EU är en diktatur

Igår på Aktuellt i TV diskuterades EU. Det fanns en expert i studion och en annan intervjuades. Inslaget handlade dels om Irlands nej till EU:s nya grundlag (numera kallat Lissabonfördraget) och hur EU skulle kunna kringgå resultatet i den irländska folkomröstningen på olika sätt. Dels om vilken allmän kritik som det fanns mot EU.

Det var överstatlighet hit och överstatlighet dit, det handlade om att den odemokratiska kommissionen fattade allt fler beslut medan ministerrådet (församlingen av representanter från EU-medlemsländerna) och parlamentet fattade allt färre lagstiftningsbeslut. Denna utvecklingen tyckte dne intervjuade experten visade på effektivitet. Det var effektivt att kommissionen tog besluten om nya lagar menade han. Experten i studion svamlade om i stort sett ingenting mer än att det fanns olika vägar man kunde köra över Irland och det irländska folket.

Men ingen nämnde ordet demokrati, eller att det stora problemet med EU inte är överstatlighet. För en socialist är det argumentet helt förryckt. Vi vill ju ha ett enda land av hela världen. Att kritisera EU för överstatlighet är reaktionär och nationalistisk argumentation. Det stora problemet med EU och med kommissionen är alltså inte att det skulle vara överstatligt eller att det skulle vara en federation. Det stora problemet är att allt fler lagstiftningsbeslut fattas ovanför medborgarnas huvud av en församling ”experter” som inte på något sätt är demokratiskt utvalda. Utan av komissionen, en slags elitokrati på vilken Europas befolkning inte har något demokratiskt inflytande.

Det är möjligt att de nyliberaler tycker denna ordning är bra för den möjliggör att man kan driva igenom impopulära nyliberala lagar utan att folket kan säga sitt. Utan att folket kan avsätta de skyldiga, utan att folket i demokratisk ordning kan påverka. Det påminner en del om nyliberalernas lösning på problemet med beslutet om FRA-lagen, en författningsdomstol med experter, tycker jag.

Dessutom tycker jag det är hånfullt mot det enda land där befolkningen fick yttra sig om EU:s nya grundlag, att diskutera oliak metoder och förslag på hur man ska kringgå folkomröstningen där. Inte heller i detta sammanhang diskuterade TV:s ”experter” demokrati. Man hade alltså inga synpunkter på det demokratiskt tvivelaktiga i förfaringssättet med ständigt nya folkomröstningar så som Danmark en gång gjorde, eller med en skenbar omförhandling och så en ny omgång, men denna gång kanske helt utan folkomröstningar så att makthavarna i lugn och ro kan rösta igenom det odemokratiska Lissabonfördraget utan att folk i demokratisk ordning får säga sitt.

Det som ä problemet med EU är alltså inte ”överstatlighet” (vem hittade på det skitordet, förresten) eller att det är en federation. Problemet är att det är en diktatur där medborgarna i Europa inte har nåt egentligt inflytande över lagstiftningsprocess och beslut. Några som däremot har inflytande över lagstiftningen är de stora företagen genom sina lobbyorganisationer. Klart odemokratiskt.

EU är helt enkelt en slags diktatur. En elitokrati. Det är problemet.

Intressant?
Bloggat: Jinge,
Borgarmedia: SVD1, SR, Dagen,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Madmax

  Det ligger en hel del i det du säger. Frågan är bara vad man kan göra åt det. Och vad ”elitokratin” skulle göra om den kände sig hotad.

 • Vi måste lägga ner EU så fort som möjlig¬¥t innan det har gått för långt

 • Nej, nyliberaler är emot EU, eftersom det är påtvingad överstatlighet. Argumentet att EU syftar till friare handel är förstås absurt, eftersom lösningen för att få friare handel är att ta bort staten ur ekvationen. Ta bort regleringar och ta bort tullar. Vips har man fri handel! Det kan vilket land som helst åstadkomma helt utan EU. EU bara bygger murar lite längre bort. Det är inte på något sett förenligt med nyliberalism.

  Alla socialister är f.ö. inte alls positiva till överstatlighet. Det finns frihetligt sinnade socialister som anser att det ska vara frivilligt att ingå i ett givet sammanhang. Precis som jag som nyliberal inte är emot demokrati per se, bara när det påtvingas genom våld.

 • För övrigt är det du pekar på, bristen på insyn och påverkan ett förhållande som korrelerar med det fysiska avståndet och antalet människor som är underställda det centraliserade beslutsfattandet. Det borde säga sig själv att människor själva är bäst lämpade att bestämma över sina egna liv och att när samarbete krävs så görs det bäst på frivilliga initiativ där man förhandlar om den specifika frågan, inte någon allmän centralstyrning som expanderar mer och mer för att slutligen göra hela EU till en konfederation, trots att varenda gång man frågat folket så är alla emot det. Det är antiliberalt, antidemokratiskt och oerhört föraktfullt.

