FRA:s Ingvar Åkesson börjar bli tröttsam

Återigen påstår han att FRA inte avlyssnar svenskar. Av tekniska skäl är detta inte möjligt. Man kommer att avlyssna även svenskar. Av politiska skäl är det ockå så att FRA ska avlyssna svenskar. Terrorister, säkerhetsrisker och annat kan ju finnas även bland svenskar. Dessutom är det klart att svenskar ska avlyssnas då flera av beställarna av tjänster från FRA enbart sysslar med svenska förhållanden. Det gäller exempelvis Säpo, Tullverket och Polisen. Ingvar Åkesson upprepande av sitt mantra, FRA ska inte avlyssna svenskar är bara dumt och korkat.

Enligt den tidigare överbefälhavarens Wictorins utredning från 2003 är 75% av FRA:s spaning civil och inte militär. Det betyder att Åkessons fixering i ebatten vid den militära beställaren (i första hand MUST) inte är adekvat. Den innebär att man låtsas som om större delen av FRA:s verksamhet inte finns.

Att soldater och ambassad i Afghanistan behöver informationen har ju terroristexperter förkastat åtskilliga gånger. Det är helt enkelt inte trovärdigt att talibanernas kommunikation går via svenska kablar. Men det kan ju vara möjligt att militären i Sverige och USA tror att ryssarna vet saker om talibanerna som de inte lämnar ut till väst och att man därför vill avlyssna all trafik i kablarna genom Sverige. Rysslands internettrafik går ju till största delen genom Sverige. Men den anledningen är definitivt inte tillräckligt för att motivera att all trafik i Sveriges kabelnätverk scannas dvs avlyssnas. I samarbete med USA.

FRa yssar inte med brottsutredningar skriver Åkesson. Det är igen som sagt det. Men en del av FRA:s beställare gör det. exempelvis Säpo, Polisen och Tullen. Dessutom är det ju så att FRA inte borde få lyssna på allt, utan bara när det finns en misstanke om något. Terrorism är väl också ett brott, oavsett om det sker i Sverige eller nån annan stans. Alltså kan man mycket väl skriva in att avlyssning bara får ske om misstanke finns och en prövning genomförts på förhand. Precis som med Säpos buggning.

Ingvar Åkesson skriver helt enkelt en hel massa irrelevant skit. Desinformation. Lögner.

Intressant?
Bloggat: Opassande, Alliansfritt, Pasteys Plats, Falkvinge, Claes Krantz, FarmorGun,
Borgarmedia: SVD1, SVD2,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Pingback: Feodal-liberalismen får ett genombrott på DN-kultur : Motbilder()

 • Pingback: Joschka Fischer lobbyist fˆr Israel/USA | Jinges web och fotoblogg()

 • Inferno

  Första gången som jag helt och hållet håller med dig.

 • Sedan den nya regeringen tillträdde har dock varken polisen eller SÄPO beställt signalspaningsmaterial från FRA. Även om detta är nyligen relativt verksamhetens ålder spelar det mindre roll då det är framtiden som är intressant. Och i framtiden, med FRA-lagen, kommer information från signalspaning i kabel endast användas i försvarsunderrättelsesyfte. SÄPO kommer att fortsätta bedriva sin egen signalspaning på inhemska företeelser.

 • Anders_S

  Säpo bedriver ingen egen signalspaning. Har aldrig gjort och kommer fömodligen aldrig att göra det. Utöver det så är det ganska uppenbart att du inte vet vad du pratar om. Du har ingen möjlighet att veta om Säpo eller nån annan beställt tjänster från FRA eller inte.

 • Jag tycker Ingvar Åkesson faktiskt har argumenterat mycket bra. Han sa inte att FRA inte ska lyssna på svenskar, han sa att FRA inte ska lyssna på vanliga svenskar, de lyssnar på svenskar i den mån det berör utrikes förhållanden, som fallet var med Ulf Ekmans ryska kontakt, iofs en föga betryggande gummiformulering, men det är samtidigt svårt att se hur preciserin gar skall kunna göras, för det ligger i underrättelseverksamhetens natur att den måste ges vidsträckt fullmakt om den skall kunna bli effektiv. Svenssons misstankar är i sak motiverade hursomhelst, oavsett hur detta värderas. Om SÄPO ej bedriver egen signalspaning, får man lugnt utgå fråpn att de beställer sådan av FRA samt skickar egen personal osv. En säkerhetspolis om inte kollar nätet blir ju alldeles tandlös. Trycket från ordinär polis att begagna medlet mot organiserad brottslighet etc. blir säkert också mycket starkt och kommer förr eller senare att slå igenom. Motståndet mot FRA är därför strategiskt dödsdömt, men ändå samhällsnyttigt genom att det driver fram ökad ledarkompetens, vilket på sikt bör kunna bidra till att minska den förtroendeklyfta mellan folk och styrande, som hela den här krisen blixtbelyser, och som enligt min uppfattning är själva grundproblemet. Övervakningssamhället ser jag som oundvikligt, och vi får helt enkelt lära oss leva med det.

 • Pingback: FRA är desperata - anmäler bloggare | Svensson()

 • Lennart Hansson

  Ögnade genom kommentatorn ”FRA:S Ingvar Åkesson börjar bli tröttsam”. Vad vet du om FRA- lagen? Enligt den får man inte utan särskilda skäl spana på enskild person, FRA får bara spana på utländsk kommunikation.
  FRA är ett komplement till försvaret med uppgift att spana på företeelser som på sikt kan hota vår säkerhet och därför blir de avsändare och mottagare, som regel olika slags grupper, institutioner, militärer som kan förmedla uppgifter intressanta ur säkerhetssynpunkt. Målet är yterst att skpa beredsak för att möta hot som om de får växa till sig kan riskera vår yttrandefrihet, försvåra meddelandeskyddet och totalt inkräkta på vår frihet.
  Jag var med redan 1940, så jag vet hur det är när vi som nation blir ställda mot en fiende vi bara några år tidigare inte kunde ana skulle undergå en så radikal förändring. Vi klarade oss trots dålig beredsakp. Därför sitter det i ryggmärgen at verka för att vi inte råkar i samma situation som 1940. Därför behövs FRA, lagen behövs därför att våra latenta fiender måste mötas där de uppträder.
  Det är en teknisk fråga hur FRA ska ha tillgång till enbart det material som är av intresse ur säkerhetssynpunkt. För övrigt lär inte FRA få mer pengar än att det behövs för att spana på det ur säkerhetssynpunkt relevanta materialet. Skulle de som en del inbillar sig även företa massavlyssning av civilt material skulle det kräva enorma tillskott av personal, en massavlyssning som gör skäl för begreppet skulle kräva minst tiotusen personer. Har någon hört att regeringen begärt de pengar som en sådan verksanmhet skulle kräva. Jag är övertygad om att FRA:S personal skulle vägra medverka till massavlyssning, som gammal statstjänsteman vet jag yrkeshedern skulle vara ett verksamt hinder.
  Många av er som diskutera FRA- lagen , använd logiken och inse hur verklighetsfrämmande många av era synpumnkter.

  Josef Fransson