Saknas koppling mellan ekonomisk tillväxt och demokrati

Nyliberaler förfäktar ofta idén att ekonomisk tillväxt, kapitalism och fri marknad automatiskt skulle innebära demokrati. Dvs att en kapitalism utan tyglar per automatik ger demokrati är vad de menar. Alla som vet det minsta om historia kan ju se att det inte är så. Varje gång vi i historien haft friare marknad, laissez-faire kapitalism etc så har det istället medförta att fascismen vuxit, att totalitära stater blivit vanligare.

Nu bekräftar också några forskare detta. Det finns inget samband mellan kapitalism, ekonomisk tillväxt och demokrati menar några forskare vid Uppsala universitet:

Våra resultat visar att auktoritära stater kan trampa på oavbrutet med medborgare som, trots en gynnsam ekonomisk utveckling, alltjämt bär på sina gamla intoleranta värderingar till exempel i form av omfattande xenofobi och extremt hat mot homosexuella. Tillväxten kan alltså upprätthållas på imponerande höga nivåer medan i princip ingenting händer som kan skapa de nödvändiga förutsättningarna för en positiv demokratisk utveckling.

Sen förstår jag inte riktigt vart de två forskarna vill komma egentligen. De konstaterar att biståndet inte kan uppväga den odemokratiska utveckling som kapitalismen orsakar och verkar då vara för att biståndet ska avvecklas eftersom det inte fungerar. Nog för att biståndet inte kan motverka den odemokratiska kapitalismen som produktionssätt eller den odemokratiska nyliberalismen som idétradition. Men detta innebär ju inte att biståndet per automatik blir meningslöst. Bara att det blir mindre effektivt.

Inte heller känns det som om just aspekten med biståndet är det man mest borde fokusera på. Istället vore det väl vettigare att fundera på hur vi kan motverka kapitalismens negativa verkningar. Negativa verkningar som innebär mindre demokrati, mer förtryck (något en del nyliberaler dock verkar gilla), finanskrascher och annat sattyg som kastar ut fattiga människor i fattigdom och problem när jobben försvinner.

Intressant?
Bloggat: Jinge,
Borgarmedia: DN1, DN2, DN3, SVD1, SVD2, SVD3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Rickard

    Svensson, jag tror att du behöver läsa på lite bättre om historien. Du sa: ”Varje gång vi i historien haft friare marknad, laissez-faire kapitalism etc så har det istället medförta att fascismen vuxit, att totalitära stater blivit vanligare.” Laissez-faire kapitalism är väldigt sällsynt historiskt, och att sedan dra likhets tecken med det vidare begreppet friare marknad och hävda att detta leder till fascism och totalitarism är ju närmast befängt.

    Dagens Sverige, Finland, Japan, mesta av EU, USA är ju exempel på ”friare marknader” och dessa länder kan väl klassas som demokratier. Nazi-tyskland, facistiska Italien, Sovjet unionen, Kina, Kuba experiementerade ju alla med alternativ till fria marknader och vi vet ju hur demokratiska de var. Fast du kanske har alldeles egna definitioner på begreppen demokrati och totalitärism.

    Sedan så får vi ju se hur det går med den totalitärism-kapitalism modellen som tillämpas i Kina mfl. Kommer den växande medelklasses att kräva och tillåtas större demokratiska rättigheter, som också var fallet i tillkomsten av de västerländska demokratierna. Förhoppningsvis blir detta en fredlig process, men gräver de odemokratiska eliterna i t.ex. Kina ner sig i sina bunkrar och försöker kväsa demokratisering kan det nog bli ganska obehagligt. I sånt fall kan man nog anta att deras ekonomi också faller och med det bevisar att totalitärism-kapitalism modellen inte var hållbar. Det får historien utvisa och vi får hoppas på det bästa.