FARC föreslår fångutväxling

FARC erkänner nu att det var en del av rörelsen som gick med på att lämna ut Ingrid Betancourt. I alla fall just de personer som bevekade henne. Jag finner det därför inte helt otroligt att dess personer tagit mot pengar från den colombianska regeringen, alternativt USA.

Sedan FARC:s viktigaste ledare dött, en dödad av Colombias militär och en av naturliga orsaker har det funnits klara tendenser till upplösning och splittring inom den colombianska vänstergerillan. Om en grupp inom FARC tagit mot betalning/alternativt gått med på att släppa Betancourt så kan man tolka detta som ytterligare tecken på sönderfall i organisationen.

Om nu ytterligare en fångutväxling kommer till stånd så är detta bra, men FARC måste också börja fundera på en upplösning av organisationen. Idag fyller FARC ingen syfte. Man har förlorat den roll som befrielsrörelse som man en gång hade. Det finns anledning för FARC att sluta vegetera och upplösa sig själva inom kort.

Intressant?
Borgarmedia: SVD, DN, DB,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Advertisements