Bra uttalande av Nätverket Stoppa Matchen

Här återpublicerar jag ett uttalande som Nätverket som ordnade demonstrationen mot Stoppa Matchen har tagit. Jag tycker uttalandet är bra förutom på några mindre punkter som jag ska redogöra för nedanför själv uttalandet.

Om demonstrationen

Det är med blandade känslor som vi i Stoppa matchenkampanjen blickar tillbaka på lördagens demonstration. Vi är stolta och nöjda med att lyckas sprida budskapet om Israels ockupation och förklarat nödvändigheten av en internationell bojkott av Israel. Vi var sju tusen starka som på Stortorget uttryckte vår indignation och frustration över att Israel, efter terrorbomberna över Gaza, tilläts komma till vår stad och spela tennis. Idrott och politik hör ihop, det är få som efter de senaste veckornas debatt kan förneka.

Civilklädda poliser uppträdde bitvis onödigt provokativt under demonstrationen och att man kan ifrågasätta att polismän drog vapen. Omständigheterna kring den massarestering på Värmlandsplan efter demonstrationen kan också ifrågasättas. Trots detta har dialogen med polisen fungerar relativt bra. Samlingen och demonstrationen fram till stadionområdet gick mycket bra, men det finns dock allvarliga incidenter som vi som arrangörer inte kan förbigå utan åtgärd. Det har efter lördagen strömmat in rapporter om människor som känt sig hotade av personer i det svarta blocket i tåget och än värre, personer från vårt nätverk som har utsatts för våld. Våra uppgifter talar bland annat om

  • En 80 årig man blev träffad av en färgbomb
  • En kvinna i tåget fick en astmaattack av röken från bengaliska eldar
  • Kraftiga smällare detonerade i närheten av tåget, något som skrämde deltagare
  • Deltagare i det svarta blocket uppträdde under demonstrationen hotfullt mot våra vakter
  • Vid stadion har flera av våra funktionärer misshandlats, i vissa fall så svårt att de tvingats uppsöka läkarvård
  • Åskadare och deltagare i demonstrationen har blivit utsatta
  • Enskilda individer har även försökt storma vår scen och avbryta ljudet
  • Personer har sprungit in i vår samling framför scenen och skapat oro och panik bland unga, gamla och barnvagnar.

Detta är oförlåtligt och oacceptabelt och det faller ett tungt moraliskt ansvar på de som står bakom detta. Vi har under generationer kämpat för vår rätt att demonstrera och när det svarta blocket för ett personligt krig mot polisen och attackerar demonstrationsarrangörerna spelar man de krafter som vill inskränka demonstrationsrätten rakt i händerna. Man våldförde sig också på vår rätt att demonstrera och gör det utan någon som helst intresse att uttrycka solidaritet med Palestinas sak.

Vi arrangörer vill avslutningsvis rikta ett stort tack till alla våra demonstrationsvakter och funktionärer. Ni har gjort ett fantastiskt arbete och förtjänar ingenting annat än respekt. Vi kommer under dagarna och veckorna som kommer samla in vittnesmål och rapporter som kommer att sammanställas för att få en helhetsbild av händelserna.

Nätverket mot Israels krig och ockupation

De punkter jag inte är överens med demonstratiosneldningen på är ett par stycken. Jag delar inte kritiken av att polisen drog vapen. I den situation som rådde nrä de akteulla polismännen var tvungna att evakuera ett fordon där förnstren krossats uppträdde poliserna helt korrekt som jag ser det. I det utsatta läge de då befann sig var det anturligt att de drog vapen. Vi ska ha klart för oss att de inte använde sina vapen.

Därmed inte sagt att jag inte har någon kritik av polisens agerande. Det är naturligtvis alltid obehagligt när spanarna i Kilo uppträder tätt inpå demonstrationen och fotograferar. Där är jag överens med Nätverkets uttalande och jag har skrivit en kritik av polisen som berör ytterligare ett par mindre saker. Vill dock slå fast att polisen knappast kan lastas för det inträffade.

Inte är heller är jag överens med nätverkets slutsats att de autonoma genom sitt uppförande hotar demonstrationsfriheten. De är alltför obetydliga för att av någon kunna användas som skäl för att inskränka sådana grundläggande rättigheter som demonstrationsfriheten. Det rör sig trots allt om en grundlagsskyddad rättighet och det är svårt att ändra på sådant. Det gör man inte på grudn av en sådan obetydlig gruppering som de autonoma individerna organisationerna ändå utgör.

Läs mer: Arbetaren, Flamman, Proletären, Yelah, StockholmsFria1, Stockholmsfria2,

Intressant?
Borgarmedia: SDS1, 2, 3, 4,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements