Slut upp i demonstration för inre och yttre frihet!

15 Juli kl 17.00
Samling på Södermalms torg i Stockholm.
Avmarsch mot Medborgarplatsen där det kommer bli tal och musik.

Vi vägrar att bara se på när EU satsar allt mer på att bygga ett övervakningssamhälle, reser allt högre murar kring Europa och urholkar asylrätten. När det framväxande överstatliga EU genomsyras av en allt mer rasistisk och militaristisk politik.

I sommar äger ett informellt EU-toppmöte i Stockholm rum, där säkerhets och migrationsfrågor finns på dagordningen. De säger att det handlar om inre och yttre säkerhet och att vi i EU måste skydda oss mot organiserad brottslighet, knark, sexhandel och de otaliga illegala invandrarna som vill söka sin lycka i EU. Man vill att migrationen till EU ska anpassa efter medlemsstaternas behov. Det är företag och arbetsköpares frihet att handplocka de personer de tror sig tjäna mest pengar på De pratar om rörelsefrihet, men det är i inte människors frihet det handlar om. Det är friheten för EU länderna upprätta speciella flyktingläger utanför Europas gränser för att där kunna välja ut de flyktingar man vill ha, för att slippa gamla, sjuka eller traumatiserade personer. Framför oss har vi en migrationspolitik präglad av kontroll, rasism och kapitalistiska intressen. Asylrätten urholkas och människor som flyr till Europa ses som farliga.

Det finns en anledning till att EU:s toppmöten numera är informella. och det finns en anledning till att man med näbbar och klor försöker hålla säkerhetsfrågorna och migrationsfrågorna så långt ifrån varandra som möjligt i debatten, men tätt ihop i besluten. Det handlar inte om ett oskyldigt möte där man försöker skapa förbättringar av migrationspolitiken , utan snarare om ett förstärkande av en orättvis världsordning. Man förstärker en känsla av vi och dom. Människor från de delar av världen som hålls fast i fattigdom genom orättvisa handelsavtal och skuldbördor ska stänga ute till varje pris. De reser murar kring det befintliga fortet EU och hoppas på att vi inte kommer märka vad som sker innan det är försent.

Men vi ser. Aktion mot deportation vägrar acceptera EU:s rasistiska och marknadsanpassade flyktingpolitik. Vi kommer inte låta dem genomdriva den i fred!

För mer info:
mailto:aktionmotdeportation@live.se
http://www.aktionmotdeportation.se

Intressant?
Bloggat: Daniel Scythe, Alliansfritt,
I media: SVD1, 2, 3, DB, Sydsvenskan,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Blogged with the Flock Browser

Tags: , , , , , , , , ,

Advertisements