Svälten och fattigdomen värre än någonsin

1 miljard människor i världen får inte tillräckligt med mat. Enligt FAO, FN:s fackorgan för livsmedels- och jordbruksfrågor, har det aldrig någonsin tidigare funnits så många människor som varit undernärda:

I år driver den globala ekonomiska krisen 100 miljoner personer ut i fattigdom och kronisk hunger, uppgav FAO på fredagen. Orsaken är främst den globala ekonomiska krisen, som leder till sjunkande inkomster och stigande arbetslöshet. Situationen förvärras av höga matpriser efter livsmedelskrisen 2006-2008. Vid utgången av 2008 hade livsmedelspriserna i genomsnitt stigit med 24 procent sedan 2006.

Var sjätte människa på jorden, drygt en miljard, svälter eller lider brist på mat. Det är fler än någonsin tidigare.

Den globala nedgången förstör inte bara u-ländernas direkta försörjningsmöjligheter, krisen slår också mot dem indirekt genom att biståndet från den rika världen skärs ner när det som bäst behövs.

– Den tysta hungersnöden utgör ett allvarligt hot mot freden och säkerheten i världen, sade FAO:s generaldirektör Jacques Diouf.

– Det brådskar att forma ett brett samförstånd när det gäller att snabbt och fullständigt utrota hungern.

FAO sade att det kommer att krävas omfattande och uthålliga hjälpaktioner för att man ska nå FN:s millenniemål att halvera antalet hungrande människor till under 420 miljoner fram till år 2015.

Stora framsteg gjordes på 1980-talet och första halvan av 1990-talet, sedan dess har hungern sakta men säkert ökat i världen.

Det är naturligtvis ett resultat av ett samhällssystem som inte kan ge alla människor ett acceptabelt liv, ett liv utan svält och fattigdom. Detta system kallas för kapitalism och är just nu i kris. Denna kris orsakar naturligtvis att de orättvisor och problem som kapitalismens skapar förvärras rejält. Endast en förändring av den grundläggande samhällssystemet kan på sikt avskaffa undernäring och svält. Inget annat. För kapitalismen som system orsakar strukturella problem och orättvisor. Klasskillnader helt enkelt.

Intressant?
Borgarmedia: Sydsvenskan, Politiken, HD, SVD, DB, Dagen,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Blogged with the Flock Browser

Tags: , , , , ,

Advertisements
  • Göran Persson

    Det är väl inte enbart kapitalismen i dess nuvarande form som är problemet.
    Det finns även strukturella problem i världshandeln och frihandelsystemen.
    Sedan har vi ju religionerna, som väl inte direkt kan anses vara kapitalistiska utan snarare monpolistiska.