Inbrotten ökar inte

Nu ökar lägenhetsinbrotten enligt SVD, med 12 % på ett år och just den siffran stämmer. Men verkligheten är ändå en annan, sen år 2000 har inbrotten (inklusive inbrottsförsök) minskat från 130 000 till under 100 000. Inbrott och inbrottsförsök i lägenhet är den enda typ av inbrott som ökat något, från 6 200 till 7 400 under samma period. Vi ska nu komma ihåg att det statistiken hos BRÅ mäter är antalet anmälda brott. Inte antalet verkliga brott. Inbrott är normalt en brottstyp där mörkertalet är lågt, snarare kan det vara så att antalet anmälningar är för högt. För en del anmälda inbrott är inte några riktiga inbrott utan en annan sorts brott, försäkringsbedägeri.

Ökningen av lägenhetsinbrottsanmälningarna finns i storstadsområdena och kan avspegla flera saker som inte innebär en faktiskt ökad förekomst av lägenhetsinbrott per invånare. Befolkningen i dessa områden har ökat, andelen som har hemförsäkring kan ha förändrats och därmer påverkat anmälningsbenägenheten, andelen lägenheter kan ha ökat i dessa områden osv.

I vilket fall som helst är min slutsats att det inte finns fog för SVD:s braskande rubrik. Risken att drabbas av lägenhetsbrott är extremt liten och inbrott är en minskande brottskategori där lägenhetsinbrotten är den ovanligaste typen.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, SVD2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements