Oseriös rapport

Ett företag som säljer säkerhetsutrustning till butiker har tagit fram en rapport som påstår att svinnet i svensk handel är högre än i andra nordiska länder, ja rentutav är det på östeuropeisk nivå. Det finns inga som helst vetenskapliga belägg för dessa påståenden vad jag kan förstå. Ingenting som bevisar att snatterier och stölder i affärer i öst är vanligare än i västeuropa, inget som bevisar att de siffror man hävdar för Sverige verkligen är reella. Dessutom är skillnaderna mellan de nordiska länderna så små att de är försumbara, så det finns heller inget fog för tidningarnas rubriker om att Sverige skulle vara värre än de andra nordiska länderna. Speciellt om man dessutom beaktar rapportens dubiösa karaktär.

Det verkar som om säkerhetsföretaget Checkpoint Systems gjort nån slags intervjuundersökning och från den beräknat hur stort svinnet totalt är. Det är förmodligen för stort bortfall av svarande och mycket annat som gör att rapporten nog främst måste betraktas som en ren reklamprodukt för företaget Checkpoint. Den är väl ungefär lika seriös som Tyréns undersökning om hur vi vill bo.

Undersökningar som görs av företag som har ekonomiska intressen i den undersökta branschen kan man inte ta på allvar. Företagen har ju ekonomiska vinster att hämta hem vid ett visst resultat. Man har helt enkelt intresse av att presentera undersökningsresultat som gynnar det egna företaget. Oseriöst, fult och fördomsskapande.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Advertisements