Det här med våld – Rosengård, Grekland och Irak

Frågan om våldsanvändning är en svår och besvärlig fråga där de flesta människor faktiskt har svårt att se klart. Detta är tydligt i samband med upploppen och kravallerna i Rosengård. Låt oss bena upp det hela lite och titta på lite olika aspekter av problematiken runt våld.

Går det att förstå varför våld uppstår i vissa situationer? Självklart kan man förstå varför våld uppstår i vissa situationer. Det gäller att ha tillräckligt mycket fakta så man kan analysera och försöka begripa de bakomliggande orsakerna till varför våld används.

Det gäller både individuellt våld som på Kungsholmen eller i Rödeby och kollektivt våld som i Rosengård eller Grekland. I Grekland finns det sociala spänningar sen lång tid tillbaka, som förstärkts av den sociala krisen. När polisen sedan skjuter ihjäl en 15-åring blir detta den utlösande gnistan till ett folkligt uppror.

I Rosengård finns sen länge en social oro, beroende på arbetslöshet, fattigdom osv. Dessutom har polisen en mängd gånger agerat på ett oerhört aggressivt och klantigt sätt i Rosengård vilket gjort att hatet mot polisen är stort bland ungdomar. Konflikten kring moskén, som verkar ha skötts dåligt från de flesta myndigheter och hyresvärden, blir en utlösande faktor till upploppen när polisen, som många hatar, kallas in. Våld går alltså att förstå (men vissa begriper uppenbarligen inte) och för att lösa problem i samband med våld är det orsakerna till problemen och bakgrunden till våldet som är det viktiga på lång sikt. Det är orsakerna, bakgrundsproblemen som måste åtgärdas för att man ska kunna komma till rätta med problemen i exempelvis Rosengård. Dvs social utslagning, arbetslöshet, rasism osv. Det är dessa bakgrundsorsaker som måste åtgärdas för att inte det hela ska upprepas och bli värre.

Att man på detta sätt förstår orsakerna till varför våld uppstår i en viss situation innebär inte att man måste tycka det är bra. I Rosengård är det antagligen inte bra, förmodligen onödigt och kontraproduktivt. Men inte nödvändigtvis. Kanske leder kravallerna till att politiker och andra till slut börjar agera på ett bra sätt för att lösa vissa grundläggande problem i samhället. I så fall var ju våldet inte i onödan eller kontraproduktivt. Men jag misstänker att följden inte blir sådan. Utan att vi i huvudsak får se mer repression i den borgerliga regeringens anda. Med detta har jag också visat att jag inte som princip tar avstånd från våld.

Att jag inte principiellt tar avstånd från våld innebär dock inte att jag anser att våld för att få vad man vill är en bra metod alltid. I de flesta situationer i ett samhälle som dagens Sverige kan man, bör man och ska man lösa konflikter och problem utan våldsanvänding. Men det är alltid den starkare parten, i detta fall kommunen, polisen och hyresvärden som måste anstränga sig mest för att våld inte ska uppstå.

Det kan hända att ni tycker att jag har en felaktig inställning till våld som inte tar kategoriskt och principiellt avstånd. Att använda våld är ju mot lagen och polisen har våldsmonopol brukar ju vara argumenten då. Det senare är något som de flesta inom extremvänstern inte accepterar och dessutom så är det inte sant. Att bryta mot lagen är inte heller per definition eller på något sätt principiellt fel. Det finns mängder med lagar man kan bryta mot av olika politiska skäl. (många borgare betalar ju inte TV-avgift exempelvis)

Låt mig ta ett antal exempel på att polisens och militärens våldsmonopol inte gäller. Inte i något läge. Först på det individuella planet, där alla människor faktiskt får använda våld om det behövs , om det är försvarbart och proportionerligt. Nödvärn är faktiskt till för alla. Det diskuterades i samband med Rödeby-fallet. Om nån försöker mörda mig får jag slå tillbaka. Helt lagligt. Om nån attackerar mina barn får jag nita denna person. Helt legalt. Om nån går in på min tomt och pallar äpplen får jag med lagom våld avhysa denne.

Sedan på det kollektiva planet. Genom en militärkupp har Sverige fått en fascistisk och rasistisk regering. Denna regering börjar spärra in judar i koncentrationsläger i Storsien, Öxnered, Lövnäsvallen oh ett par ställen till. En motståndsrörelse börjar i det läget att med våld bekämpa militärregimen. Detta är mot lagen och slås ibland ner brutalt av polisen och militären. I ett visst område jagas polisen bort när de ska hämta judar och det blir våldsamheter och upplopp. Det är självklart rätt och riktigt för folk att använda våld mot steten och statens representanter i detta läge. Det finns alltså ingen princip som säger att våld alltid är fel. Det visar också att snacket om polisens våldsmonopol hit och dit bara är snack utan verklighetsförankring. Det finns helt enkelt inte.

