Den korrumperade domaren Tomas Norström – TPB och Bahnhof

Domaren i målet mot The Pirate Bay har ju visat sig vara medlem i en förening för att bevara upphovsrätten. Andra medlemmar i den aktuella föreningen, Svenska föreningen för upphovsrätt, är Antipiratbyråns Henrik Pontén och målsägarbiträdena i målet, Peter Danowsky och Monique Wadsted.

Dessutom visar det sig att samma domare har figurerat i ännu ett tveksamt fall tillsammans med Henrik Pontén och Antipiratbyrån. Ett fall där samtliga inblandade myndigheter anmäldes till JO. Nämligen tillslaget mot Bahnhof år 2005. Det var Tomas Norström som fattade beslutet om att tillslaget fick genomföras:

Tisdagen den 8 mars: Till Stockholm tingsrätts avdelning 7, specialiserad på mål om upphovsrätt, inkommer en begäran om intrångsundersökning hos internetoperatören Bahnhof Internet AB och dess dotterbolag One Stadsnät och Globecom Network.

Sökande är Stim, Svenska Antipiratbyrån och skivbolagen Universal, Emi och Sony.

Misstanken gäller olovligt tillgängliggörande av stora mängder film, datorspel och musik från Bahnhofs datorer. Särskilt tre servrar pekas ut: Enigma, Arctic Connection och Infinite Power.

Dessa servrar har Antipiratbyrån hållit under uppsikt en längre tid genom en ej namngiven uppdragstagare som haft i uppgift att infiltrera olika fildelarnätverk. Denne har på de aktuella servrarna hittat tusentals verk som de sökande har rättigheterna till.

Åtta namngivna album och fyra filmer vill man nu ha tillstånd att efterforska vid en husrannsakan.

Och det är bråttom. Ett beslut måste komma utan att motparten hörs, annars finns stor risk för att bevis förstörs.

Senast onsdag eftermiddag vill sökandena ha besked. De har förberett att slå till torsdag morgon och redan vidtalat kronofogden som i sin tur knutit upp tekniker från dataföretaget Softronic att hjälpa till.

Onsdag 9 mars: Efter ett dygn fattar domaren sitt beslut, och det följer ansökan nästan till punkt och pricka. Sökandena får därmed papper på en betydligt mer omfattande undersökning än de egentligen kunnat hoppas på.

Tillståndet till husrannsakan omfattar inte bara genomgång av de namngivna servrarna utan även ”servrar sammankopplade med dessa i ett eget nätverk”.

Beslutet ger även rätt att eftersöka uppgifter om i vilken omfattning de angivna verken ”laddats ner från servrarna”. Men det påstådda intrånget avser tillgängliggörande av skyddat material och nedladdningen är därför irrelevant för utredningen.

När Ny Teknik frågar domaren Tomas Norström om detta vill han inte kommentera saken.

Det verkar nästan som om Tomas Norström agerar på beställning av Henrik Pontén och man undrar faktiskt hur det gick till när han fick uppdraget som domare i målet mot The Pirate Bay. Det hela visar också på de problem som finns inom svenskt rättsväsende.

Under tiden som denna korruptionskandal vecklas ut här i Sverige sysslar EU också med upphovsrättsfrågor. Där musikindustrin och deras hantlangare har lyckats med att få igenom ett beslut om en förlängning av upphovsrätten till 70 år, från nuvarande 50 år.

Intressant?
Bloggat: Falkvinge, Sundberg,
Borgarmedia: IDG, EX, HD, NM,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Martin

  Var inte tillslaget mot Bahnhof i sig redan ett rättsövergrepp av rang. Med de metoder upphovsrättsindustrin använder tillsammans med domar för medhjälp utan huvudbrott öppnar nya möjligheter.

  Upphovsrättsindustrin kan själva begå huvudbrottet, tillgängliggörandet, sedan tjäna pengar på stämningar emot folk för ”medhjälp”.

 • TB

  Även om det för en utomstående verkar olämpligt att nämnde domare åtagit sig målet saknar anklagelsen om korruption bevis eller finns det något bevis?

  Dessutom är det så att dommaren i svenska domstolar inte själv avgör målet utan här deltar även nämndemännen.

  Problemet med hela detta mål är att lagstiftningen är föråldrad. Dock, det kan och får aldrig vara en domstols uppgift att förändra lagstiftningen utan detta är självklart en politisk uppgift.

 • Pingback: Förtroendet för rättsväsendet får sig ännu en törn i TPB-rättegången « Leo Erlandsson()

 • Så oerhört passande att man gjorde upp i godo, och det illa kvickt, i Bahnhof målet. På så sätt fick det så lite uppmärksamhet som möjligt, kanske till gagn för alla inblandade??

 • Pingback: Ny rättegång - krav från knäckebrödsmiljonären | Svensson()

 • Pingback: Ja, ta om hundratals mål | Svensson()

 • Pingback: Rättsväsendet är genomkorrupt | Svensson()

 • Torbjörn

  Detta har troligen inget att göra med upphovsrätt eller fildelning att göra. Detta har mera att göra med att Sverige håller på att EU och USA anpassa sina ytrandefrihet.
  Skulle man detaljstudera så är troligen Stadsminister, justitseimenister, utrikesmenister och denna domare med i samma frimurar order.
  Sätt stopp för denna idioti nu innan vi är USAs 53e stat.
  Våga vägra NWO.

 • Pingback: En del är tydligen jäviga men inte andra | Svensson()

 • Janne

  Av den erfarenheten jag har fått från svenskt rättsväsende så är det klart att mutor och annan uppgörelse ligger till grund för konstiga domslut. Dessutom så håller alla ihop från lägsta instans till toppen.

  Svenskt rättsväsende är genomruttet.

  OBS ovanstående är inte tagit ur tomma intet utan detta finns på papper men vad hjälper det när brödraorden värnar om varandra.