Lissabonfördraget – odemokratiskt och ålderdomligt

Lissabonfördraget innebär i princip att man lagstadgar nyliberalism. Det tyder ju på en ganska omodern inställning då nyliberalismen och den utvecklingslinje med kortsiktighet och spekulationskapitalism som följt av denna ekonomisk-politiska ideologi just kastat världen ner i den värsta ekonomiska krisen på mycket länge.

Det är visserligen ändå troligt att krisen kommit oavsett vilken ekonomisk politik som förts i världen, kapitalismen har liksom kriser inbyggt i sig. Men att via en grundlag (Lissabonfördraget är det som tidigare kallades EU:s grundlag) lagstifta om en viss ekonomisk politik, privatiseringar och annat otyg är som jag ser det helt omodernt och gammalmodigt.

Inte heller innebär Lissabonfördraget en förstärkning av demokratin. Snarare motsatsen. Bara sättet man (de höga herrarna, borgarklassen, makthavarna) försöker få igenom det hela på är odemokratiskt. Ja, det är dessutom förakt för demokrati. EU:s grundlag har avvisats i två länders folkomröstningar och Lissabonfördraget (som ju i allt väsentligt är samma sak som grundlagen) har avvisats i folkomröstning i ett land. Fördarget skulle bli avvisat i ytterligare ett antal länder om vi tilläts folkomrösta om det. Att då gå vidare med processen är som jag ser det, både folkförakt och demokratiförakt.

Intressant?
Borgarmedia: DN,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Om EU kom till EU och ansökte om att bli medlemsland skulle EUs ansökan avslås: EUs konstitution är för odemokratisk. Det finns inget annat land i Europa där de folkvalda i parlamentet inte får lägga fram lagförslag, men i EU är det enbart EUkommissionen som lägger fram lagförslagen, parlamentarikerna kan bara rösta för eller emot.
  Och Vem är nu EU-kommissionen? JO! 23.000 byråkrater ‚Äì och inte vilka byråkrater som helst. De flesta kommer från de tidigare Beneluxländerna där de har uppfostrats i elitmiljöer så långt från vanligt folk att vi knappast kan föreställa oss det. Våra svenska byråkrater är oerhört mycket folkligare
  Till EU kommer ständigt en hel armé av lobbyister med samma sortens lyxvanor och livssyn som byråkraternas, lobbyisterna är som laserstråler ‚Äì de vet precis vad de vill, främja sin business ‚Äì stor eller liten ‚Äì från kärnkraft – enbart 9% av EUs forskningsprogram går till grön energi‚Äì till de muttrar och skruvar som enligt EU skall sitta i de nylagstiftade bakspeglarna i EUs lastbilar av viss storlek.
  Om parlamentarikerna vill någonting så måste de ha med sig nästan 400 andra parlamentariker för att få ihop en skrivning som kommissionen nådigast måste beakta‚Ķ och försök springa runt i det babelstorn som är parlamentet ‚Äì du kommer inte fram med hissarna ‚Äì de är alltid överbelamrade av skolklasser lobbyister osv. du får gå!
  En mil om dagen går Evabritt Svenssons sekreterare varje dag.
  Vi skulle kunna använda de 27 miljarder som vi varje år ger till EU
  Till ett äkta demokratiprojekt.
  EUs fördrag står över vår grundlag. Fördragets ande är genomsyrad av nyliberalism: Kapital, tjänster, varor, arbete skall flyta fritt, detta är det högsta målet, även om det betyder att arbetare som kommer hit från Baltikum och Östeuropa säljs ut till minimilön.
  Sveriges bidrar till EU med 27 miljarder i år. Av dessa får vi ca enbart 13 miljarder tillbaka, först och främst i jordbruksstöd. Vad är det då för jordbruk som får stöd? Jo främst de allra största. Friherre Thure Gabriel Gyllenkrok toppar listan 2008 med 6,8 miljoner i stöd, tätt följd av greve Carl Piper med 5,2 miljoner. Multinationella storjordbruk i Sverige som Nestlé, Danisco Sugar AB och Kraft Food får också stora bidrag. Samtidigt får små ekologiska jordbruk allt för små anslag – om ens några, fast EU påstår sig vilja stödja hållbart landbruk. När jag själv sökte stöd i EU förstod jag hur svårt det var, fast jag faktiskt fick stöd till en film, till och med full pott (30.000 euro för en dokumentärfilm) Men för att få pengarna fick jag skicka iväg ett helt kilo dokument ‚Äì en skokartong full till Bryssel. Det tog byråkraterna i tre kommittéer ett halvår att gå igenom dokumenten. Var deras analys då kompetent? Njaaa! Många småbönder klarar inte att söka, de måste anlita professionella ansökare som tar 30 % i provision.
  På grund av den övertunga byråkratin blir korruption och bedrägerier vardag i EU. ‚ÄùKrokodilmannen‚Äù kallades dansken, som fick EU stöd för att bygga ett krokodilland i byn Aslev i Jylland. En annan dansk fick en miljon för att bygga en slalombacke på Bornholm! Varje år betalar EU ut 30 miljarder på felaktiga grunder, vilket inte gör dess revisorer glada.
  Det är värre att EU – långt ifrån att vara ett fredsprojekt ‚Äì just nu bygger fästning Europa. EUs effektiva datorer används av gränsorganisationen Frontex för att, spärra ut flyktingar, som avvisas vid en av medlemsländernas gränser. Det vill säga att den eritreanska flyktingen som avvisas vid italienska gränsen, inte har en chans om han kommer hit ‚Äì Han har alla sina EU-registrerade fingeravtryck emot sig. Att detta i högsta grad strider mot Genevekonventionen om asylrätt, tar EU inga hänsyn till.
  EU säljer sig själv med EU-propaganda för 26 miljarder om året ‚Äì Det är mer än vad Coca-Cola anslår i reklamkostnader- i hela världen‚Ķ. Frågan är om vi köper den propagandan?