LCR är borta – NPA föds

besancenot.jpg

Olivier Besancenot är en enormt populär fransk politiker på extremvänsterkanten. Han har varit presidenkandidata för Socialistiska Partiets franska systerparti LCR och fått mest röster av alla kandidater till vänster om socialistpartiet. Nu har LCR, som hade cirka 3 000 medlemmar, upplösts och de före detta medlemmarna deltar i bildandet av ett nytt parti som går under arbetsnamnet Nya Antikapitalistiska Partiet (NPA). Redan före sitt bildande har det nya partiet 9 000 medlemmar. Konservativa Telegraph skiver så här om Besancenot:

Whatever you think of his politics – he believes that no employee should ever be sacked – this earnest Trotskyist has a magnetic media presence and undeniable gift of the gab, which have helped turn him into a youth idol.

In Britain, he would be dismissed as a “loony Lefty”. In France, Mr Besancenot is the second most popular political figure behind Mr Sarkozy.

In the wake of the global financial meltdown, his plans to do away with the market economy and create a single, nationalised “state banking service” no longer sound quite so far-fetched.

[…]

On Sunday, he will launch what he hopes is the ultimate weapon against the powers that be — a mass-appeal far-Left party whose provisional name is the Nouveau Parti Anti-Capitaliste (NPA).

This will replace the Ligue Communiste Révolutionnaire.

With financial institutions on the verge of collapse and anger rife at the immorality of a system that spawned the Madoff scandal, the timing could not have been better for the launch of a party that hopes to build a non-capitalist state. Add to that a bitterly divided and ineffectual centre-Left and long-standing French scepticism to the free market and it is not hard to see why Mr Sarkozy no longer views the NPA as a laughing matter.

The president and Mr Besancenot are no strangers. In a two-finger salute to the rich, Mr Besancenot has for a decade kept a part-time job as a postal worker in Neuilly-sur-Seine, France’s wealthiest suburb, where Mr Sarkozy was mayor for 18 years.

I opinionsundesökningar får det nya partiet, innan det ens finns, 16% och Besancenot får 18%: Samtidigt måste man konstatera att de borgeliga tidningar som skriver om processen ofta övervärderar Olivier Besancenots betydelse internt inom partiet. Som ansikte utåt är han oerhört betydeslefull och kan knappast ersättas. Men han är knappast den ledande strategen internt som Independent tror. Det finns andra unga och äldre människor som är det. Göteborgs-Postens porträtt av Olivier Besancenot och NPA framstår som betydligt trovärdigare och närmare verkligheten än de engelska tidningarnas:

Men med Olivier Besancenot är det annorlunda. Han har förnyat genren utan att ge avkall på vare sig revolutionära drömmar eller ideologier. Finanskrisens kaskad av skandaler ger dessutom de revolutionära tankarna ännu mer medvind.

– Vi vill ersätta de olika privata bankerna med en enda statlig bankmyndighet som har monopol på rätten att låna ut pengar, sade Olivier Besancenot i en intervju till Europe 1 häromdagen.

Che Guevara är hans förebild, mer än Leo Trotskij. Olivier Besancenot betraktar sig som en revolutionär av modernt snitt. Pragmatisk. Gärna revolution, men först en rejäl lönehöjning.

– Den enda gången som arbetarna lyckades driva igenom en lönehöjning på 30 procent var efter maj 1968. Den sociala turbulensen var mycket effektivare än alla olika vänsterregeringar tillsammans, slår Olivier Besancenot fast, utan att ge sig in i krångliga resonemang om inflation och devalveringar.

Läs mer: Senaste numret av tidskriften Röda Rummet,
Pierre Rousset, Nytt antikapitalistiskt parti – en modell för Europas vänster?

I International Viewpoint:
The NPA, a new experience of building an anti-capitalist party
November 2008 – François Sabado
Toward the Foundation of a New Anticapitalist Party
November 2008 – Pierre Rousset
Where is the radical left going?
November 2008 – Alex Callinicos
From the LCR to the NPA
January 2009 – Daniel Bensaïd , Alain Krivine , Pierre Rousset , François Sabado
The New Anti-capitalist Party shakes up the left
November 2008 – Esther Vivas , Josep María Antentas
June 2009 European elections: everyone to the left!
France Dutertre

Intressant?
Bloggat: Mullvaden,
Borgarmedia: Guardian,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements