Dödligt ungdomsvåld minskar visst

Jag vet inte hur journalister kan vara så obegripligt korkade när det gäller statistik. Kanske borde man lägga in en kurs i deras utbildning. Eller är det bara rubriksättarna på tidningarna om saknar utbildning och inte begriper? Det blir fel i stort sett jämt. Så här står det i en artikel i DN:

Ungas grova våldsbrott, att offret avlider, har inte blivit vanligare över tid, visar Socialstyrelsens statistik över dödsorsak. 13 personer, 10-24 år, avled i Stockholms län under perioden 2002-2006 till följd av övergrepp av annan person. Femårsperioden innan, 1997-2001, avled 21 personer i åldersgruppen till följd av våldsbrott.

Rubriken i DN är ”Dödligt våld bland unga minskar inte”. Så vitt jag kan se är det en avsevärd minskning av det dödliga våldet bland unga, om bägge siffrorna är för Stockholm vill säga. Och det får man väl utgå från. Samtidigt är det så att de dödliga våldet generellt också minskar. Antalsmässigt har antalet mord legat i stort sett konstant sen slutet av 1970-talet. Det handlar om cirka 100 personer per år, med en liten minskning de senaste åren ner mot 90. Detta innebär en minskning av det dödliga våldet då befolkningen ökat med mer än en miljon under samma tid.

Jag begriper faktiskt inte hur man kan sätt en rubrik som hävdar att dödligt våld inte minskar balnd unga när man har tillgång till ovanstående information. Det dödliga våldet minskar faktiskt bland unga, och det rejält. Det minskar bland vuxna också.

Intressant?
Borgarmedia: DN1, DN2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements
 • Ole

  Jag kollade Socialstyrelsens databas. Trenden i Stockholms län är minskande, men inte statistiskt signifikant (p=0,24). Tar du hela riket blir siffrorna 65 och 80. En minskning där också över tiden, men den är inte heller statistiskt signifikant (p=0,07).

  Att skriva att våldet minskar vore alltså fel utifrån denna statistik. DN:s rubrik finns det däremot bra belägg för – denna gång.

 • Ole

  Rättelse: Rubriken borde snarare ha varit ”Dödligt våld bland unga ökar inte”.

  Jag håller alltså varken med dig eller DN i det här fallet.

 • Anders_S

  Socialstyrelsens databas innehåller inte korrekta data. Tyvärr. Det gör inte BRÅ:s statistik heller. Man måste läsa rapporter för att få korrekt material.

  Och menar du verkligen att en minskning från 21 till 13 inte är statistiskt signifikant? I så fall får du nog läsa kursen igen.

 • Pingback: Fixeringen vid brott är osund | Svensson()