EU-domstolen ogiltigförklarar godtycklig lagstiftning

I kampen mot terrorismen har västvärldens länder, USA och EU på många sätt isnkränkt grundläggande mänskliga rättigheter. En av dessa kränkningar var terroriststämpeln på det somaliska banknätverket Al-Barakaat och flera av dess företrädare. Deras tillgångar frystes, de fick inga förklaringar till det som skedde och hade ingen möjlighet att överklaga det hela. Nu har EU-domstolen fastslagit att förfarandet var fel. Det var felaktigt att terroriststämpla människor och banknätverket Al Barakaat på det sätt som skedde.

Domstolen menar dock att frysningen av pengaran kan ha varit korrekt i det aktuella läget. Det har jag personligen svårt att begripa, men nu när domstoeln förklarat att de övriga åtgärderna var felaktiga bör väl alla människor som fått pengar frysta få tillbaka dessa pengar. Det finns inte längre nån anledning att de ska vara frysta.

Doemn i EU-domstolen är ett steg i rätt riktning. Det innebär ett värnande av grundläggande mänskliga rättigheter och friheter som har hotats av hysterin kring terrorism.

Intressant?
Borgarmedia: SDS1, SDS2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements