Erkko – Finlands mediakungar

Del 3 av 22 i serien Nordiska finansfamiljer

Familjen Erkko är Finlands motsvarighet till Bonniers, fast det företag som de äger, Sanoma Oyj, är större än Bonniers när det gäller antalet anställda och har totalt 21 000 anställda. Eero Erkko (1860-1927) grundade tidningen Päivälehti år 1889. Han tvingades i landsflykt 1903 och levde fram till 1905 då han återvände till Finland. Från 1908 var han chefredaktör för Helsingin Sanomat som Päivälehti hette då. Eero Erkko var också politiker och tillhörde ungfinska partiets och sedan framstegspartiets ledning, och återfanns på fem lantdagar från 1894. Han var riksdagsman 1907-18, socialminister 1918-19, kommunikationsminister 1919, handels- och industriminister 1919-20.

Eeros son Eljas Erkko (1895-1965) var diplomat, politiker och tidningsman. Han var från 1919 i utrikesministeriets tjänst och efterträdde fadern Eero Erkko som chefredaktör för Helsingin Sanomat, en befattning han behöll med vissa avbrott fram till 1938. Mellan 1933 och 1936 var Eljas Erkko riksdagsman för framstegspartiet, minister utan portfölj 1932, biträdande inrikesminister från 1932 till 1933 och utrikesminister i regeringen Cajander.

Idag är den dominerande personen i Sanoma Oyj, som familjens medieföretag numera heter, Aatos Erkko (1932-), son till Eljas Erkko. Han kontrollerar 23,29% av aktiekapitalet och rösterna i företaget. Tillsammans med de 3.25% som Stiftelsen Helsingin Sanomat äger samt det som Aatos syskonbarn, Rafaela Seppälä och Robin Langenskiöld äger, 7,25% resp. 7,63% av aktierna och rösterna i mediakoncernen kontrollerar Erkko tidningskoncernen effektivt. Total kontollerar man alltså omkring 40& av företaget. Modern till Rafaela och Robin föddes som Patricia Erkko och var i sitt första giftermål gift med Lars Langenskiöld och i sitt andra äktenskap med RIchard Rafael Seppälä. Hon var syster till Aatos Erkko. På vanligt finskt manér har hon förstås donerat till en stiftelse, Patricia Seppäläs stiftelse. Robin Langenskiölds farfar var kusin med Carl G. Langenskiöld, son till Karl Langenskiöld (1857-1925).

Langenskiöld är alltså en släkt som också alltså har grenar i Sverige. Där är man en av de familjer, eftersom man varit ingift i familjen Ekman, som tjänat mycket pengar på det numera så ökända bolaget Carnegie. I den finska delen av släkten återfinns även Bertel Langenskiöld (1950-) om sitter i styrelserna för bland annat Wärtsilä, Luvata och Metso (han är VD och styrelseordförande i det bolaget). Han har tidigare varit VD i Fiskars, i likhet med Wärtsilä ett av de bolag som familjen Ehrnooth kontrollerar.

I styrelsen för Sanoma sitter familjemedlemmarna Jane Erkko (1936-), fru till Aatos, och Rafaela Seppälä (1954-). Bägge två har för övrigt ett flertal uppdrag i olika stiftelser och olika föreningar som exempelvis Jane och Aatos Erkkos stiftelse, Kiasma-stiftelsen och Ornamo-stiftelsen. I Jane & Aatos Erkkos stiftelses styrelse sitter också Aatos Erkko.

Sanoma Oyj har verksamhet i ett 20-tal länder. Man äger tryckerier, förlagsverksamhet, tidskrifter, tidningar och intressen inom TV och onlinetjänster för att nämna en del. I Rumänien äger man ett bolag tillsammans med den amerikanska mediekoncernen Hearst, Sanoma-Hearst med 150 anställda. Tidigare har man haft intressen i norska A-Pressen ASA.

Läs mer: HS1, 2, 3, YLE1, 2, Mediaviikko, VB, VA, FET, Talouselämä, Medievärlden,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Blogged with the Flock Browser

Tags: , , , , , , , , , ,

 

Series Navigation<< Ehrnrooths har kallats Finlands WallenbergareRettig – från tobak till rederi och radiatorer >>
Advertisements