gör så kommer det att finnas individer som gör fel och orsakar olyckor mm. Inga hastighetsbegränsningar eller regler påverkar det i någon större utsträckning men de som man kan påverka bör man lära att köra ansvarsfullt. De värsta dödsolyckorna sker ofta då unga oerfarna förare sitter bakom ratten. Jag känner till många sådana fall. Ofta hade bättre utbildning, både teoretisk och praktisk, troligen gjort att dessa olyckor inte hade inträffat.

  Nollvisionen är en vacker tanke men tyvärr kommer man aldrig att uppnå det. I.a.f. inte innan alla har bilar som korrigerar de misstag föraren gör och som kan läsa av förhållandena i realtid för att undvika yttre risker. Jag hoppas dock att vi kommer en dag att ha sådana bilar som tillåter oss vara människor men kompenserar våra brister. Priset för vår frihet och rörlighet är mycket högt.