Vad står Obama för?

För de som tror att Obama kommer att innebära avgörande skillnader vad det gäller USA:s politik vill jag bara påminna om följande:

Han kommer inte att förändra politiken i Palestina nåt nämnvärt. Det är fortsatt stöd till Israel som gäller.

Visserligen säger han att han på sikt (obs!) vill avbryta kriget i Irak, men samtidigt vill han trappa upp i Afghanistan.

När det gäller kriget mot terrorn kommer vi inte att se några större förändringar.

Det är dock möjligt att USA får en bättre klimatpolitik.

Vi kommer också att få se ett USA som är öppnare mot omvärlden och mot internationella institutioner.

Inrikes kan dock ske en del förbättringar, främst kanske en bättre sjukförsäkring. Men detta kan lätt omintetgöras. Clinton hade ett stort program och misslyckades med att få igenom det bästa. Obama har det dock lättare då kongressen nu domineras av demokraterna. Det återstår att se om det blir några förändringar.

Obama är ingen radikal, Obama är kanske i bästa fall som en svensk socialliberal folkpartist. Vilket förstås är bättre än motsvarigheten till en svensk moderat (McCain) ihop med en sverigedemokrat (Palin).

Det har inte varit ett val som egentligen berört de fattiga. Klassfrågan har varit totalt frånvarande. Som Joan Didion skriver i GP:

På välbekant vis slösades tid bort. Att Barack Obama fanns med i valprocessen tillät oss tala som om ”rasfrågan” hade lösts på lyckligt vis. Vi behövde inte prata om hur rasproblematiken har förvärrat och fortsätter att förvärra det verkliga problemet i amerikanskt liv, vilket är klass, eller avsaknaden av jämlikhet.

[…]

Vi kunde gräla om huruvida våra skolor borde undervisa om ”intelligent design” som ett alternativ till evolutionen, och förbise att amerikanska skolor redan har rasat till tjugoförsta plats i världen i att lära ut naturvetenskap och tjugofemte plats i att lära ut matte.

[…]

Vi kunde glömma de 70 procent av amerikanska åttondeklassare som varken nu eller någonsin kommer att kunna läsa på åttondeklassnivå, alltså aldrig kommer att kunna kvalificera sig för ett av de jobben vi inte längre har. Vi kunde glömma vi själva försatt oss i koma, genom att ge regeringen fritt utlopp för sin fantasi om absolut makt, utövad fullt ut. Denna fantasi är vid det här laget så utbredd att vi närmar oss det här valet utan någon riktig uppfattning om var vi står: hur mycket skada vi tagit, vilka allianser som ingåtts och upplösts, vilka dolda rev som lurar föröver. Vem vi än väljer till president kommer bli varse en del av det.

Intressant?
Bloggat: Jinge, Progressiva USA, Utsikt från höjden, Jonas Morian, LOKE, Röda Malmö,
Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, DN1, DN2, DN3, DN4, AB1, AB2, AB3, AB4,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements