FRA-lagen sågas

Remissinstans efter remissinstans sågar FRA-lagen. Tullverket är sura för att de inte ska få tillgång till samma material som andra, för Tullverket verkar vilja ha sitt eget register över folk, vilka de känner och vad de gör. Det räcker inte med polisens, säkerhetspolisens, MUSTs och andra register som finns. nej Tullverket måste förstås ha sitt eget.

Datainspektionen å andra sidan tycker inte att skyddet för integriteten är bra nog. En rimligare kritik av FRA-lagen än Tullverkets kan man tycka.

Den nya kritiken av FRA-lagen kan adderas till äldre kritik, dels kritiken från alla blogare och debattörer, dels kritiken från en sådan som moderaten Anders Björck och från Norge.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, 4,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements