Stöd det palestinska motståndet!

Det palestinska motståndet i Gaza består av en mängd olika grupper som strider tillsammans, bredvid varandra och mot samma motståndare, Israels barbariska ockupations- och invasionsarmé. Det handlar om formellt marxistiska organisationer, vänsterorganisationer som PFLP, om muslimska organisationer som Islamiska Jihad och Hamas, om borgerligt nationalistiska grupper som Al-Aqsa (den miltära grenen av Fatah, som inte verkar vara överens med sin ledning med quislingen Abbas i spetsen.).

Motståndets sammansättning i Gazaghettot påminner därvidlag om motståndets sammansättning i Warsawaghettot under andra världskriget. Då var det tre sionistiska ungdomsrörelser, Hashomir Hatzair, Hechalutz och Akiva som tog initiativet till en enda motståndsorganisation, Judiska kamporganisationen (ZOB) som bildades 28 juli 1942. De först vapnen till denna grupp levererades av polska kommunister. I slutet av oktober 1942 omorganiserades ZOB och vänsterkrafter inträdde sommedlemmar. Den ledning som valde kom att bestå av fem medlemmar, Marek Edelman från Bund, Mordechai Anielewicz från Hashomir Hatzair, Michal Rejzenfeld från PPR (kommunisterna), Itsak Cukierman från Hechalutz och Herz Berlinski från Poale Zions vänster. Det vara bara en grupp som inte vill delta i den enade motståndsorganisationen och det var Vladimir Jabotinskis sionister.

Den 29 oktober 1942 avrättades den judiske polischefen i ghettot av ZOB (ett terroristdåd kan man nog kalla det) och den 18 januari 1943 angrep ZOB för första gången de tyska trupperna. Mer om detta kan läsas i Enzo Traversos bok, Auschwitz, Marx och nittonhundratalet och i Bo Knarrströms bok Judiskt motstånd. Medlemmarna i ZOB var hjältar, många av medlemmarna i Hamas, PFLP och andra palestinska organisationer i Gaza kommer av framtiden också att betraktas som hjältar.

Det finns alltså ingen anledning att utifrån det faktum att Hamas, en islamistisk organisation, vars politiska ståndpunkter vänstern förstås inte stöder, leder det palestinska motståndet i Gaza, att inte ge stöd till detta motstånd. Precis som när det gällde Warsawaghettot kan vi i vänstern ge stöd till motståndet i Gaza. Motståndet är mångfasetterat, rättmätigt och riktigt. Därför ska vi gå ut och demonstrera vårt stöd för palestinierna i morgon.

Bojkotta Israel!
Stoppa massakern i Gaza!
Stöd Palestinas kamp!

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö, Lindenfors, Gazabloggen, Esbati,
Borgarmedia: SVD, SDS, HD1, HD2, HD3, DN1, DN2, DN3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements