Isolera och nonchalera SD

Enligt Drude Dahlerup är en av faktorerna bakom att Danmark är ett mer rasistiskt land än Sverige det faktum att att den övervägande majoriteten av politiska partier i Sverige inte vill ha med Sverigedemokraterna (SD) att göra. Detta är som jag ser det en alltför enkel förklaring. I Belgien har partierna haft samma inställning till Vlaams Belang som svenska partier till SD. Det har inte hjälpt. Vlaams Belang är det största partiet i den flamländska delen av Belgien.

Det finns alltså flera delförklaringar. För att hindra att ett högerpopulistiskt eller fascistiskt främlingsfientligt parti ska kunna bli framgångsrikt krävs förutom att man isolerar dem också att man drar undan fötterna för deras möjligheter att föra fram sina reaktionära populistiska krav. Detta gör man genom att inte försämra för vanligt folk, genom att inte öka klyftorna mellan fattiga och rika. Genom att prata om klass och ekonomisk jämlikhet. Genom att visa på att extremhögerna är de verkliga antisemiterna, islamofoberna och rasisterna. Genom att visa på att extremhögerns politik kommer att öka klyftorna i samhället ännu mer osv. Med alla dess åtgärder och med en politik som är motsatsen till den politik som förts i Sverige de senaste 20 åren kan högerextremister hindras från att få framgångar.

Då duger det inte att exempelvis bekämpa antisemitism och kvinnofientlighet där den inte finns, dvs hos vänstern. Utan den måste bekämpas där den finns, hos extremhögern. Det räcker inte att prata om HBT och jämställdhet. Det duger inte att prata om identitetspolitik utan man måste prata om klasspolitik. Om kvinnors rätt till lika löner och om alla människors lika värde. Det duger inte att privatisera och att skära ner.

Utöver detta finns det ytterligare förklaringar till att rasismen är större i Danmark än i Sverige. I Danmark är de grupper som i första hand är basen för högerpopulister mycket större än i Sverige. Det rör sig om småborgare (dvs småföretagare och hantverkare av olika slag) och bönder. Det är högerpopulismens och fascismens kärntrupper. I Danmark är dessa grupper mycket större i förhållande till befolkningen. Det gäller även för exempelvis Norge och Frankrike. Det är heller ingen tillfällighet att SD och nazistiska grupperingar är starkast i Skåne-Blekinge samt på Västgötaslätten. Där är dessa grupper en större del av befolkningen än i övriga delar av Sverige. I Frankrike har det också varit tydligt att militären och de gamla kolonialisterna från Algeriet utgjord stödtrupper för Le Pen. Denna grupp existerar i princip inte i Sverige.

För att bekämpa högerpopulismen krävs alltså klasspolitik och inte identitetspolitik. Isolering och bojkott av SD och inget samarbete. Kamp mot privatiseringar och nedskärningar. Minskade klassklyftor. SD ska inte få vara med i debatter, inte skrivas om i tidningarna osv.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Jinge om Forum för Levande Historia, Alliansfritt om utanförskap och Resursbloggen om social välfärd

Advertisements
 • Tobias Lindgren

  Vet du vad demokrati innebär?

 • Martin

  Själva anledningen till att människor sluter samman och bildar samhällen är för att skapa trygghet för sig. Så din analys delar jag i stora drag.

  Varför kan då främlingsfientlighet och rasism kopplas till att tryggheten för medborgare minskar?

  När man monterar ned välfärdssamhället, det blir lågkonjukturer och kriser, så börjar folk känna sig mindre trygga. Man upplever att det inte finns så det räcker till alla. Det finns inte jobb till alla och att ens chanser att klara sig om man skulle bli en av de utan jobb skulle bli mindre. Då söker man andra sätt att säkra att man får en bit av kakan, man sluter sig samman kring samhällen inom samhällen, exempelvis börjar man med lojaliteter baserad på hudfärg. ”Om vi håller ihop, så kommer det i alla fall räcka till oss”, det är kanske inte den uttalade rationaliseringen, den förklarar dock varför andra små samhällen inom samhällen ökar i dåliga tider, exempelvis religion.

