Den elektroniska polisstaten

Sett ur det individuella perpektivet kommer den nya piratjägarlagen, som jag skrivit tidigare, inte att ha så stor betydelse. Men ur det principiella perspektivet betyder den en del. Lagen ska ses i samma sammanhang som FRA-lagen. Den är nämligen också delvis ett beställningsjobb från USA. Det avtal mellan Sverige och USA som lett fram till FRA-lagen innehåller nämligen också skrivningar som innebär att privatpoliser tillåts. Där finns paragrafer som reglerar hur piratkopiering, upphovsrätt etc ska hanteras osv. Kort sagt öppnar avtalet upp för privatpoliser som Antipiratbyrån.

Pirtajägarlagen är den del av den borgerliga kontrollstaten. En del av den elektroniska polisstaten tillsammans med FRA-lagen och en del annan lagstiftning om buggning etc som tillkommit de senaste åren. Omvandlingen av FRA från en militär myndighet till en civil dito är också en del av denna utveckling.

Enda möjligheten att förhindra pirtakopiering och ”olaglig” fildelning är ju en omfattande kontrollverksamhet som Lars Henriksson skrivit i en gammal artikel, Piraterna är inte boven:

Copyrightindustrins motståndare är inte piratkopierande ungdomar utan själva teknikutvecklingen. Men att stoppa spridning av digital information går inte med mindre än att en elektronisk polisstat upprättas med oerhörda konsekvenser, inte bara för personlig integritet utan även för möjligheten att använda den digitala tekniken. Marx ord om egendomsförhållanden som kommit i motsättning med produktivkrafternas utveckling ekar onekligen.

Redan har teknologin skapat nya typer av allmänningar och samarbetsformer som ifrågasätter det privata ägandet till kunskap där folk arbetar vid sina datorer utan andra krav på ersättning än sina likars uppskattning och möjligheten att själva kunna använda deras arbete. Denna ”copyleft”-rörelse – där man fritt delar med sig med enda villkor att ingen får sälja det – växer inte bara bland mängder av tidskrifter, uppslagsverk och frågesidor på nätet. I den akademiska världen sprids nu Berlindeklarationen, nyss antagen av det svenska Vetenskapsrådet, med uppmaning till världens forskare att göra forskningen till allmän egendom genom internet. Detta är en utveckling värd att bejaka för de allra flesta.
Musiken och musikerna fanns innan skivindustrin och kommer också att överleva den.

Lars Henriksson nämner ju Marx och produktivkrafterna, så här skrev denne om detta i förordet i ”Till kritiken av den politiska ekonomin”

”På ett visst stadium av sin utveckling råkar samhällets materiella produktivkrafter i motsättning till de rådande produktionsförhållandena, eller, vad som bara är ett juridiskt uttryck för detta, med de egendomsförhållanden, inom vilka dessa produktivkrafter hittills rört sig. Från att ha varit utvecklingsformer för produktivkrafterna förvandlas dessa förhållanden till fjättrar för desamma. Då inträder en period av social revolution.”

En ekonomiska utvecklingen i världen, den teknologiska utvecklingen i världen. Det finns mycket som idag pekar i riktning mot den sociala revolution som Marx skriver om. En sådan kommer dock inte av sig själv. Den kräver organisering, att arbetarklassen organiserar sig och ställer krav. Tyvärr är de stora partier som har stöd i arbetarklassen på väg i en helt annan riktning och det kan på kort sikt innebär att någon social revolution blir det inte. Istället växer en borgerlig fascistisk övervakningsstat så sakta fram. Det blir samma politiska lösning på kriserna som på 1930-talet alltså. Till men för den vanliga människan, för arbetarklassen. Den elektroniska polisstaten är på väg.

Läs också: Det digitala upproret, Allt mitt är ditt, Om inskränkningar i äganderätten, Fildelning är här för att stanna,

Intressant?
Bloggat: Copyriot1 (tack för gliringen), Copyriot2, Kulturbloggen, Opassande, Alliansfritt, Falkvinge,
Borgarmedia: DN, SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements