Sociala protester i Europa fortsätter

Detta gäller såväl på Island som i Lettland, Litauen, Bulgarien och Grekland. På Island har man sen landet gick i konkurs demonstrerat varje vecka med krav på bland annat nyval. I onsdags hade man en större demonstration med 4000 människor med krav på regeringens avgång:

Krisen kom sedan ett antal så kallade finansvikingar gick på erövrarstråt och med lånade pengar gjorde uppköp i Europa. När sedan finansmarknaderna började svaja i USA, och turbulensen spred sig över Atlanten stod de isländska bankerna handfallna. Krediterna från utlandet drogs in, och deras lån kunde inte längre betalas. Flera av finanshajarna har flytt landet, men många menar att regeringen, ledd av det sedan länge dominerande Självständighetspartiet, har ett minst lika stort ansvar eftersom det anses ha haft nära relationer till topparna på finansmarknaden.

De finansiella spekulanterna har i stor utsträckning smitit från sitt ansvar. De har inte tänkt betala för sitt misslyckande utan det ska de vanliga islänningarna göra tycks de anse. Men regeringen finns kvar och islänningarna utkräver nu ansvar från dem. Eller rättare sagt att de avgår så man kan få en mer ansvarsfull regering lett av ett annat parti än självständighetspartiet.

I Litauen och Lettland har det varit upplopp och demonstrationer mot de sociala konsekvenserna av finanskrisen, precis som på Island. Transportministern i Lettland, Ainars Slesers anser att de svenska bankerna måste ta sitt ansvar. Det är dessa som stått bakom en stor del av spekulationen i landet menar han:

Många lägger skulden för Lettlands svåra ekonomiska kris på de svenskägda bankernas billiga utlåning under flera år. Och enligt transportministern tycks bankerna nu försöka sko sig på vanligt folks bekostnad i krisen.

– De största bankerna har tjänat två miljarder lat (drygt 30 miljarder kronor) här och de bör återinvestera pengarna på den här marknaden och inte ta hem dem till Skandinavien, sade en upprörd Slesers i tv-kanalen LNT tidigare i veckan.

Ministern menar att bankerna bör ”läxas upp” för ovillighet att samarbeta för att lösa Lettlands akuta ekonomiska kris.

Bankerna skyller ifrån sig och svamlar, det finns inga förslag att ta ställning till än osv. Samtidigt har huvustaden Riga sett stora demonstrationer och kravaller som krävt regeringens avgång. En regering i vilken finansmannen och transportministern Slesers har stort inflytande.

Även i Grekland fortsätter den sociala oron och i Bulgarien har det varit stora demonstrationer mot den ekonomiska krisens verkningar. I Sverige är det desto lugnare trots att man förmodligen kan räkna med en nedläggning av Saab och fler uppsägningar med en enorm arbetslöshet som följd. Jag tvivlar på att krispaket från regeringen kan ändra på det. Cheferna, direktörerna och kapitalisterna fortsätter dock att berika sig själva.

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö,
Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, DN1, DN2, SDS, HD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements