Småpartier framåt – de stora backar

Det verkar som om EU-valet är ett utmärkt tillfälle för nya och små partier att lansera sig själva. Det är ett val som tycks vara präglat av ett mer ideologiskt röstande och där resonemanget om bortkastade och/eller nyttiga röster är mer eller mindre bortblåst. Det lägre valdeltagandet ökar också möjligheterna för småpartier att komma in eller att få en högre andel av rösterna.

Det är detta som avspeglas i de dåliga resultat de två stora partierna verkar få i EU-valet och de goda siffrorna för Piratpartiet. Även Junilistans hopp uppåt i den senaste opinionsundersökningen är en del av detta.

Vad det betyder för ArbetarInitiativets (AI) del är osäkert, men som jag ser det finns det i alla fall många goda skäl för att rösta på AI.

Intressant?
Borgarmedia: SVD, DN, GP, Sydsvenskan1, 2,
Läs mer: ETC1, 2, 3, 4, Arbetaren1, 2, 3, Internationalen1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Advertisements
 • TB

  Junilistan är en i sanning egendomlig konstellation.

  I stort sätt varje annat parti, Piratpartiet undantaget, vilar på en ideologisk grund. Utifrån denna grund formas sedan den mångfald av ställningstaganden och beslut som den valde ledamöten har att förhålla sig till.

  I fallet junilistan finns som första namn förre socialdemokraten Sören Wibe (…som sannolikt har kvar sin socialistiska grundsyn) och på andra plats förre moderaten, krisdemokraten och 1:e hovmarskalken Björn von der Esch (…en person med sunda värdekonservativa åsikter).

  Det som förenar dessa ovannämnda är kritiken mot EU och EU-medlemskap. Paradoxen är bara den att det är de nationella parlamenten och regeringarna som främst hanterar frågan om EU’s ställning och omfattning. Detta är inte frågor som
  ligger inom EU-parlamentets ansvarsområde.

  I övriga frågor däremot kan förmodas att de två junilistskandidaterna står långt ifrån varandra.

 • Tja, det är ju samma sak i kyrkofullmäktigevalet.