 • Anders_S

  Hanna: Anarkister ser i allmänhet EU som en icke-fråga. De har ingen uppfattning. För dem är det egalt om en stat heter Sverige eller EU. Staten ska bort likförbannat.

  En världsstat har inget med överstatlighet att göra. Inte EU heller. Jag begriper inte det resonemanget. Resonerar man så måste man ju vara för Tysklands upplösning, Storbritanniens upplösning, USA:s upplösning osv.

  Vad en sån som jag vill ha är en världsmfattande demokrati som innefattar alla områden (dvs även det ekonomiska)

 • Oskar

  För det första är det ett viktigt fakta fel i ditt inlägg.
  Lissabonfödraget ger mindre makt åt kommissionen och mer makt åt europaparlamentet som välj DIREKT av det europeiska folket.

  Sedan är inte EU en diktatur mer än Sveriges riksdag. I Sverige har vi en parlamentarisk demokrati vilket betyder kort att vi väljer vilka som ska bestämma för oss. Det är omöjligt för större stater att låta varje individ säga vad han/hon tycker. Samma sak är det med EU. Varje individ i EU kan rösta på sitt parti i Europaparlaments-valet. Det finns lobbyister i EU precis som i Sverige.

  Sluta säg att vi ska lägga ner EU, det är bara töntigt. Det är som att säga att vi ska lägga ner Sveriges riksdag.

  /*Borttaget påstående om andras åsikter utan belägg för detta påstående*/ #AS

 • Anders_S

  Oskar: var har jag sagt att Eu ska läggas ner? Det är nämligen inte min åsikt. Jag är för att EU ska demokratiseras.

  Lissabonfördraget innebär många saker. Bland annat att föstatliganden i praktiken blir olagliga. Nåt jag förstås är mot (Det innebär ju att en privatsierad sjukvår inte går att göra till en offentlig sjukvård igen). Det finns många fler problem med fördraget, men det var inte min avsikt med inlägget att kritisera Lissabonfördraget. Utan EU:s konstruktion i sig. Utifrån vad de i TV sa (jag tror nog de har bätrte på fötterna än vad du har i det fallet).

 • anna

  Oskar

  Vår sk. parlamentariska demokrati leder till den överstatliga EU- eliten oavsett vem som sitter vid makten i Sverige… Vare sig man röstar blått eller rött… Demokrati? Knappast.

  Europa och Usa:s befolkning befinner sig i ett läge där vänster och höger (i Usa är det högern eller neoliberalerna) bland de etablerade partiernas förerädare mest används i retorisk syfte, just för att distrahera oss från att inte tänka på vem som innehar den verkliga makten,(nämligen eliteklicken i Usa och EU) och vad den sysslar med.
  Läs på mer om bl.a Trilaterala kommissionen.
  Ta reda på vilka som ingår i den makteliten och vad de faktiskt pysslar med bakom våra ryggar. Sätt dig in i vad Lissabonfördraget innebär, dvs. sök info från även oberoende källor.

  Det är de facto så att det är eu- eliten som drar upp alla riklinjer och lägger fram alla förslag och lagar av betydelse.
  Systemet med de 3000 hemliga arbetsgruppperna i EU är påfallande likt det sovjetiska systemet, (individerna i dessa arbesgrupper går varken att väljas eller att avsättas av folket). Var inte det systemet diktatur?
  Lägg sedan till förslaget om bloggcensur och rigorös överbevakning, massavlyssning. Införande av dödsstraff,att kunna bli gripen och satt i fängelse utan rättegång. ( se ”End of Nations – EU Takeover & the Lisbon Treaty end of nations”, länk nedan).

  Det har varit ganska tyst om Lissabonfördraget och dess egentliga innebörd, gissa varför?

  En grund till att hemlighålla traktatinnehållet är kanske självändringsklausulen i artikel 48, stycke 6 och 7, som gör det möjligt för eurokraterna att ändra Författnings-Reformtraktaten efter sitt behag när som helst utan att fråga oss…

  Eu pratar vitt och brett om demokrati, men agerar i verkligheten tvärtom. Dags att vakna!!

  http://ryggen.blogspot.com/2008/07/lissabon-frdraget-tillter-ddsstraff.html#links

  End of Nations – EU Takeover & the Lisbon Treaty
  http://video.google.com/videoplay?docid=-4291770489472554607

 • Pingback: Alliansupproret » The Lisbon Treaty transfers effectiveness & power to the EU()