  Därför måste man se till att det finns jobb, att förbättra trygghetsystemen och ge folk mer inflytande över sin situation och därmed skapa mer trygghet för var och en. Det är så man verkligen kan bekämpa rasism.

 • Apan

  Hmm, du verkr ju inte veta riktigt vad demokrati är. Självklart har SD lika stor rätt som vilket annat parti att existera, även om de har åsikter som du inte håller med om. Själva grundidén med demokrati, eller ? De rasistiksa strömningar som finns motas inte genom att negligera och förringa dem. Jag menar, du skulle väl ALDRIG ge upp dina vänstersympatier och åsikter bara för att folk ignorerar dig och du fick fortsätta leva i din bubbla utan yttre påverkan ?

  Förresten, varför är alla så upphetsade över Danmark ? Kolla österut till Finland. De är minst lika ”rasistiska” som danskarna fast det är kalrt de skall ju dubbla sin invandring nu från drygt 500 per år till nästan 1000. Finnarna har lyckats hålla låg profil och kommit undan med det (verkar det som).

 • Anders_S

  Apan: I alla människors demokratiska rättigheter ingår rätten att bojkotta något, att vägra prata med någon osv. Det är så att säga en del av demokratin. Jag tycker man kan utnyttja de demokratiska rättigheterna gentemot fascister, högerpopulister och nazister.

  Däremot är jag helt mot förbud av rasistiska eller nazistiska organsiationer, jag är för att Mein Kampf ska kunna få säljas, tveksam till lagen om hets mot folkgrupp och mycket annat. Jag är mot att utesluta extremhögermänniskor från facket.

  Däremot är jag för att bojkotta, demonstrera och protestera mot högerextremister. Dvs använda mina demokratiska rättigheter.

 • Apan

  Jovisst står det dig fritt att försöka ignorera de ”oönskade” elementen. Dock blir det svårt, om inte omöjligt, då de börjar ta del i den offentliga debvatten. Allt enligt deras demokratiska rättigheter. Tyvärr tror jag inte det kommer få den effekt (jag tror) du önskar uppnå.

  Lattjo att se hur alla problem för en vänstermänniska är ”klassproblem”. Det som hänt är ju att vänsterns generösa invandringspolitik har lett till en importerad underklass som befinner sig längst ner på samhällsskalan. Nåja, om man har en hammare ser väl alla problem ut som en spik …..

 • Martin

  Det är snarare så att de som inte är ”vänstermänniskor” hittar på massa ad hoc teorier för att förklara problem i samhället. I takt med att ”underklassen” mer och mer ersatts av invandrare så har invandrare fått mer och mer representation i brottstatistik och andra samhällsproblem. För redan innan det fanns en enda invandrare i Sverige, så var de undre samhällskikten överrepresenterade bland sociala problem som till exempel brottslighet.

  Men brottsligheten ökar ju, invänder någon och hävdar att det är för att vi har fler och fler mörkhåriga i samhället.

  Men förklaringen är ökande klassklyftor, en större och allt fattigare ”underklass”. Det är det som är det verkliga problemen, sociala problem beror på sociala faktorer, inte på hårfärg och pigmentering.

  Apan: Du erkänner klassteori och klassamhället genom ditt språkbruk. Du talar om ”underklass” och du erkänner att invandrare och flyktingar hamnar i denna i större utsträckning än andra. Du identifierar problemet i din text, men den lösning/orsak du antyder är inte korrekt eftersom klasstillhörighet inte förutbestäms av pigmentering.

 • Anders_S

  Diskussion om brottslighet är off-topic och vidare inlägg om det komemr inte att godkännas.

