Sverige har inget försvar för de sysslar med annat

Så kan man sammanfatta två debattartiklar i DN. En handlar om att försvarets personal sysslar med allt annat än militär verksamhet:

I Karl Ydéns avhandling ”‘Kriget och karriärsystemet”, som försvaras i dag vid Göteborgs universitet, visas hur Försvarsmaktens verksamhet underordnas karriärsystemets logik. En överstelöjtnant i armén citeras: ”Det uppfattas viktigare att ha en process där det tar över tjugo år att vaska fram en chef, än att organisationen som helhet mår bra, och att vi kan producera det vi är satta att producera.”

Resultat av karriärfokuseringen syns på flera plan. Vid enheter som utbildar soldater är det påfallande ofta brist på officerare, för den enda vägen till bättre lön går via befordran in till skrivborden i den militäradministrativa apparaten. Endast en minoritet av officerare arbetar konkret med soldatutbildning. Försvarsmakten har svårt att mobilisera en enda insatsklar bataljon med tillräcklig kvalitet medan tusentals officerare är sysselsatta i administrativt arbete, som de dessutom ofta saknar relevant kvalificerad utbildning för. Sverige har mer än dubbelt så stor andel officerare i högre grader som våra grannar Finland och Danmark. Officerskårens möjligheter till avlönad vidareutbildning, karriär, status och belöningar väger tyngre än Försvarsmaktens mål och effektivitet.

Utöver detta satsar försvaret stora pengar på allehand kringaktivitteter, gay pride, reklamkampanjer med oklart syfte, genusforskning osv. En del av dessa saker är ju bra och vettiga, men frågan är om försvaret ska betala för dem. Det verkar inte riktigt vara en militär myndighets ansvar.

Samtidigt skriver försvarsministern att vi idag inte har ett förvsra som kan försvara Sverige. Tror jag det. Officerarna sysslar ju med karriärplanering istället för militär verskamhet. Med skrivbordsjobb istället för med utbildning av soldater. Det är klart att ingenting fungerar då. Jag misstänker att den vettiga lösningen vore att lägga ner försvaret helt Förmodligen är den lösning som skulle innebära störst säkerhet för Sverige om det skulle bli krig. I vilket fall som helst är en yrkesarmé, som verkar vara Tolgfors lösning, det sämsta förslaget. Kan vi inte ha värnplikt bör vi inte ha nån militärmakt alls.

Han vill också utöka övervakningen av den svenska befolkningen genom att hemvärnet ska göras om till en övervaknings och kontrollorganisation. Det påminenr inte lite om STASI:s när av informatörer i DDR. Det är en lösning i sann FRA-lags anda och naturligtvis helt oacceptabel. Tolgfors förslag bör förkastas och stoppas i papperskorgen. Jag tror inte det löser ett enda av försvarets problem, istället blir det etter värre med en yrkesarmé.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
 • Mike

  Du har så rätt..

  Påminner en hel del om Stasi

 • Mike

  Är det vara jag som ser varningljus tändas???

  Hemligt specialövning
  De svenska elitsoldater som deltog i övningen tillhör specialförbandet Särskilda skyddsgruppen, SSG.
  Likt allt annat SSG gör var övningen i Karlsborg hemlig fram tills olyckan inträffade.
  ‚Äì Ja, specialförbandsövningar är som regel hemliga, så det kan man konstatera, säger förvarets presschef Roger Magnergård.
  Försvaret vill inte uppge vilka övriga länder som deltog vid övningen.

  Hmm skarpladdade vapen och skjuter sig själva Oj vilka proffs.
  Hmmm i inomhusmiljö i sverige,, ska man raida lägenheter i smyg och arrestera folk som man transporterar iväg till läger i smyg ?
  Andra länder deltog i övningen och man vill inte säga vilka??

  Ojojoj måste vara jättehemligt när man raidar hus,, kan det vara pga operationerna är riktade i långa loppet mot folket??

  Man kan ju undra.

  Militären är en kriminel mördarorganisation och soldater är indoktrinerade barn med vapen.
  Man börjar ju undra,

 • Mike

  Låter det inte lite konstigt med skarpladdad ammonition.

  Flera länder deltar för att öva på raida olika rum.

  Tycker det låter självklart att man har något fuffens för sig.

  Se filmen BRAZIL

 • Cactuz

  ”Han vill också utöka övervakningen av den svenska befolkningen genom att hemvärnet ska göras om till en övervaknings och kontrollorganisation”.

  Var hittar du dessa fakta? Jag har letat men inte funnit någon. Tacksam för för citat och länk, skall bli intressant att sätta tänderna i den mackan! 🙂

 • Mike

  Ja detta håller helt klart på & spårar ur.

 • Jag har för mig att jag läst att det var danskar som man samövade med och sköt. Kanske hade man problem att förstå vad de sa, vem vet…

 • ScaniaSoldat

  Det jag kan tanka mig att SSG övade, var inbrytning med genomsök av hus/fastighet. Det är inget konstigt med det, det övar alla millitärer, både värnpliktiga och hemvärnet.
  Det är en del av SIB (strid i bebyggelse). Då ett lands försvar av sina medborgare numera inriktar sig mer och mer att konsentrera sig i tätbebyggt område, är det naturligt att öva detta. En ockupationsmakt vill helst komma åt infrastruktur i städerna, tex. TV/radiostationer.
  Det innebär att soldater måste kunna strida i hus.
  Att öva detta med skarpladdade vapen och skarpa handgranater är inget ovanligt även om det mest övas med lös ammunition.

  Att hemvärnet ska göras om till en ”övervaknings och kontrollorganisation” är taget ur luften och säkert påhittat av författaren av inlägget!
  http://www.hemvarnet.se kan ni själva läsa om hemvärnets uppgifter i Sverige. Tolgfors vill lyfta ut en del av HV, och göra den till ”Nationella Skyddsstyrkorna”, hur denna skall vara utformad är inte klart. Men någon ”övervaknings och kontrollorganisation” är det inte frågan om.
  Slut!
  Frågor?!