Lagstiftning ska lösa allt – nu ska vårdköerna bort

Det är en obegriplig logik. Det är ju inte direkt ovilja eller djävulskap som gör att det finns vårdköer. Lagstiftning kan inte ta bort köer om det är en brist på resurser (pengar, personal, utrymmen etc) som är orsaken och om det aktuella vårdbehovet finns.

Man kan få bort vårdköer genom att använda sig av marknadskrafte. Låta priserna gå upp när efterfrågan är stor osv. Resultatet blir att många då inte har råd och inte längre begär nån vård. Och, voilá, kön är borta, men till priset av de rika får riktig och adekvat vård, men de fattiga får ingen vård. Det är i alla fall ett system jag inte vill ha.

Man kan ju både i ett marknadssystem och i ett system som det vi hade förr i Sverige, en allmän och lika vård för alla i offentlig ägo, bygga ut vården där det är stor efetrfrågan och på så sätt få bort köerna. Problemet är då att det kanske inte finns tillräckligt med personal, att man bygger ut ett år, för att nästa år stå utan efterfrågan på just den vården. Något som kan hända på grund av en mängd olika skäl. Lösningarna blir dessutom onödigt dyra, och i slutändan står man med öevrkapacitet på en del områden och underkapacitet på andra. Mer skattepengar går åt i det offentligt drivna alternativet och i marknadsalternativet försvinner profiten. Jag misstänker att inget bolag skulle handla så om vi hade marknadsstyrd vår, utan vi skulle stå med alternativet högre priser och bra vård bara till rika.

Men med lagstftning kan man inte få bort köer, om inte lagen gör att sjukvårdsmyndighter, sjukhus och sjukvårdspersonal helt enkelt döljer köerna genom tekniska och byråkratiska trick. Dvs vi får inte mer vård, men köerna blir underjordiska och okontrollerbara.

Hela resonemanget med lagstiftning mot vårdköer är befängt. Det är på samma sätt med det, som med lagstiftningen mot förskoleköer. Göteborg har aldrig lyckats ta bort köerna, det har ofta berott på att byggplaner fördröjs och överklagas i all evighet. På att det inte finns några tomter elller hus att bygga förskolor i, i det aktuella stadsdelsnämndområdet osv. Men kontentan är lagen inte spelar nån roll. För hur ska man straffa kommunenen när man inte lyckas få bort köerna? Böta till staten? Verkar ju vara en meningslös åtgärd, för genom sämre ekonomi i kommunen skulle ju förskoleutbyggnad bli än svårare.

Det är idag så att vården i olika eller av Sverige blir lite olika. Det råder alltså en viss geografisk ojämlikhet. men ska man får rätten att välja vilken vårdgivare som helst ur som helst, ett förslag som ju rent spontant inte känns så dumt, så kommer vi att få se en annan ojämlikhet öka. Ojämlikheten mellan klasser. För de som kommer att ha lättast att välja vår nån annan stans är de som har lättare att ta sig fram i samhället, dvs de rikare, de bättre bemedlade. Så ojämlikheter komerm nte att försvinna, utan bara att se annorlunda ut. Och köerna försvinner inte heller. De bara omfördelas. Dessutom, ett sjukvårdssystem utan köer skulle faktiskt vara ett alldeles för dyrt sjukvårdssystem.

På nåt sätt känns det som om det inom borgerligheten finns en övertro på lagstiftning. Nya lagar ska lösa allt. Få bort fildelning, terrorister, sjukvårdsköer osv.

Intressant?
Bloggat: Ett hjärta rött,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
 • surgubben

  Det ligger något i att politiker i allmänhet tror för mycket på lagstiftning och för lite på människors egen förmåga. /*Off topic samt påstående utan källa och utan relevans*/ #AS

  Annars är det nog så att politiker ska sätta spelreglerna för en verksamhet men inte bedriva den. Inom socialismen blir politiken att man gör bäggedera och ändrar reglerna för att dölja misslyckanden.

  I dag fungerar vården rätt bra enligt min erfarenhet och det beror mer på att sjukhusen drivs allt mer självständigt i stället för centralbyråkratiskt.

 • Dr Livegen

  Bryt Landstingens monopol på att få driva den skattefinansierade sjukvården. Antalet läkare i Sverige räcker mer än tillräckligt för att skapa en sjukvård som är tillgänglig för alla svenskar i rätt tid.
  Titta på vantetider.se och notera att 37% av svenskarna inte får träffa specialist och 45% inte får operationen gjord i tid!! Vi har bland de längsta köerna till sjukvården i Europa. Det är skandal!!
  Skrota monopolet som landstinget har på sjukvårdproduktion, behåll skattefinansierad vård, dvs behåll nuvarande debitering med högkostnadsskydd etc men låt oss läkare få driva egna kliniker, då kommer vi ta bort köerna såsom våra grannar i Norge lyckats med sedan läkarna där fått möjlighet att driva privata kliniker. Det enda landet som krampaktigt försvarar monopolet bland mina skandinaviska kolleger är Sverige! BNP uttaget till sjukvård måste också öka från nuvarande ca 9% till 12% som flertalet jämförbara länder har i västvärlden. Vi får hoppas för patienternas skull att socialdemokraterna släpper sin dogmatiska hållning, därmed kan vi hoppas på en bred uppgörelse över blockgränserna.