  Men faktum är att brottsligheten inte ökar, att arbetarklass har högre brottslighet och alltid har haft, att klasstillhörighet inte räcker för att förklara varför invandrare är överrpresenterade bland straffade för brott, utan även rasism och fördomar har betydelse för detta.

  http://www.zaramis.nu/blog/2008/02/10/brottslighet-och-etnicitet/
  http://www.zaramis.nu/blog/2008/01/13/brottslighet-och-klass/
  http://www.zaramis.nu/blog/2008/01/15/brottslighet-och-hogerextremism/

  http://www.zaramis.nu/blog/2007/07/24/valdet-okar-det-verkligen/
  http://www.zaramis.nu/blog/2007/07/11/ingen-okning-av-knivbrott-daremot-nya-arbetsmetoder/
  http://www.zaramis.nu/blog/2007/06/30/hatbrotten-okar-faktiskt-inte/
  http://www.zaramis.nu/blog/2007/04/03/ingen-okning-av-narkotikabrotten-i-sverige/
  http://www.zaramis.nu/blog/2008/04/12/lagandring-orsak-till-okning-av-anmalda-valdtakter/

 • Roger Svensson

  Så du nonchalerar alltså Sd genom att skriva om dem? Självmotsägelsen i detta är ju snudd på humor.

 • Anders_S:
  Jag håller med dig tlill fullo.

  Det är dessvärre för att båda blocken har verkat för att omfördela resurserna i samhället, från dem som inte har så mycket till dem som redan har allt, som de andra partiernas företrädare inte kan argumentera mot sd. Ingen i de etablerade partierna vill ju erkänna att de bidragit till att vidga klassklyftorna och ingen vill i framtiden verka för att de ska minska igen, som de gjorde mellan 1945 och 1990 (och Sverige som nation är rikare idag än under den tiden så det handlar inte om ekonomi).

  Vilka argument ska de etablerade politikerna då använda mot sd?
  De kan ju inte gärna tala om för svenska folket att vi har arbetslöshet för att flera riksdagar och regeringar de senaste 18 åren har beslutat att vi ska ha en hög sådan.
  De kan ju inte berätta för väljarna att vi har skurit ner de offentliga verksamheterna för att de rika ska få mer och för att kväsa vanligt folk.
  De kan ju inte stå och tala om att Sverige visst har råd att ta emot flyktingar, och dessutom skulle de kunna få arbeten allihop, både alla invandrare/flyktingar och alla svenskar, om de styrande eliterna bara ville att de skulle få sådana.

  Alltså kommer varje diskussion med sd att förloras av de andra partierna, för alltfler ”svenskar” ser ingen annan anledning till nedskärningar och arbetslöshet och den påstått dåliga ekonomin i landet än 1) att invandrarna tar jobben från svenskarna och 2) att de är kriminella och farliga nästan allihop. Den verkliga orsaken till den tilltagande omjämlikheten och rivningen av välfärdssystemen kan politikerna inte berätta om eftersom den bygger på ett antal av de lögner om Sverige och svensk samhällsekonomi som Timbro spritt i sina propaganda under mer än 30 år nu.

  Just nu tar alliansen upp och börjar trumfa in lögnen om ”äldreexplosionen, som vi inte har råd med”, för att kunna sänka pensionerna ännu mer och höja pensionsåldern. Det är inte svårt att gissa vart många pensionärer tar vägen vid de kommande valen när detta har effektuerats.

 • lasse

  Om vänstern (då räknas inte S, kanske inte ens V) vill ha något inflytande får man väl börja med att skaffa sig ett demokratiskt underlag, som tillexempel att ta reda på vad som bekymrar ‚Äùvanligt‚Äù folk i deras vardag. Till att börja med kan man ju försöka lyssna på dessa ‚Äùvanliga‚Äù människor och kanske rent av att uttrycka sig på ett begripligt sätt. Och en alltför vild gissning är att queer-frågor eller Palestina inte står speciellt högt upp på dagordningen.

 • Pingback: Trottens Betraktelser » Klasskamp enda botemedlet mot den högerextrema sjukan()