Angreppen på yttrandefrihet och integritet duggar tätt

FRA på franska skriver Benny Åsman på bloggen Kildén & Åsman. Han skriver om hur liknande lagar som den svenska FRA-lagen införs i allt fler länder. Liknande lagstiftning finns redan i Storbritannien och i Ryssland. Frankrike har ett förslag på en liknande lag, LOPSI och USA tänker besluta om ett par tillägg till Patriot Act som innebär att man får en övervakningslagstiftning som är lika omfattande som den svenska blir i och med FRA-lagen.

Om den franska lagen skriver Benny bland annat så här:

Det område som ligger närmast FRA är Lopsis kontroll av datortrafiken. En domare kan ge polismyndigheten rätt att plantera ett virus i en dator för att läsa av allt vad ägaren av datorn sysslar med. Den ges också rätten att lagra all information som finns i datorn samt att föra denna information vidare till andra myndigheter. Domaren ger tillstånd till avlyssningen i perioder av 2×4 månader.

Vi ser alltså hur övervakningen breder ut sig i land efter land, hur det borgerliga STASI-samhället blir mer omfattande för varje dag. Som Benny skriver:

Den exekutiva makten tar sig administrativa rättigheter som inkräktar på den parlamentariska demokratin och framför allt individens rätt till ett skyddat privatliv. Det rimmar illa med de borgerligas ständiga hyllning av individens frihet. Se upp för polisstaten som smyger sig på.

Även EU:s knäppa förslag om registrering av bloggar är en del av den pågående fascistiseringen av samhället. En utveckling mot begränsad yttrandefrihet och integritetsinskränkningar som leds av olika högerregimer med högerborgerlig eller socialdemokratisk färg.

Men FRA på franska skulle också kunna betyda nåt annat. Protester mot repressiv lagstiftning och annat dåligt som kommer från olika regeringar. Ofta protester på gatan. Något vi kan ta efter i Sverige:

Intressant?
Bloggat: Kulturbloggen, BiosPolitikos, Alliansfritt Sverige, Ett hjärta rött, Jah Hollis, Hellman, Jens Holm, Andreas Sjölander,
Borgarmedia: SVD, SDS, HD1, HD2, HD3, Dagen1, Dagen2, DN, PDK,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements