Organiserad brottslighet och statens nedmontering

När EON:s chef i Malmö går ut och förfasar sig över gangsterkriget i Malmö så är det i själva verket så att han är en del av problemet, eller rättare sagt är han och hans företag en slags symbol för grundproblemet. Därför att Eon i Sverige är ett privatiserat företag som tidigare var ägt av det offentliga och hette Sydkraft. Det ägdes huvudsakligen av och kontrollerades av ett antal kommuner tillsammans.

Hur kan det var så? Jo, den nyliberala ideologin som förenklat och kortfattat går ut på att marknaden klarar sig själv och att det offentliga inte ska äga företag eller bedriva ekonomisk verksamhet har inneburit omfattande privatiseringar och nedskärningar inom offentlig verksamhet. Kort sagt kan man säga att det skett en nedmontering av staten (i form av staten, landstingen och kommunerna). Staten har blivit svagare. Just detta är det som Roberto Saviano i sin bok Gomorra beskrivit som orsaken till camorrans makt i Neapel. En svag stat. På samma sätt beskrivs det i böcker om den sicilianska maffian. En förutsättning för maffian är en svag stat. I Sverige har politiken medvetet gått ut på att försvaga staten. Genom utförsäljningar, privatiseringar och nedskärningar. Gängen har växt och gangsterkrigen blivit allt vanligare som en följd av detta. Sydkrafts privatisering innebär i och för sig inte i sig själv någon påverkan på kriminaliteten, men är som en symbol för nedmonteringen av det offentliga. Vi ska dock inte överdriva. Sverige är ännu myckte långt från Italien. Brottsligheten här är mycket mindre och mycket mindre organiserad.

Men ändå, i ett sånt här läge duger det inte med enbart förstärkning av polisen. Betydligt viktigare är en generell upprustning av staten. Mer pengar till det sociala, mer pengar och resurser till förskola och skola. Mindre grupper, mindre klasser, fler vuxna i förskolan och skolan. Då kan man minska rekryteringen till gängen, minska deras möjligheter att agera som en alternativ socialhjälp eller som alternativa banker.

Sen är det ju också så att det finns en direkt koppling mellan camorran och gangsterkriget i Malmö. Kriget handlar om kontroll över den lokala kokainhandeln. På europeisk nivå är camorran en av de större spelarna när det gäller handel med kokain.

Dessutom, hand i hand med en svag stat går också hederskultur och hedersmord. Den typen av kultur och agerande är också en förutsättning för organiserad brottslighet. Och den växer när staten försvagas.

Intressant?
Borgarmedia: GT, AB,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements