Bra att minska utsläppen från bilar

Det är ett i grunden bra förslag om hårdare krav på bilar inom EU som moderaten Lars Lindblad kommer med i SVD:

Han vill därför ta ytterligare ett steg. Det är, enligt den moderata arbetsgruppen, ”nödvändigt” att EU inför ett krav på att bilar som säljs på den europeiska marknaden inte får ha ett högre individuellt utsläpp än 95 gram koldioxid per kilometer år 2020. Det nya utsläppsmålet är ett ”absolut gränsvärde”, inte ett genomsnitt.

– Det innebär ungefär att ingen bil får dra mer än en halv liter bensin per mil, förklarar Lars Lindblad, och konstaterar att moderaterna därmed går längre än klimatberedningen.

Det är, som Naturskyddsföreningen säger, ett radikalt krav och det är ett vettigt och bra krav. Problemet är attd et knappast räcker för att komam till rätta med koldioxidustläppen. Dessutom skulel det inebär en katastrof om hela världen hade bil i samma utsträckning som vi i Sverige, även med de moderata utsläppskraven. Därför måste också smahället konstrueras om. Vi måste bygga städer och samhällen anpassade till kollektivtrafik och inte till bilism. För vi måste få en omställning från bilism till kollektiva transportmedel.

Vägen dit är dock lång och sådana förslag som moderaternas förslag om utsläppsbegränsningar kan inte vara något annat än steg på vägen.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, SVD2, DN1, DN2, DN3, DN4,
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Advertisements
  • Helge

    Den största delen av bilismen kör bara korta sträckor mellan hemmet och arbetet. För dessa sträckor är det helt onödigt att ha en bensin- eller dieseldriven bil, en elbil skulle vara mycket effektivare och ge mindre absoluta utsläpp. Problemet med elbilar är att de behöver laddas och detta höjer behovet av el, dock är eldrift så pass mycket effektivare att absoluta mängden av utsläpp skulle minska men jag tycker man borde kombinera elbilar med små vindkraftverk som skulle ladda bilarna när de inte är i bruk. På detta sätt skulle de kunna vara verkligen utsläppsfria men det är för tillfället en utopi om än möjliht att genomföra om viljan bara finns och det hoppas jag på.

    Som jag ser utsläppsproblematiken så skulle den kunna lösas genom distribuerad produktion. Alltså lokala små kraftverk (vindkraft) vid varje hus som kunde producera en del av behovet och ge överskotten ut i nätet. Största problemet med ett dylikt arrangemang är att behovet är svårt att dimesionera då alla behöver el samtidigt (då det inte blåser) och att det också blir ett stort överskott samtidigt. Detta är dock ett problem som går att lösa på många sätt, t.ex. genom vätgasproduktion av överskotten som kan användas som ren energi.

    Den moderna bilens största brist är i min mening det att den är en kompromiss för att fungera för alla ändamål. Det gör att man ofta kör med en onödigt stor och tung bil som drar mer än vad som vanligen behövs.

  • Pingback:   Att bygga för undergången — Mullvaden()