Privatisering av flyktingmottagandet är ingen bra idé

Folkpartiet vill förändra Migrationsverkets uppgifter. En del av förslaget från folkpartiets arbetsgrupp verkar bra. Det är att verket inte längre ska utse asylsökandes ombud. Däremot så är resten av funderingarna från folkpartiet rena katastrofen:

Kommuner, ideella organisationer eller företag kan överta mottagandet av asylsökande från verket, bland annat ansvaret för svenskundervisning och praktik för nyanlända.

I praktiken innebär detta att de krafter som idag alltmer tar över flyktingsmuggling och liknande kan lägga under sig fler delar av kedjan. Jag pratar om den organiserade brottsligheten. Genom att kontrollera företag så kan man ta över delar av mottagandet, man kan välja ut vilka som ska komma, vilka som ska få svenskundervisning osv.

Med hjälp av profiterna från flyktingsmugglingen och asylmottagandet så kan man sedan muta folk i kommuner och på Migrationsverket för att få asyl till de som den organiserade brottsligheten vill ha in i landet. Det hela öppnar för en semi-legal handel med billig arbetskraft, kvinnor för prostitution etc.

Gangstrars verksamhet kan i folkpartiets Sverige ta över stora delar av flyktinghanteringen. Det blir konsekvensen av att deras förslag går ut på en försvagning av staten och ett stärkande av privat verksamhet på ett område där organiserad brottslighet redan har ett visst inflytande på grund av de hårda asylregler som gäller. Regler som gör att flyktingar måste betala för hjälp från gangsters som kan smuggla dem över olika gränser.

Folkpartiets förslag kommer att öka korruptionen, godtycket och de kriminella gängens inflytande över flyktingpolitik och flyktinghantering.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Advertisements