Dålig planering och usel upphandling

Strömavbrottet på järnvägen utanför Stockholm häromdan är resultatet av byråkratiska upphandlingsregler, privatiseringar och dålig planering. SJ har köpt nya tåg för pendeltågstrafiken och man visste vid beställningen och därefter att tågen skulle dra mera ström. Ingen utbyggnad av strömförsörjningen har dock skett. För den har Banverket hand om. Den ingår därför inte i samma upphandling och planeringen sköts inte i samma företag.

Det inträffade är därför en konsekvens av uppdelningen av järnvägstrafiken i Sverige i en del som kör tågen och utsätts för konkurrens, dvs en privatiserad del och en del som fortfarande är statlig och som ska upphandla viss trafik, men inte köpa utrustning. Regional och lokal trafik upphandlas av ytterligare andra beställarbolag. När man byter trafikerande bolag kan det också bli så att utrustningen byts (oftast inte) och Banverket har inget intresse av att bygga ut kapacitet som senare inte längre behövs. Hela systemet hänger alltså inte längre ihop, samordningen fungerar inte och vi kommer att få fler och fler störningar på grund av detta. Det är helt enkelt för många kockar.

Enda vettiga lösningen är att alltihop återigen slas i ett gemensamt statligt bolag och att privatisering av järnvägen upphör. Det är helt enkelt ingen bra modell med privatiserad järnväg, där banorna ägs av ett bolag som också upphandlar trafik, åter andra företag upphandlar trafik regionalt och lokalt, trafiken sköts av olika bolag vid olika tidpunkter och på olika banor, underhållet sköts av allehanda bolag med kortsiktiga vinstintressen osv. Det har helt enkelt blivit en soppa, en dålig soppa av alltihop.

Återförstatliga rubbet är det enda som på sikt kan få som följd av den typ av störningar vi sett i Stockholm inte uppstår igen. Då kan planeringen och upphandlingen bli enhetlig och olika bolag kan inte skylla ifrån sig på varandra.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
  • Johan

    Äntligen ett vettigt inlägg från någon med förstånd!!!

    Det lustiga är att alla som är missnöjda med tågtrafiken beskyller ett enda företag för allt…Det är samma personer som tror att en ytterligare avreglering skulle trolla bort grundproblemen.

  • Magnus

    Debatten om privatisering är väldigt intressant.Jag undrar om regeringen börjat titta på privatisering av sjukvården i större utsträckning och om det finns något folkligt stöd för ett sådant beslut.

    Jag läste en riktigt bra bok om ämnet i veckan som jag varmt kan rekommendera. ”Vinst” heter boken där flera författare, forskare, politiker och debattörer, tar upp ämnet om vinstintresset i vården. Alla möjliga ståndpunkter togs upp av de olika författarna. Boken gavs ut av Ersta Diakoni.