ArbetarInitiativet – skånska kandidater

Arbetarinitiativetdet verkliga alternativet till den vanliga och slätstrukna politiken i EU-parlamnetet och Sverige har kandidater från de flesta håll i Sverige. Detta är våra skånska kandidater i valet till EU-parlamentet:

Inger Callewaert säger bland annat så här i en artikel på Mullvaden:

– Då kom jag också i kontakt med gästarbetare från gruvdistrikten i Asturien i norra Spanien och anslöt mig till den antifrankistiska kampen genom den underjordiska fackförening som etablerats där. I Vietnamrörelsen i Sverige fick mina insikter ytterligare politiska dimensioner. Mitt arbete i Västafrika under återkommande perioder från 1978 till idag har naturligtvis ytterligare skärpt min övertygelse om att en annan värld är helt nödvändig.

– För att nå dit måste vi utmana individualismen, ha modet att bryta upp från våra isolerade politiska grupperingar och slå oss samman och organisera oss. Jag har följt framväxten av NPA i Frankrike och sett vilken kraft och potential det finns i att våga detta. Vi som bor i Sverige är alltför bra på att hålla tyst. Inspirerade av NPA påbörjar vi nu genom ArbetarInitiativet bygget av en antikapitalistisk rörelse som aldrig kommer att hålla tyst. Vi siktar mot Bryssel där jag tycker att vi främst ska driva kampen mot Fort Europa och rasismen och den ekonomiska politik som gör att några få skor sig på flertalet.

– Jag anser mig nu mogen att kandidera till EU-parlamentet, inte trots min ålder men just pga min ålder, eftersom alla dessa års konkreta erfarenheter av ”de fördömdas” villkor har utmejslat min politiska vilja och förmåga att representera de som med mig säger basta: en annan värld är inte bara nödvändig men också möjlig.

Och Kristina Martinsson säger:

– Jag tror att vi i samarbete med den europeiska antikapitalistiska rörelsen, med franska NPA i spetsen, har framtiden framför oss. Vad jag helst vill är därför också att du tillsammans med oss organiserar dig för den fråga som du själv brinner för!

– Min egen politiska intressegrund är ganska bred men bygger på en hållning där jag tveklöst går i försvar mot olika sorters förtryck. På europeisk nivå idag måste vi definitivt skapa betydligt starkare sociala trygghetssystem och stärka den fackliga organiseringen internationellt. Jag anser bl.a. att det är en absolut nödvändighet att införa amnesti för alla de papperslösa som idag är helt rättslösa i det europeiska samhället och vill även införa öppna gränser. Andra viktiga frågor är kvinnors rätt till ex. fri abort och att utöka hbt-personers rättigheter.

– Något jag däremot inte skulle göra i Bryssel är att flasha runt i limousine och käka lyxmiddagar på din bekostnad. Jag tror det är väldigt viktigt att man lever både som man lär och som sina väljare för att inte fjärma sig från verkligheten.

Intressant?
Borgarmedia: Sydsvenskan1, 2, 3, 4, HD1, 2, 3, 4, 5, KB1, 2, 3, 4, YA1, 2, 3, TA1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Advertisements
  • Emannen

    Det blir väl lättare att få variation på listan om man spammar den med namn på både fram och baksida? 🙂

    Dessutom borde ni ju satt Bilbo på första plats oavsett vad personen tycker. Kanske hade ni snott lite nördröster från Piratpartiet.

    Piratpartiets Rick Falkvinge är ju ett taget namn, kanske får föreslå ett namnbyte till. Gandalf på förstaplatsen på riksdagslistan! 🙂