Ovanligt blodigt vendettadåd i Turkiet

I sydöstra Turkiet finns fortfarande den typen av blodsfejder som varit ett kännetecken för många kulturer i södra Europa. Man kan faktiskt säga att gangsterkulturen i södra Italien, på Sicilien, Korsika etc är en förlängning och utveckling av den gamla blodshämndskulturen. En kultur som också fanns kvar på Kreta på den tiden jag bodde där på 1970-talet.

Det som visat sig fungera bäst för att utrota vendettakulturer från samhället är modernisering, sociala och ekonomiska åtgärder för att utveckla samhället. Detta fungerar dock bara om det finns en stark stat som kan styra utvecklingen. Finns inte det tar privata intressen över och en maffiakultur utvecklas istället. Detta har hänt i södra Italien. På Kreta har det varit myndigheterna som tagit kontrollen över utvecklingen (inte helt utan korruption dock) och där har samhället utvecklats med hjälp av pengar från EU. Det bästa för Turkiet vore naturligtvis om denna väg framåt kunde tillämpas där också. Modernisering av samhället under ledning av samhälleliga funktioner och myndigheter med hjälp av EU-pengar.

För det krävs troligen EU-medlemskap, vilket ju inte är möjligt om inte ställningen för minoriteterna i Turkiets stärks. Det senare är alltså, som jag ser det, en nödvändighet för att Turkiet ska kunna bli en del av Europa (helst ett mer demokratiskt än vad EU är) och en nödvändighet för att vendettakulturen i delar av Turkiet ska kunna försvinna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Arne

  Ett vettigt inlägg som jag inte skådat på länge.

 • Anders_S

  Innan ni skriver kommentarer. Vänligen läs kommentarsreglerna:

  http://www.zaramis.nu/blog/kommentarsregler/

  För annars kanske ni författar i onödan.

 • Samtidigt skulle alltså Turkiet påtvingas en frihandel som slår mot alla turkiska försök att bygga kunskapsinriktad industri. Enligt frihandelsmodellen ska varje land specialisera sig på ”det det är bra på”, dvs rika länder på avancerad industri och fattiga länder på jordbruk, råvaruutvinning och maquiladoras.

  Jag kan inte se att detta skulle gagna Turkiet mer än NAFTA har gagnat Mexico.

  Att blodshämndskultur är en följd av svag stat är dock naturligtvis sant. Får man inte rättvisa av ett domstolsväsende måste man ta sig den själv.

 • Anders_S

  Jan Wiklund: Din invändning mot EU (som jag antar frihandelresonemanget är) är högst relevant och ett av oändligt många problem med EU.

  Turkiet är inte helt jämförbart med Grekland då Turkiet är ett stort land. Men min uppfattning är helt klart att Grekland, där jag bott och där jag varit mer än 20 gånger på semester därefter, har gynnats ekonomiskt av medlemsskapet i EU.

  Problemet med vissa konsekvenser av frihandel är ju inte heller med nödvändighet knutet till EU.

 • Nej, det är inte bara ett EU-problem. Men frihandeln är hela idén med EU.

  Frihandel fungerar mellan ekonomiska likar. Det fungerar mellan Sverige och Tyskland. Men det fungerar inte då den ena är industriellt utvecklad och den andra inte. Då kommer den icke industriellt utvecklade att stanna kvar i underutveckling för evigt. Detta kan beskrivas utifrån marxistisk utgångspunkt (t.ex. Samir Amin: Den globala kapitalackumulationen) eller schumpeteriansk (t.ex. Erik Reinert: How rich countries got rich – and why poor countries stay poor).

  Beträffande Grekland: EU kompenserar förbudet mot industripolitik med bistånd. Men socialhjälp istället för arbete är ingen bra politik inom ett land och ännu sämre politik mellan länder.

  Spanien kan vara ett exempel (som jag känner via min fru). Spanien fick också en massa bistånd efter EU-inträdet som kompensation för att arbetslösheten gick upp till 15%. Det har funnits en massa pengar att spendera, men arbetslösheten har varit hög sen dess.

  När det kom in ännu fattigare EU-medlemmar i Östeuropa försvann biståndet och den konstlade lokala efterfrågan det hade skapat, och arbetslösheten gick upp lite till. Man hade missat att uppgraderat industrin för att man hade koncentrerat sig på vad man var ”bra” på, enligt frihandelsdoktrinen.

  Som en följd av detta finns det nu ingen av min frus närmaste anhöriga som har arbete.

 • Anders_S

  Situationen är ungefär densamma i Grekland. Arbetslösheten gör att man studerar hur länge som helst. Men jag är övertygad om att det skulle varit likadant utan EU plus sämre levnadsstandard. PÅ Kreta är det dock brist på arbetskraft, både inom jordbruket och turistnäringen och folk flyttar dit från andra delar av Grekland och från östeuropa. Arbetkraftsbristen varierar dock över tid, men man hittar östeuropeiska jordbruksarbetare i nästan varenda by.

 • Strutsman

  Jag har lite svårt att förstå hur EU-medlemskap ska lösa den här typen av problem. Man borde väl snarare kräva att Turkiska staten själv får bukt med sina problem innan dom får komma med i EU, åtminstone några av dom. Sverige blev ju ett civiliserat land långt innan vi gick med i EU, eller hur? Varför Italien får vara med är en annan fråga…

 • Pingback: Mordet på Kungsholmen - ett hedersmord? | Svensson()