Jämnt i opinionen på det nationella planet

När det gäller opinionsundersökninagrna inför riksdagsvalet nästa år så väger det enligt DN/Synovate jämnt mellan blocken och Piratpartiet (Pp) får 1,5% i deras undersökning. Helt logiskt är det främst från de borgerliga partierna som Pp tar väljare enligt undersökningen:

Den enda märkbara effekten av EU-valrörelsen är att Piratpartiet nu också syns i den rikspolitiska mätningen. Partiet får cirka 1,5 procent, mot cirka 1 i aprilmätningen och en halv procent i mars.

– Om både Piratpartiet och Sverigedemokraterna vinner väljare inför riksdagsvalet nästa år kan det påverka valmatematiken även om inget av dem kommer över fyraprocentsspärren och blir invalt, säger Synovates opinionsanalytiker Nicklas Källebring.

Piratpartiet får i första hand sitt ökade stöd från väljare som tidigare röstat på något av de borgerliga partierna. Synovate har intervjuat 2 441 personer under perioden 7–27 maj.

Andelen osäkra väljare ligger oförändrat högt, på 21,1 procent.

Sverigedemokraterna ligger kvar under 4% och det är ju bra. Men det bästa vore om stödet för organisationen faktiskt minskade i undersökningarna.

Intressant?
Borgarmedia: DN1, 2, 3, GP, AB, SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Advertisements