Den bidragsberoende privatsjukvården

Borgarna i Stockholmslandstinget, med Filippa Reinfeldt i spetsen, har gett extra bidrag till en privat förlossningsklinik. Hela 3 500 kronor mer per förlossning har det privata BB-Stockholm fått tidigare. Så vitt jag kan se innebär detta att Flippa Reinfeldt och borgarna först sålt ut offentlig verksamhet för att sen ösa extra skattepengar över en privat verksamhet. Aktivt har man gett mer pengar till ett privat sjukhus än till offentlig vård. Det är sådant borgarna kallar konkurrens på lika villkor. Att av politiska och ideologiska skäl garantera vinsten på en privat sjukvårdinrättning som annars skulle lagt ner då den inte kan konkurrera med den allmänna och offentliga vården.

Även på andra sätt gynnar de borgerliga politikerna den privata kliniken som fick vara med bland förlossningsklinikerna trots att man inte klarar de villkor som satts upp för upphandlingen:

När vårdvalet skulle införas vid årsskiftet skulle alla kliniker jobba utifrån samma förutsättningar. Alla sjukhus måste leva upp till en rad krav, de måste till exempel kunna ta emot planerade kejsarsnitt. Inför systemskiftet stod det klart att BB Stockholm inte skulle klara det, och företaget ansökte inte om auktorisation.

Men landstinget klarar sig inte utan förlossningsplatserna på BB Stockholm, förra året förlöstes 2804 kvinnor där. Därför fick företaget ett undantag från de nya reglerna och avtalet förlängdes. Det har landstingets revisorer anmärkt på i en rapport.

– Jag kan förstå att de gjorde så för att de behöver platserna, men hela upplägget med auktorisationen är att det ska vara lika villkor. Man kan ifrågasätta om det är konkurrensneutralt, säger Göran Hammarsjö (S), ordförande i en av landstingets revisorsgrupper.

Men också vad gäller ersättningen har BB Stockholm fått en särbehandling sedan vårdvalet infördes. Alla kliniker får nu samma ersättning för till exempel vaginal förlossning.

Intressant?
Borgarmedia: SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements
  • bitte petersson

    Sjukvården börjar likna ett oligopol med ett fåtal aktörer. Att satsa inom sjukvården är ett säkert kort – inget risktagande – då människor alltid kommer att behöva vård. Samhället förlorar i andra änden när dessa privata vårdbolag bedriver personalnedskärningar – fler arbetslösa som ska ha försörjningsstöd – fler drabbas av orimlig arbetsbörda med sjukskrivningar som följd -större risk för felbehandlingar med ökande kostnader för samhället då akutvård inom landstinget krävs