Bättre sätt att minska bilismen än höjt bensinpris

Det är troligt att chockhöjda bensin/bränslepriser skulle minska bilismen. Men i dagsläget skulle detta också skapa försörjningsproblem för många människor som är beroende av fossila bränslen för sin försörjning. Det är detta faktum som fått lastbilschaufförer, fiskare och många andra att protestera i flera länder.

Eftersom majoriteten av koldioxidutsläppen sker i storstadsområden kan det sättas in andra åtgärder i dessa områden som skulle fungera bättre och smärtfriare för människor än enormt höga bensinpriser.

I Sverige kan vi börja med att ta bort reseavdragen för bilresor till och från jobbet. Dessutom bör trängselavgifter införas i alla de tre största städerna i alla fall. Dessa två åtgärder måste kompletteras med en utbyggnad av kollektivtrafiken. För att denna ska kunna bli så effektiv som möjligt måste dessutom våra städer byggas tätare och mindre utspridda. Vilket bland annat betyder förbud mot externa köpcentra som Torp utanför Uddevalla eller Kållered köpstad och bebyggelse av döda ytor, exempelvis alla tomma tomter och överdimensionerade parkeringsområden längs med Mölndalsvägen centralt i Göteborg.

På det sättet kan vi börja den nödvändiga omställningen av samhället till att blir mer miljövänligt och klimatneutralt. för en ska är säker, vi behöver göra det. Utlsäppen av växthusgaser måste ner, vilket vi västvärlden innebär minskad bilism. För att det ska vara möjligt krävs en bra och väl utbyggd kollektivtrafik.

Intressant?
Borgarmedia: SVD, DN, SDS1, SDS2, PDK,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements