FRA, informationen och diktaturerna

FRA, en civil svensk myndighet som sysslar med signalspaning på uppdrag får ta vilka kunder de vill. Signalspaningen som ska bedrivas i kabel och i luften innefattar alla signaler som korsar Sveriges gränser. Det innebär, förutom spaning på svenskar, även att man signalspanar på alla nadra nordbor, de flesta invånare i Baltikum och Ryssland. Förmodligen en hel del andra också. Om någon surfar in på en server i Sverige så signalspanas det också på den kommunikationen. Det blir en hel del folk. Förmodligen blir en hel del politiska flyktingar och en hel del vanliga, fredliga oppositionella också mål för spaningen.

Exakt vad man spanar efter eller vem man spanar efter är säkerligen beroende på vad olika beställare kan vilja ha. Beställarna kan vara många, det kanvara den svenska militära underrättelsetjänsten, det kan vara säkerhetspolisen, det kan vara tullen, vanliga polisen, privata företag (ex. Antipiratbyrån) utländska polisstyrkor eller säkerhetstjänster. Bland de utländska kunderna märks främst USA som Sverige har avtal om utbyte av underrättelseinformation med. Bara ett utbyte med USA innebär att diverse obskyra verksamheter och regimer runtom i världen kan få tillgång till underrättelseiformation som samlats in i Sverige. Men faktiskt kan även rena diktaturer beställa spaning och material samt få tillgång till FRA:s signalspaningskunskaper.

Det är naturligtvis inte acceptabelt. Lika lite okej som att man bygger upp register med oliktänkande eller folk med avvikande åsikter. Något som FRA:s spaning säkerligen också kommer att användas till.

Regeringen var i somras när lagen antogs i riksdagen väldigt ointresserade av en debatt. Man ville driva igenom lagen till varje pris och riksdagsmän hotades, övertalades och utpressades för att rösta rätt. Nu är det likadant igen. När tilläggen ska dras i riksdagen blir det bara två veckors remisstid. Lagen ska återigen tvingas igenom med minsta möjliga debatt. Anledningen till detta agerande är, som jag ser det, avtalet med USA som i praktiken tvingar Sverige att införa den här typen av lagstiftning.

För att sammafatta, informationen från FRA:s spaning kan hamna i storföretags händer, i diktaurers händer, i skumma organsiationers händer. Den kan missbrukas på alla vis, både nu omedelbart och i framtiden. Avtalet med USA gör regeringen kompromissovillig och det ger det hela en liten smak av kupp.

Intressant?
Bloggat: Under den svarta natthimlen, Jinge, Kulturbloggen, Opassande, Jonas Morian,
Borgarmedia: SVD, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, SDS, HD, AB,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements