Somalia och pirater – mer militär är ingen lösning

Ska problemet med att den somaliska kustbevakningen, som de själva verkar kallar sig (eller? 🙂 ), kapar fartyg på samma sätt som kolonialmakterna gjorde på 1600- 1700- och 1800-talet kunna lösas krävs nåt annat än militär upprustning.

På 1600, 1700-talet och i början av 1800-talet hade även Sverige kapare, exempelvis var Lars Gathenhielm och Olof Wijk d.ä. engagerade i sån verksamhet. Familjen Wijk kom senare att bli en av de större kapitalistfamiljerna i Sverige med stora intressen i skogsindustrin. Även Gathenhielms änka kom att starta fler industriverksamheter i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. En kapare är alltså en pirat som kapar fartyg på statligt uppdrag. Den mest kände i historien är förmodligen sir Francis Drake.

Piratverksamheten utanför Somalias kust påminner väldigt mycket om den verksamhet som Lars Gathenhielm, Olof Wijk d.ä. med flera i Göteborg sysslade med på uppdrag av den svenske kungen. Utgångspunkten i Somalia är ju att den tidigare regimen, de islamska domstolarna betraktar västvärlden som fiender på grund av USA:s och Etiopiens ockupation av landet. På samma sätt betraktade de svenska kungarna alla som inte var allierade med den svenska kungen som fiender. Det förekom dock till och med att sådana svenska kapare som Simon Norcross även kapade svenska skepp. Det blir alltid en stor oreda när olika typer av ockupationer och piratverksamheter sanktioneras av olika makter.

Lösningen i Somalia är, lika lite som i Sverige i början av 1800-talet, en utländsk ockupation på det sätt som nu sker eller en militär upptrappning på det sätt som nu äger rum i haven utanför Somalia. Lika lite som Tordenskjold kunde lösa problemet med de svenska kaparna med hjälp av våld och militärfartyg, lika lite kan danska, svenska och andra militärfartyg idag lösa problemet med piraterna utanför Somalias kust.

Istället för upptrappning är det som behövs, en nedrustning i området. Fredsförhandlingar och omedelbart bortdragande av de USA-stödda etiopiska ockupationstrupperna är vad som behövs. Inte mer militärer.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3, PDK1, PDK2, PDK3, PDK4, DB1, DB2, DB3, VG1, VG2, VG3,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Anders B

  ”Istället för upptrappning är det som behövs, en nedrustning i området. Fredsförhandlingar och omedelbart bortdragande av de USA-stödda etiopiska ockupationstrupperna är vad som behövs. Inte mer militärer”

  Ursäkta men för en gångs skull måste jag kommentera en blog. De somaliska pirater opererar huvudsakligen från den nordliga autonoma delstaten Puntland och staden Eyl.

  Puntland har lyckats hålla sig nästan helt utanför striderna i södra Somalia. Samhället är relativt intakt och välmående jämfört med södra Somalia. Puntland har formellt inte utropat sig som självständig stat, till skillnad från det ännu nordligare Somaliland, men i praktiken uppträder man som sådan.

  Puntland har inte behövt utropa självständighet då resten av Somalia är i inbördeskrig och upplösningstillstånd. Man har däremot svarat de Islamiska domstolarna att de inte kan räkna med delstaten Puntlands stöd. Skulle de Islamiska domstolarna vinna i södra Somalia så lär Puntland utropa självständighet.

  Vad gäller piratverksamheten som utgår från Puntland så lär den inte stoppas av fredsamtal då Puntland inte nämnvärt påverkas av inbördeskriget i söder. Möjligen kan den begränsas av att färre söker sig till denna form av sysselsättning på grund av att freden låter människor gå tillbaka till vardag och andra arbeten i Somalia. Men då inkomsten är bra mycket större i piratverksamhet än i någon annan industri i Somalia så lär som sagt piratverksamheten knappast upphöra.

  Några Etiopiska styrkor finns för övrigt inte heller i Puntland.

  Och vad gäller fredsamtal i södra Somalia så är jag mycket tvivlande till att någon av parterna där är villiga att ta del i sådana för närvarande, vilket är en förutsättning för att ett fredsavtal ska komma till stånd. Och hur hade du då tänkt få dem till förhandlingsbordet?

  Det långsiktiga incitamentet för de piratattacker som utgår från Puntland beror således inte på inbördeskrig utan snarare på ekonomiska faktorer. En pirat tjänar tre gånger mer jämfört med någon annan arbetande i Puntland. För att inte tala om i jämfört med folk i övriga Somalia. Piratverksamhet är helt enkel ”big business” som omsätter stora pengar och som involverar folk inte bara i de olika delarna av forna Somalia utan även har förgreningar till bland annat Jemen.

  Så länge piratverksamheten är relativt ofarlig så kommer den att fortsätta. Därmed inte sagt att en massa örlogsfartyg kommer att lösa problemet. Möjligen kan de kanske begränsa piratverksamheten på kort sikt.

  Men för att lösa det på lång sikt så måste de boende i Puntland och även i de andra delarna av Somalia ges möjlighet till andra attraktivare inkomstkällor. Vilket kan bli svårt då inkomstkällorna i exempelvis Puntland i huvudsak kommer från fiske efter tonfisk och hummer, jordbruksprodukter samt rökelseframställning. Inget av dessa når upp till inkomsterna i piratverksamhet

 • Anders B

  Så kortfattat anser jag att för att begränsa piratverksamhet utanför Somalias kust kan en ökad marin närvaro visst kan vara en kortsiktig dellösning. Riskerna för de som deltar i piratverksamheten ökar vilket kan begränsa antal pirater och piratattacker och göra ”arbetet” mindre attraktivt. Örlogsfartyg kan däremot inte lösa problemet med pirater långsiktigt. För det krävs fred i södra Somalia samt investeringar i den civila uppbyggnaden av Somalia som helhet samt i näringslivet.

 • Anders_S

  Anders B: Ja, så är det.

  Piraterna kan alltså ses som staten Puntlands kapare och som en kustbevakning. Vilket du vill. Man tjänar mer pengar på det sättet, helt riktigt. Det gjorde man även i det gamla Sverige. Därför fanns piratverksamheten och kaparverksamhet på den tiden och nu.

  Men lösningen på problematiken finns i södra Somalia. Det är kriget där som är grunden för piratverksamheten och grunden för bristen på lugn i området. Grunden för att piratverksamhet lönar sig bättre än annat. Och faktum är att när islamiska domstolarna styrde i söder var piratverksamheten i storts sett obefintlig. Så jag tror nog det finns ett stort samband mellan ockupationen och piraterna.

 • Hassan

  Somalia är alltid ett land,

  VAKNA! Anders B. Det är inte så att vi sitter och sover när ni släpper ut era skit från industri i somaliska kusterna.

  EU,USA och utvecklandet länder tror att de kan bara åka dit och släppa alla gifta ämner med radio aktiva vilket som innebär massor med sjukdomar tex cancel i hela norra somalia ( röda havet/ india ocean) och sen påstår u-länder att de hjälper afrika med bistånds pengar. Pirater skyddar somaliska vatten, Har du varit i Eyl och andra delarna i norra delen av land neej det har du inte, familjer är drabbas av radio aktiva ämner som just släpptes av uländers båtar,

 • André

  Vad har södra Somalia och dess upplösning med Piratverksamheten i Puntland att göra? Det är en lukerativ affär att vara pirat och dessa ses som hjältar i ett land som kollapsat politiskt, socialt och delvis även moraliskt. Att gaffla om ”USA-stödda etiopiska trupper” låter som den vanliga vietnamretoriken. Piratverksamhet finns där ekonomiska incitamenten finns, där samhällsstrukturen är svag eller har kollapsat och där fattigdomen är utbredd. Det hindrar inte internationella samfundet att stoppa dessa dåd till varje pris i synnerhet militärt/polisiärt. Detta borde väl vara en självklar och lovvärd insats.

 • max

  Hej de är helt klart att örloggsfartyg behövs sådana som gör nåt typ olyckan i går då ett fartyg gick i botten så ökas insatserna för piraterna tyvärr är kanonmuller de ända dom begriper . De stävjar lite .Sedan bör nog rederierna se över sin polici med beväpning allt går att ordna med lite fiffighet. Att vänta på en politisk lösning de kan dröja de finns ingen olja i somalia så där är noll intresse.

 • Chivas

  OBS: nyckelbegreppet är ”kortsiktiga lösningar”. Om man ser på frågan objektivt och utan ideologiska skygglappar så är det utan tvekan så att ökad militär närvaro och insatser i de aktuella vattnen kommer att hjälpa få ner antalet piratattacker. Det är rent sunt förnuft, vilket jag förstår att du inte kan ta hänsyn till eftersom din blogg är ideologisk.

  Ta en mental not också av att detta inte handlar om maktdemonstration, imperialism etc från västvärlden eftersom till och med Indien är närvarande med flottstyrkor (indierna lyckades sänka ett av piraternas moderfartyg igår)

 • Man får inte glömma att de s.k ”islamiska domstolarna” helt lyckades avskaffa pirateriet när de kom till makten. Det tog fart igen först vid Ethiopiens invasion då regioner som Puntland passade på. En fred kommer med största säkerthet medföra att den s.k ”autonomin” upphör och därmed pirateriet.

 • Björn Bengtsson

  Citat från Wikipedia som belyser hur en väl genomförd militär insats kan lösa piratproblemet:
  ”Pompejus fick efter sitt konsulat i uppdrag av senaten, genom Lex Gabinia, att rensa ut de otaliga pirater i Medelhavet som vid den tiden utgjorde ett ständigt problem och försvårade handeln i regionen. Genom att dela in Medelhavet i sektioner och rensa ut dessa systematiskt så lyckades han på endast tre månader under 67 f.Kr. och 66 f.Kr. göra Medelhavet säkert från pirater. Pompejus hade nu visat att han var en förträfflig general både till sjöss och på land. Hans popularitet och status som hjälte hos gemene man växte ännu mer med denna bedrift.”

 • Anders_S

  Björn: Det är lite skillnad. Medelhavet är ett litet och trångt hav. På den tiden ett romerskt innanhav dessutom.

  Det finns så vitt jag förstår inga bedömare som tror att enbart en militär insats kan lösa piratproblemet utanför Somalia. Utan det behövs främst andra åtgärder. Som exempelvis ett tillbakadragande av de etiopiska trupperna.

 • Nikki

  ”Mer militär ingen lösning” – vilket kvalificerat skitsnack. Så resonerade inte våra förfäder. När viktiga transportvägar hotades av stråtrövare och pirater så elimierades de utan pardon. Förhandlingar var och är inget alternativ. Det uppmuntrar bara fler att slå sig på ett luckrativt yrke. Mer våld, höjer insatsen för pirater och rederier men genom att vara konsekvent skickar man ett tydligt budskap, samfundet godtar inte att ni pirater definierar hur transporter på världshaven ska gå till. Precis på samma sätt resonerar ju världssamfundet när det gäller knark, slavhandel, bankrån, terrorism. Interpol ser till att de efterlysta personerna inte får en lugn stund i någon del av världen, rånbytet går inte att placera för alla banker är underrättade osv. Undantaget är de s k skurkstater som erbjuder hemvist åt efterlysta men de tenderar att bli färre och färre. Så länge världssamfundet agerar sammanhållet och med en röst går det att komma till rätta med problemet. Enda hotet är när vissa ”mjukisar” av rädsla för våldet, försöker hitta på förklaringar och ursäkter i hopp om att kunna förhandla. Sorry, det gick inte i sandlådan, inte på skolgården, inte i arbetslivet, inte någonstans. Endast ett kraftfullt resolut uppträdande.
  (Titta gärna på filmen Ondskan så förstår ni hur skurkar och banditer agerar, det är inte våldet i sig som skrämmer utan hotet om våld)

 • Nikki, målet torde vara att uppnå fred och få stopp på pirateriet. De Eehiopiska trupperna har i princip gett upp, här handlar det snarast om att fort avsluta kriget. Då kan den somaliska staten åter ta kontroll över sitt område vilket förhoppningsvis kommer tvinga en hel del av pirateriet att upphöra.

  Bästa lösningen med minsta våldet. Det som man alltid strävar efter, förrutom de krigiska människor som har 30-åriga kriget som förebild med hänvisningar till att ”våra förfäder” gillade krig.

 • Dave

  Historiskt perspektiv är alltid intressant kuriosa.

  Det är kanske dags för rederierna att betala beskydd och åka i kolonn som under andra världskriget. Det som är urgent nu är att kapa inkomsterna så att piraterna inte får tillgång till mer avancerad utrustning som målsökande missiler etc. Dränera inkomsterna.

  Ta värdetransportrånen i Sverige då bilar och påfyllningar rånades som exempel, som i princip upphört helt pga att vinsterna för verksamheten gick ner till noll. Kriminalitet är först och främst en yrkesverksamhet precis som alla andra, som bör betraktas med respekt och ur denna respekt hitta lösningar. Det är enkla lagar som styr.

  Jag har ingen insikt i Somalias inrikespolitik, men de som styr pirateriet är troligtvis varken dumskallar eller genier utan som en genomsnittlig börs-VD, och på sin höjd lika psykopatiska och näriga, och utan politiska värderingar precis som vilken sosse eller moderat som helst. Business is business och politik is business.

  Afrika borde ju kunna fungera i ett långsiktigt perpektiv, men det ser ju inte särskilt ljust ut. Sitter själv i projekt där vi säljer media till hela världen, men inte till Afrika – precis som om den kontinenten inte existerade. Visst har frågan kommit upp, men det finns inga konsumenter eller fungerande ekonomi. Den enda business som kan exporteras till Afrika är bistånd och den dåliga samvetsaffären är det ju många som blir förmögna på.

  Naturligtvis är yrket pirat inte önskbart och ska bekämpas som en markering och att det indikerar anarki i medvetandet även om detta problem troligtvis är försumbart. Vi hör ju bara talas om de fartyg som fångas in och inte hur många som klara sig undan. Tidningarna har hittat något nytt att skriva om för ett tag framåt, tills de tröttnar och hittar något annat som också är lite lagom dramatiskt och romantiskt.

  Pirateri i dess olika former liksom maffia har alltid funnits. Det är som Svensson beskriver det – lite beroende på ur vilket perspektiv man ser saken. En sak är dock säker – Afrikas problem kommer inte att bli lösta under min eller min sons livstid.

 • Björn Bengtsson

  Anders! Skillnaden är väl snarare att Medelhavets kuststräcka och enorma arkipelager med möjliga pirattillhåll vida överstiger Somalias laglösa kustremsor. Och Pompejus löste problemet på 3 månader trots avsaknad av praktiska ting som telefon eller satellitövervakning. Senaten var liksom du och piraterna själva, övertygad om att uppgiften var omöjlig.

 • Lika säkert som att våld inte långsiktigt är det bästa alternativet, lika säkert är det att förhandligar och långsiktiga visioner inte löser dilemmat på kortare sikt.

  Ingen kan väl tycka att priaterna skall få härja en massa år innan en långsiktig lösning uppnås – bara för att vi skall vara snälla – typ ?

  Och man skall inte börja tro att piraterna i Eyl och däromkring är fattiga stackare utan mat och husrum, som åker ut i skabbiga fiskebåtar för att det är deras enda chans till inkomst. det jag har hört är snarare att piraternas näste, där är det lyxbilar, stora hus osv som gäller. Det är en lukrativ business (tror jag det om man får in tiotals miljoner, eller som nu 100-tals på en kapning !!).

  Sen kan västländer, och enskilda företag mycket väl orska utsläpp, lidande och anklagas för imperialism – men jag tror att det snaarre hjälper till att lägga en grund för bla sjöröveri, det är inte den enda orsaken!

  /K

 • Pingback: Islamister och Somalia | Svensson()

 • Pingback: Somalia - precis som i 1700-talets Sverige | Svensson()