Ett annat exempel. Sverige är ockuperat av främmande makt, kanske Ryssland. En motståndsrörelse bekämpar den ryska ockupationsmakten med bombdåd mot truppförläggningar och mot polisstationer. I delar av Bohuslän finns en gerilla som bekämpar ryssarna med mera konventionella militära medel. Det är självklart riktigt att folk använder våld i detta läge. Det är alltså inte fel med våld per definition eller av princip. Det är dessutom mot landets lagar. Alltså kan det vara riktigt att bryta mot lagar. Och polisens och militärens vålsmonopol finns naturligtvis inte. Sånt resonemang är helt enkelt dumheter. Det behöver dock inte betyda att våld alltid är det bästa sättet att bekämpa rasistiska regimer eller ockupationsmakter.

Det finns de som vill dra möjligheten att använda våld ännu längre. Alla borgerliga partier i Sverige tycker det är helt okej att man också kan ockupera främmande länder för att bekämpa diktaturer i dessa länder. Jag menar att det är fel i de flesta fall och dessutom oftast kontraproduktivt, som i Irak och Afghanistan. Konsekvensen är att jag är betydligt mindre våldsförhärligande än de flesta borgerliga människor.

Men inte heller angrepp mot ett främmande lands diktatoriska regim är alltid fel. Kriget mot nazismen och Tyskland var riktigt och rätt, liksom Vietnams invasion av Kambodja för att störta Pol Pot-regimen. Så det är inte principerna som bestämemr utan det är politiska uppfattningar, realpolitiska bedömningar, taktiska bedömningar och strategiska bedömningar som bestämmer när var och en, när olika grupper, bedömer om våld är rimligt och vettigt eller inte.

Så för att återgå till början. I Rosengård förstår jag varför det uppstått våld. Jag anser nog att det är kontraproduktivt, men det måste inte vara det. I Grekland förstår jag varför det uppstått våld Där anser jag det vara rimligt, vettigt och produktivt. Ockupationerna av Aghanistan och Irak är inte vettiga, rimliga eller konstruktiva och dessa är jag, bland annat därför, mot.

Intressant?
Bloggat: Adrian Kaba, FarmorGun, HannaochChrister,

Borgarmedia: SDS1, SDS2, AB1, AB2, AB3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements
 • Birgit

  Du som talar så varmt för oraker och bakgrund till våld, har du någon gång reflekterat över vilken bakgrund, traditioner som de individer har som kastar sten på brandmän och poliser. Var har de lärt sig detta? I vilka miljöer har små barn sett stenkastning mot dem som upplevs som motståndare. Jag har aldrig inför mina barn kastat sten. De kastar inte heller sten. Varför gör barn i Rosengård det då? Jag bara undrar.

 • Johan Bensow

  Till Birgit: det verkar som om det var AFA som kastade mest sten. De är vanligtvis etniska svenskar. Så det handlar nog en hel om arbetsmetoder och ideologi också, inte bara kultur.

 • Anders_S

  Återigen, läs kommentarsreglerna innan ni kommenterar.

  http://www.zaramis.nu/blog/kommentarsregler/

 • Realist

  Beklämmande att du Svensson, liksom många andra väljer att lägga skuldfrågan utanför individen. Du väljer att förlägga den på samhället dvs. ”någon annan”. Ett samhälle består i grunden av individer där var och en tar ansvar för sitt och andras liv. Dessa individer har ett regelverk dvs. lagar och ett gemensamt förhållningssätt till samhället. Således: att hävda att problemen är ngn annans fel, samhället, politikerna, polisen , räddningstjänsten, skolans osv. är befängt. Varje Rosengårdsbo har ett val i varje situation: stt ta ansvar för sitt liv. De har tydligen valt väg….. våldets väg – och det är hos föräldrarna det börjar.

 • Anders_S

  Realist: Jag har överhuvudtaget inte berört den aspekt du tar upp. Men om du läst länkarna jag fyllt inlägget med hade du sett att jag i andra inlägg hanterar individens ansvar för sitt handlande. Din kritik är alltså felaktig och missriktad.

  Att det också finns ett individuellt ansvar för en handling fråntar inte heller på något sätt myndigheterna från ansvar.

 • Thomas

  Jag mår illa av att läsa dina ”analyser”.

  Gammalt hederligt vänsterflum som jag själv en gång var tillbedjare av.

  Först och främst ska man svara på frågan:
  Vad saknas i de demokratiska instrukmenten i Sverige för att påverka sin egen och andras situation ?

  Yttandefrihet, möjligheter till studier genom studielån, starta eget bidrag m.m.m. Vad är det dessa människor i Rosengård saknar ? Förstår de inte språket ? Jaha och vems fel är detta ? Vet du hur många parabolantenner som sitter monterade på balkongerna i Rosengård. Tror du att de föredrar Aktuellt och Raport före Al Jazira ?
  Och kom inte och snacka om arbetslöshet för den drabbar de felsta människor i det här landet.

  Det finns bara en rimlig väg att gå och det har kravallerna visat med all önskvärd tydlighet.
  Upprätta respekten för lag och ordning genom hårda tag.
  Sänkt straffålder, fler poliser och ökade befogenheter så att de kan omhänderta fler och också utreda brott på plats.

 • Strutsman

  Du är ute på farliga vatten när du säger att våld är acceptabelt om resultatet ”blir bra”. Så filosoferar ju bl.a. djurrättsaktivister som försöker döda forskare som gör djurförsök. Nej, man måste vid varje enskild handling se vad som är rätt och fel. Och det torde vara tydligt för vem som helst att det är helt orimligt att slå sönder hela Aten p.g.a. ett tragiskt dödsfall. Och det är också vansinne att använda våld därför att man är frustrerad över att resten av samhället inte tror på samma sjuka vänsteridéer, som t.ex. Baader-Mainhofligan eller AFA.

  Vi är alla överens om att våld är OK i självförsvar. Även våld mot ockupationsmakt eller förtryckande diktaturer anser nog de flesta kan vara acceptabelt om det bara drabbar militär och polis. Men även då gäller naturligtvis att det måste vara tydligt att folket står bakom våldet och verkligen vill upphäva ockupationen eller diktaturen. Vad militanta vänsteraktivister, högerextremister och militanta islamister håller på med är något helt annat. Och man struntar fullständigt i att man inte har något stöd för sina våldshandlingar bland vanligt folk.

 • Anders_S

  Thomas: Det är skönt att veta att ”hårda tag”-fascister av din typ inte har nåt att säga till om.

  Igår satte polisen in SPT-utbildad polis och dialogpoliser. Dvs poliser specialutbidlade på att bemöta oroligheter och bråk med dialog, avvaktande attityd och lugn. Dvs motsatsen till hårda tag. Något som uppenbart ledde till mindre stök i Rosengård i går kväll än tidigare kvällar.

  Man gjorde motsatsen till vad du vill. Och med förväntat bra resultat. Samtidigt inledde kommunen en ordentlig dialog med islamiska kulturföreningen, vilka igår också aktivt arbetade för att lugna ner situationen i Rosengård.

  Motsatsen till konfrontation och hårda tag alltså. Vettigt agerande med vettigt resultat.

  Hårda tag hade lett till mer våld igår än tidigare. En upptrappning på det sättet hade förvärrat läget. Polisen och kommunen valde en annan väg. Bra och vettigt.

 • Anders_S

  Strutsman: nu har ju ungdomarna i Grekland stöd av de flesta. av fackföreningar, av stora partier, av vuxna, av de små affärsägarnas organisation, föräldraföreningar och många fler.

  Plus att det är inte mordet som är orsken till upproret i Grekland, utan det var bara den utlösande orsaken.

  Upprorsmakare mot nazisterna i Tyskland som försökte mörda Hitler hade inget stöd från folket. Men de gjorde rätt ändå. Så den måttstocken du försöker hålla dig med funkar inte riktigt.

  Men vi är alltså överens om att våld inte är fel av princip om jag förstår dig rätt.

 • Kenneth

  Om man inte kan anpassa sig till det samhälle man har hamnat/flytta till så är det nog individens ansvar också inte bara samhällets. Eller ni kanske tycker att samhället ska anpassa sig till de ”nya svenskarna”. Om de vill ha moskeer kan de ju alltid flytta hem igen. Om jag exempelvis flyttar till ett arabiskt land så kommer jag inte att få hemundervisning i svenska, om någon i min familj är kvinna måste de bära slöja och så vidare. Om ni bor i Sverige kanske ni skulle anpassa er till den svenska kulturen, då skulle ni få den respekt som ni vill ha. För det är väl det det handlar om, respekt. Det är väl därför alla bråk med ”nya svenskar” börjar, de får inte den respekt de vill ha.

  Tänk om, anpassa dig och du får respekt.

 • Anders:

  Så ändamålen helgar medlen alltså?

  Jag blir för övrigt illamående av de smygrasistiska och fascistiska kommentarerna till inlägget. Tur att de är så korkade att få lär ta dem på allvar.

 • Thomas

  Det blev lugnt en natt m.h.a dialogpoliser.
  Men har respekten för samhället och de gemensamma värdena ökat ? Jag är inte fascist. Jag är folkpartist. Vad är du själv ?

  För övrigt är dialogpoliser ett nytt fenomen. Hur kan det låta med en sådan ?

  ”STANNA eller jag PRATAR !”

  ”Polisen sköt GUMMIORD på vandalerna”

  eller

  ”Ey Len, han drog upp batongen sen skrek han mig i örat allt vad han orkade.”

  Skämt åsido. Dialogpoliser fyller säkert sin funktion men en sak ska du ha klart för dig. Du är ute på hal is när du kallar alla som vill se hårdare tag för fascister.
  Fråga bara runt i din omgivning så klarnar nog bilden för dig…

  Läs också om mitt inlägg och svara på frågan vad som saknas i de demokratiska instrukmenten i Sverige för att påverka sin egen och andras situation ?

  På söndag kan du, om du är ledig, gå ut och räkna parabolantennerna i Rosengård så kanske du förstår en av orsakerna till att bara 53% av invånarna där kan läsa och skriva svenska. Det problemet om något borde det satsas pengar på.

 • Anders_S

  Kenneth: problemet är ju inte att vi har hemspråksundervisnign i Sverige. problemet är i så fall att de inte har det i Bosnien, Iran eller Irak.

  Men om du som svensk flyttar till Saudi-Arabien är det inga som helst problem att få hemspråksundervisning. Har du bara pengar kan du sätt barnen i en svenska privatskola. Finns ingen kan du starat en. Men räkna inte med att du får nån rösträtt. Det har inget med språket att göra, utan med det faktum att Saudi inte är en demokrati.

  Till Sverige kan man flytta, få rösträtt, få både hemspråksundervisning och undrvisning i svenska.Det är självklart bra saker som Saudiarabien borde ta efter. Tyvärr får man inget jobb i Sverige och den borgerliga regeringen har sett till att man ska var fattig när man inte får nåt jobb. Dessutom har den borgerliga regeringen sett till att religiösa knäppskallar av alla de slag får driva skolor och där kan folk sätt barnen till att de blir indoktrinerade i Livets ords eller wahhabisters läror. Högerpolitiken skapar på detta sätt ökade klyftor i samhället som på sikt får den typen av konsekvenser vi sett i Rosengård

 • Judge Dredd

  Finns ingen ursäkt att kasta sten på Räddningstjänsten
  eller på brandkåren när de försöker göra sitt jobb.

  De som begår denna vidriga handling skall fängslas och dömas hårt. Därefter utvisas om svenskt medborgarskap saknas.

 • Anders_S

  Thomas: Dialogpoliser har funnits sen år 2001. Det är ett koncept som jag arbetat med att ta fram genom att påverka polisen på många olika nivåer. Jag har också varit med om att påverka utformningen av den särskilda polistaktiken gentemot folkmassor (SPT), som använts framgånsgrikt i Göteborg sen 2002. I Malmö användes den första gången ordentligt under ESF och det betraktas av samtliga inblandade som en lyckad insats av polisen. Under ESF kunde jag och andra från ESF-arrangörernas sida i dialog med kommunen i Malmö och med polisen minimera stökigheterna.

 • Anders_S

  Ja, Judge, du och jag har, som vi båda vet, lite olika åsikt om vad som är bra och vettigt. verkligheten visar att jag har rätt och du fel. Både om vilken polistatktik som är effektiv och om den negativa effekten av utvisningar.

  Jag och mina kompisar kastade också grejer på brandkåren en gång när jag var tonåring. I Kungshamn av alla ställen. Det var naturligtvis korkat gjort, men inet ahde jag bivit bättre av att straffas hårt. Utan jag hade snarare hamnat i permanent kriminalitet istället för att uvecklas till en ansvarsfull samhällsmedborgare.

 • Anders_S

  Niklas: Nej, jag menar inte att ändamålen helgar medlen. Problemet är dock att man inte i förhand vet vad som i efterhand kommer att bedömas som helt okej.

 • Thomas

  Bra Anders. Om det koceptet också kan förändra de djupare bakomliggande problemen i misstron mot etablissemanget är jag den förste att gratulera.

  Jag tror att en av farorna är att fastna i ett tänkande som endast, observera endast, handlar om klasskillnader när man ska analysera Rosengård.
  Det handlar om integrationsproblematik och det handlar även om stora kulturella skillnader.
  Utan en förståelse för hur interaktionen stat-människa fungerar och ser ut i dessa människors hemländer kommer en någorlunda lyckad assimilering till svenska samhället inte att ske.

  Vandalism och skadegörelse i stor är dock inget samhället kan eller ska tolerera utan stävja i sin linda. Hårt och beslutsamt om situationen kräver.
  Analysen av bakomliggande orsaker är dock viktig, precis som du påpekat.

 • Gustav

  Lite undringar, Anders:

  Vems privilegium är det egentligen att inleda våldet och när och på vilka grunder bör man ursäkta det?

  Du hävdar att det är den starkare sidan som bör ta avstånd, men i alla de här konflikterna finns ju tredjemän av olika slag. Det är inte bipolärt mellan . Affärsidkare som drabbas, familjer som hålls i skräck i sina egna hem, et cetera. Om dessa gör gemensam sak i brist på polisaktion och bildar medborgargarden, är det då lika okej som det här fåniga ungdomskravallandet? Bör man se genom fingrarna med sådant?

  Det är ju också desperation och driver på sådant, men att acceptera lynchmobbar som drar runt verkar vara tveksamt. Rent moraliskt gör de ju dock precis samma sak som de förment hjärnlösa ungdomar som är ute och vandaliserar mest för sönderslåendets egen skull. Samma gäller vigilante-våld om något sådant skulle förekomma; ponera att en eller ett par ensamma ”rättsskipare” skulle dra runt och ge sig på de kravallande ungdomarna. Vore det okej? De skulle ju t o m vara en klart svagare part i jämförelse med vandalerna enbart på grund av numerärt underläge, men jag tycker inte det verkar så vettigt.

 • Överlag känns det här som kungsankravallerna i min ungdom. De som alltid utbröt den sista veckan av sommarlovet. De fick man bort med aktiviteter och fryshuset. En ekonomisk satsning på ungdomarna.

  Borde vara en bra idé här också.

  Det värsta är att stenkastarteknik kan fungera. Här i Husby där jag bor vägrade Svenska Bostäder att utföra renoveringar och bostäderna mitt emot mig (jag har annan värd) förföll mer och mer. Demonstrationer ledde inte till mycket, men sedan stenades svenska bostäders kontor några gånger och jag såg deras dörr blockerad med bråte vid några tillfällen.

  Nu sker enorma renoveringar. P.g.a demonstrationerna eller de mer handgripliga metoderna? Ingen vet.

 • Gustav

  ”Det är inte bipolärt mellan allmänhet och överhet” skulle det stå, meningen föll bort i redigering ovan.

 • bengt

  Samtal, jo visst du, naivt.. SAnningen är att när man inte får det man vill beter man sig ociviliserat och tar till våld mot myndigheter eller andra som inte ger en det man vill ha.
  Om en lokal sägs upp och denna lilla motgång resulterar i att denna grupp känner sig påhoppad eller förfördelad på något sätt så är detta bara början, Snart har vi pga dessa mänder av ungdomars indoktrinering via källarmoskeer och annat som lett till ett utanförskap ett minijihad i varenda segregerade stadsdel.
  Helt andra normer råder i samhällen.
  Enda lösningen är att sprida ut folk så det inte skapas grogrun inom landet för grupper med egna regler och värderingar.

 • Apan

  Helt fel ute i den här frågan. Våld är i princip aldrig OK. I vissa lägen kan man nödgas använda våld men det är fortfarande inte OK. Om man säger att det är OK ibland så kan ju vilken idiot som helst koka ihop en historia som rättfärdigar deras våldsanvändande. Då har ju varenda terrorist torrt på fötterna för sina dåd och du säger att det är OK ju. Galenskap ! Det finns alltid en antivåldsväg som ofta är effektivare än våld. Titta bara på Gandhi i Indien eller de svartas köpbojkott i Sydafrika. Både lyckades få till stora omvälvningar i samhället utan överdrivet våldsanvändande.

 • Anders_S

  Gustaf: Det är inte enkelt och du har kloka invändningar mot vissa konsekvenser av mitt resonemang. Man generellt är det strakare parten som normalt ska inleda förhandlingar och dialog. Det brukar vara lättare att lösa konflikter då.

  I Grekland är det dock enkelt. Där har även småhandlarans organisation ställt sig bakom ungdomarna i ett uttalande. Dvs organisation för de som är tredje part.

  I Rosengård anser jag att våldet är felriktad, icke-konstruktivt och kontraproduktivt. Även om jag förstår varför det blir så. OMd et var tillresta aktivister i Rosengård som tällde till emr problem än lokalbefolkningen är detta något jag inte tycker var vettigt.

  Det finns lösningar i Grekland och i Rosnegård, Men samtal krävs för dess. I Grekland är det onmfattande politiska förändringar som behövs. I Rosengård är det smärre sådana på kort sikt och större sådana på längre sikt.

  När det gäller det med vem som har rätt att starta och vigilante-problematiken ska jag svara på det senare. Jag behöver fundera lite mer.

 • B-O Gavne, Västerås

  GLÖM INTE!
  Att detta, nu i Rosengård, annars i t.ex. Trollhättan, handlar om politiska (lokal-)samhällen -alltså kommuner- där de styrande (lokal-) politikerna benämner samhället för ‚Äùstad‚Äù. Malmö ‚Äùstad‚Äù.
  Till vad vi svenska folk har överenskommit, lagskrivit, att våra ‚Äìalla- kommuner skall benämnas just ‚Äùkommun‚Äù. Att vi svenska folk vill ytterligt hävda demokratin, att alla våra kommuner, och dess invånare, är lika värda.
  Där alltså dessa politikerna i Malmö, och t.ex. i Trollhättan, vill hävda att de, är nått finare människor, fina stadsboende; än andra, landsbygdsboende individer. Som man ju inte kan benämna landsbygd för ‚Äùstad‚Äù.

  -Alltså visst finns Malmö ‚Äìoch t.ex. Trollhättan- ‚Äùstad‚Äù, med sina gator, trottoarer, höga hus och trångt. Där benämningen ‚Äùkommun‚Äù avser samhällsgemenskapen av invånarna i kommunområdet.
  Och också, att jag absolut inte hävdar att denna så kallade kommunreformen från runt 1969, är det bästa för all framtid. Till på köpet ser jag flera själ för att, den kanske idag bör revideras, något. Att vi svenska folk diskuterar saken och röstar. ‚ÄìMen inte att den skall revideras med våld och terror, som nu några sysslar med.

  -Han heter särskilt i Malmö Ilmar Reepalu, socialdemokrat. Och han får stöd i detta stads snackande av kommundirektören ‚Äìhon kallar sig förstås för stadsdirektörn¬¥- i Malmö Inger Nilsson. Och det är uppenbart ren kriminalitet för dessa myndigheterna att benämna Malmö kommun för Malmö ‚Äùstad‚Äù. ‚Ķtacka då faeeen för att det då kan bli till upplopp i Malmö; och t.ex. Trollhättan. Kriminalitet som ju kriminalitet!

 • Olle

  Anders S.

  Om jag blir arg på något, exempelvis dig eller några politiker tycker du då att det är OK att jag tänder eld på grannens bil och sen kastar sten på dom som försöker släcka.

  Där har du kärnfrågan om våld är OK.

  Jag förväntar mig ett ja eller nej men får väl ett mångordigt svar eller ingenting.

 • Miller

  Det stora problemet nu ligger i hur en så stor del folk kan vara så IQ befriade och skylla på stackars Rosengårdsborna som får lida för att ”Aktivister” tar tillfället i akt och dra med sig mer folk.
  Media speglar ju bilen ytterligare för att göra mer konflikter så dom kan jobba, genom att låta folk debbatera på tex Sydsvenskan och bli överösta med rasistiska kommentarer från folk som tror det som står i tidiningrna och ses på tv.
  Och sydsvenskans personen dom intervjuat i samband med kravallerna, tex små svenska tonårings tjejer som är där och tittar på, bla. Tycker media speglar bilden helt fel.
  Dessutom kan man ju läggatill att många aktivister dessutom är från rika familjer, snorungar som inte har något att göra och föräldrar som inte bryr sig utan skyller på invandrare. INSE FAKTA OCH ÖPPNA ÖGONEN. Speciellt ni äldre som menar det var bättre förr.

 • Anders_S

  Olle: Du fick in din kommentar trots att du brutit mot en av kommentarsreglerna. Men du får inte in nåt svar om du inte förändrar den detaljen.

  Svaret är nej. Men jag förstår inte riktigt bäringen eller poängen i förhållande till min postning.

 • Olle

  Anders S.

  Vilken regel har jag brutit mot?

  Om jag ska bättra mig måste jag få veta vad som är fel.

  Olle E

 • Anders_S

  Olle, förlåt, jag glönmde säga det. Men din mejladres ser inte riktigt korrekt ut. Biten innan snabel-a.

 • Olle

  Tack för ditt förtydligande,
  Jodå epostadressen existerar och har blivit accepterad av Blogger.
  ”Man ska inte döma hunden efter håren”.

  Du säger Nej till ett tänkt beteende från min sida men är inte lika tydlig när du bedömer samma verkliga beteende i Rosengård.

  Jag tycker det känns konstigt att du använder olika mallar för samma beteende.

 • Anders_S

  Olle: Helt enkelt därför att verkligheten är mer komplicerad än en enkel fråga. Därför blir svaren lite olika.

 • Olle

  Ett litet förtydligande.
  Jag noterade att du tycker att ”våldet i Rosengård är felriktad, icke-konstruktivt och kontraproduktivt. Även om jag förstår varför det blir så.”
  Är man förstående säger man faktiskt att man inte tar avstånd helt.
  Ska jag tolka det som att du accepterar Rosengårdsbornas våld men inte AFA-s?

 • Olle

  Anders S.

  Samma brott skall alltså bedömas olika beroende på vem och hur man tolkar det som man upplever som verklighet.

  Det är att göra det bekvämt för sig och jag undrar vad du skulle tycka om att bli bedömd efter en tänkt domares subjektiva åsikt om verkligheten.

  Min åsikt är att gärningen skall bedömas efter vad som gjorts.

  Hjalmar Söderberg sa ”Blir vi förstående är vi på glid”. Jag vill inte helt hålla med utan säger att blir vi för förstående är vi på glid. I Rosengårdsfallet tycker jag att du är för förstående.
  Förstående är en fin egenskap som tyvärr i det här fallet utnyttjas av dem som blir förstådda.
  Utnyttjas på det viset att de fortsätter att begå brott.

 • Det som förvånar mig mest i allt detta är att vi här tycks ha fått en ohelig allians mellan våldromantikerna i Afa och människor i Rosengård som förespråkar en extrem form av sin religion. Sedan när började vänstern gulla med religiösa extremister?
  Vad tror du Anders S att man sysslade med i den här källarmoskén som bråket egentligen kretsar kring? Var flickor välkomna dit på sin fritid? Kunde man ha kritiska diskussioner kring islam? Höll man kanske lite studiecirklar för unga, om till exempel frihet, jämlikhet och broder/systerskap?
  Vad tror du?

 • Ooops, glömde att bifoga denna länk:
  sydsvenskan.se/kultur/article400035/KRONIKA-Rosengard.html

 • Peter

  Jah Hollis:

  Alla källarmoskéer är väl inte Al-Qaidas förlängda arm? Vad jag förstått är ungdomarna som ockuperade sin gamla moské inte speciellt extrema. De verkar ju tycka att deras inresta kravallande sympatisörer gör dem en björntjänst.

  Vad gäller våldsfrågan håller jag med Anders om att det inte är svårt att förstå varför våldet uppstår: att besuttna och uttråkade medelklassungdomar vill elda bilar är ju närmast att betrakta som ett naturfenomen. De här aktivisterna hade lika gärna kunnat bli fotbollshuliganer eller nazister. Det är väl mest en slump att de hamnade till vänster.

 • Anders_S

  Olle. Det är subjektivt i domstolar redan idag. Det ska vara subjektivt. Man ska bedöma återfallsrisk och allt möjligt innan man bestämmer strafflängd etc. Det är subjektiva bedömningar. Bevisvärdering och indiciebedömning är också subjektivt liksom bedömning av vittnens trovärdighet.

  Jag vill inte uttala mig om AFA var där eller inte. Men det fanns uppenbarligen tillresta aktivister (Per Lindelöws beskrivning i KVP tyder på att det inte var AFA, utan andra typer av vänsteraktivister, men det är svårt för mig att avgöra). Autonoma kontakter jag har förnekar inblandning. Om de tillresta utövade våld tycker jag det var felaktigt och inte heller förståeligt. Även Rosengårdsbornas våld tycker jag var felaktigt, men dock förståeligt.

  Jah: Jag har läst den aktuella artikeln. Det är irrelevant ur en principiell inställning till hur man ser på våld, vad de som hade moskén var och är för tokstollar. jag har aldrig uttalat något stöd för dem eller deras moské som sådan. Bara för deras rätt att bli behandlade som alla andra. Min bedömning är att så inte skett. Att det är idioter som driver nåt förändrar inte en principiell inställning och en principiell bedömning och ett försök till analys från vänsterkanten. Något som alltså inte innebär att jag på något sätt stöder religiös verksamhet.

  Det är fullt möjligt att jag i ett annat läge skulle välja att agera mot moskéns verksamhet. Men det är inte det eller min inställning till religion eller islam detta handlar om. För det får ni kolla andra inlägg jag skrivit.

  Hur de autonoma ställer sig kan jag inte svara på.

 • Anders_S

  Peter: vi är nog inte helt överens om varför våldet i Rosengård uppstod eller vilka som faktiskt stått för våld (min bild är nog lite närmare de poliser och kommunpolitiker jag haft kontakt med än vad din är)

 • Erik

  Liberalism använder ju såklart mest våld av alla på ett staligt ”lagligt” plan! Det är sanningen.

 • Pingback: Det här med islam och moskén i Rosengård | Svensson()

 • Olle

  Anders S

  Du säger att det kan finnas omständigheter när våld är OK.

  Gör då en subjektiv bedömning när det är OK att jag när jag är arg på politiker kan bränna grannens bil och kasta sten på dom som försöker släcka.

  Nått måste väl finnas eftersom det finns för Rosengårdsborna eller särbehandlar du dom.

  Märker du inte hur skevt det börjar bli att ha överseende med brottsliga gärningar oavsett omständigheterna.

 • Apan, de svartas köpbojkott i Sydafrika? Vad åstadkom den? Vad som fällde aparheidregimen var att den blev besegrad militärt i Angola. Med våld.

 • Hej Anders, tycker det är så jävla rakryggat av dig att inte fega ut och fördöma händelserna i Rosengård. Du ska ha stor respekt för att du problematiserar våldet, de flesta vänsterpersoner i offentligheten verkar av någon anledning se sig tvugna att ”ta avstånd” (vad är det egentligen?), för att ändra sig si sådär ett år senare när saken har kallnat.

  I fråga om kravallerna i Rosengård är ”produktiva” eller inte så kan man istället vända på det och fråga sig hur långt man kommer i Rosengård genom att vara tysta och låta saker och ting ha sin gång: hets, stigmatisering, arbetslöshet, trångboddhet osv. Ser man det strikt intrumentellt så lönar sig våld ofta – se tex i fallet med ungdomshuset i köpenhamn. Utan några kravaller hade man aldrig haft ett nytt hus idag. Tycka vad man vill om det rent moraliskt, men det är kalla fakta.

  Jag tror man ska se det som ett uppror i ett av Sveriges mest utsatta arbetarstadsdelar. Ett upprop mot en krisande kapitalism som har skänt människorna där en pisstillvara. Kommer kravaller lösa kapitalismens problem? Definitivt inte. Men kanske någon kommer till insikt om detta samhälles verkliga natur.

 • Olle

  Anders S.

  6 bilar brända i natt i Rosengård och du har fortfarande förståelse, eller?

  Olof
  Har människorna i Rosengård inget som helst ansvar för som du skriver ”sin pisstillvaro”. Hur får dom det bättre genom att bränna bilar och kasta sten?
  Har dom lyckats hittills?
  Jag ställer samma fråga som jag ställde till Anders:
  Tycker du att det är Ok att jag om jag hatar kapitalistsamhället tänder eld på grannens bil och kastar sten på dom som försöker släcka. Om du inte tycker det är Ok har du ändå förståelse för min reaktion och vad säger du till grannen

 • Apan

  Hampus, är du också en våldsromantiker. Folk till vänster brukar ofta romantisera och förorda våld då de tydligen anser det är den enda och rätta vägen. Men nej, Angola förluster fällde inte apartheidregimen utan den internationella bojkotten samt ändrat inhemskt ekonomiskt klimat (där de svartas köpbojkott hade en avgörande betydelse) tvingade apartheidregimen att börja diskutera med de svartas organisationer. Detta ledde till en ökad medvetenhet och vilja till förändring bland den vita minoriteten som slutligen fällde apartheid. Inte helt utan våld men dock utan ett mellansteg av total anarki.

 • Pingback: Socialt uppror, integration eller bara skitungar? | Svensson()

 • Att dialog är mer konstruktiv än en våldsspiral kan vi väl vara överens om ?

  Att polisen ibland måste ta i är väl också ett faktum (eller skall dom se på medans oroliga familjer sitter och trycker under kökbordet och brandbomber haglar och påtända bildäck vräker in gummirök i deras lägenhet ?) !!?

  Att kasta sten eller på något sätt hindra eller antasta räddningstjänsten borde det vara hårda straff på – varöfr inte nedslängd i ett gruvhål i 20 år !
  Det spelar ingen roll om man nu ogilalr statsmakten eller vad det nu är – Brandmän/Sjukvårdare är fredade !!!

  Detta bör varje 5-åring känna till !

  Till och med i krig brukar parterna försöka att undvika att skada ambulanser och sjukhus, med vilje iaf. Och det är skamligt att Israel i dag bombar så nära sjukinrättningar och inte släpper in/hjälper medicin osv in i Gaza (även om jag läste att dom nu skall öppna en korridor iof…) !

  /K