Sanna Raymans bristande logik om vården

Enligt Sanna Rayman har det aldrig varit lika bra att vara sjuk som just nu. I alla fall i Stockholm. Vårdköerna är nämligen kortare än nånsin. Enligt Rayman tyder detta på att vården är effektivare än nånsin och att man snabbare kommer in. Att man nu snabbare kommer in stämmer ju, men huruvida det är bättre att vara sjuk nu och om huruvida vården är effektivare, bättre eller omfattar fler idag säger det hela inget om.

Att vårdköerna är kortare kan också vara ett resultat av att allt fler låter bli att söka vård när de är sjuka. Är man arbetslös eller lever på olika former av allmosor från det offentliga (för försäkringar är det inte längre, det har borgarregeringen sett till) är det ingen idé att söka vård för att bli sjukskriven. Det resulterar bara i mer bekymmer och sämre med pengar. Konsekvens kortare köer.

Bor man i någon av de arbetarförorter där vårdcentralen försvunnit som en följd av privatiseringsbesluten så vet man inte längre vart man ska vända sig, eller så blir det så besvärligt att man hellre låter bli. Konsekvens kortare köer.

Det behöver inte heller vara de orsaker jag föreslår som minskat köerna utan det hela kan också bero på att folka av olika skäl varit mindre sjuka.

Det finns alltså ingen bevisad koppling mellan Sanna Raymans observation (kortare köer) och hennes förmodade orsak (privatiseringar och extra resurser som en följd av alliansens politik). Av politiska skäl brister Sanna Raymans logik å det grövsta. Hon får gärna tro att det är som hon tror, men nån sanning är det inte, utan snarare en högerideologisk övertygelse utan nåt större bevis- eller sanningsvärde. Det kan lika gärna vara på nåt helt annat sätt och det kan nog finnas lika många orsaker till de minskade köerna som jag har fingrar.

Läs mer om vård i Stockholm hos Nätverket för Gemensam Välfärd.

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Daniel

  Försvinner inte köerna helt om man skrotar all vård?
  Då blir väl alla glada? 🙂

 • Hans

  Enligt Dig skulle det,om vårdköerna försvann inte
  bero på att valmöjligheterna förbättrats,utan på att
  borgarna skjutit sjuka eller låtit dem självdö.
  Den undersökning Sanna tar upp är opartisk och det får
  Du inse.Bit i sura äpplet.

 • Hans, en-
  ligt dig
  finns in-
  ga problem
  i vården?

 • Daniel Ekström

  Junior Svensson visar återigen prov på Vänsterns strålande LÅGik.

 • ”Junior”?

 • GZ

  Ja, det kan finnas goda skäl till att avvakta innan man ropar Hej, Junior (hehe, sorry, kunde inte motstå frestelsen).

 • Matte

  Aliansregeringen har ökat försäkringsmässigheten i a-kassan, så jag förstår inte vad du menar med allmosor.

 • jonas e

  innan du publicerar en text med ”bristande logik” i titeln bör du nog kolla så din egen text inte är ologisk.
  du lägger själv fram flera vilda spekulationer utan att presentera det minsta stöd för dem.
  allt hon skrev var att landstings politikerna nog var spända på att se om extra satsningen hadde fungerat.
  för övrigt är det väll tänkt att försäkringar ska täckas av de försäkrade inte genom tvångs allmoser från de oförsäkrade.

 • Anders_S

  jonas e: till skillnad från Sanna Rayman påpekar jag i mitt inlägg att jag kan ha fel. Så din kritik faller platt till marken.