Vaccinationskampanj orkestrerad av läkemedelsindustrin?

Ordföranden i Småbrukare i Väst, Rune Lanestrad, menar i en artikel i tidningen Dagen att tidningarnas skriverier om svininfluensan styrs av läkemedelsindustrins propaganda. Jag tror inte det är så enkelt, men naturligtvis så sysslar läkemedelsindustrin med reklam och propaganda för vaccinationer. Det finns mycket pengar att tjäna på detta.

Min uppfattning är att media idag ofta drivs av två saker. Det första är att alltid försöka konstruera en motsättning. Finns ingen motsättning så är det ingen nyhet. Det andra är att man utnyttjar det folk är rädda och oroliga för. Sjukdomar och hälsa är i det läget tacksamt, annat som är det är vikt och utseende. Det innebär att media i samband med svininfluensan har egna intressen som tar rapporteringen i den riktningen som läkemedelsbolagen vill. Och genom de senares arbete finns gott om material som journalisterna kan utnyttja för att skriva skrämsel- och hotartiklar liksom skriverier om hur bra vaccination för alla skulle vara. Media och läkemedelsbolag i samspel och med intresse av att tjäna pengar skapar på så sätt en idiotisk och överdriven rapportering om svininfluensan,

Ur min synpunkt är det helt okej att vaccinera sig, men precis som med andra influensor borde väl riskgrupper prioriteras, dvs små barn, äldre, folk med andra sjukdomar eller på annat sätt försvagade. Det är ju de som dör i influensaepidemier. Så också denna gång vad det verkar. Och dödligheten verkar inte vara så hög.

Intressant?
Borgarmedia: SVD, DB1, 2, GP1, 2, Politiken, Sydsvenskan, DN1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Från Konfliktportalen.se: Jinge skriver Reinfeldt sågas av Andersson och Ohly, Björn Nilsson skriver “De fattigas rikaste kung”, boladefogo skriver Kravallpolis går in i Vestasfabriken, petter skriver En tragisk tragedi, Anders_S skriver Kampen på Vestas – solidaritet med arbetarna i Newport, Johan Frick skriver Att leva är att hela tiden ta ställning

Blogged with the Flock Browser

Tags: , , , , , , , ,

Advertisements
 • Intressant allmän betraktelse om medias drivkrafter: jag håller i stort med dig – nyheter måste säljas, och motsättningar eller rädsla säljer bra. Det enda jag saknar i din uppräkning är sex: sex är väldigt sexigt.

  Vad gäller just svininfluensan, tror jag inte att läkemedelsindustrin på något sätt behövt lobba eller driva någon kampanj: det har media gjort på eget bevåg. Däremot undrar jag om vi skulle höra så mycket om influensan om det inte var sommar och tyst på de vanliga kanaler som tillför media dess nyheter.

  Därmed inte sagt att svininfluensan skulle vara harmlös: det vet jag inte. Jag undrar dock om den på hösten, vintern eller våren skulle få samma utrymme på tidningssidorna.

 • Pingback: Globaliseringen orsak till svinpandemin | Jinges Web och Fotoblogg()

 • TB

  Nu är det väl trots allt så att hanteringen kring svininfluensan mycket drivts från världshälsoorganisationen, EU’s smittskyddsinstitut och motsvarande organisationer och myndigheter i olika länder. Det är härifrån varningarna har initierats och olika nivåer av beredskapsnivåer (…likt dem som används i krigstillstånd). Detta är inget som media behövt ”konstruera” och att media sedan hakar på är knappast något att klandra dem för.

  Frågan om pandemier i sig är en allvarlig fråga. Från samtal jag haft med personer mer insatta än jag (…infektionsläkare) verkar åsikten vara att det förr eller senare kommer att komma en pandemi med mycket allvarliga konsekvenser. Ett problem kan då vara att det ropats ”vargen kommer” allt för många gånger tidigare vilket kan äventyra mobiliseringen när ett verkligt skarpt läge uppkommer.

  Att sedan läkemedelsindustrin uppenbarligen ofta har en förmåga att ta fram vaccin på ganska kort tid är från mitt perspektiv bra och värdefullt.

 • Per

  Den aktuella svininfluensan har skördat nästan alla sina dödsoffer bland unga vuxna, inte bland barn och gamla. Samhället är heller inte rustat att klara en mass-sjukskrivning av 30-40% av arbetsstyrkan, vilket är den egentliga faran med en influensa som är mer smittsam men inte så mycket mer dödlig än vanliga influensor.

  Även under en vanlig influensa skulle massvaccineringar vara en ren besparing. Det hela är en ickenyhet.

 • Martin

  Det allvarliga här är inte svininfluensan, det allvarliga är inte heller läkemedelsindustrins journalister. Det allvarliga är den övergripande bilden som uppstått i de olika kommersiella intressenas gränsland. Den verklighetsbild som gemene man får har alltså utformats på rena marknadsprinciper. Verkligheten och dess beskrivning är otroligt viktig och det är allvarligt när verklighetsbeskrivningen faller helt under marknadsprinciper.

  Det är ett problem främst för den som vill bevara kapitalismen.

  För socialister anser att verkligheten skall beskrivas utifrån principer, där vi gemensamt kommit överens om hur verkligheten skall tolkas och beskrivas. En demokratisk verklighetsbeskrivning är det bästa, inom vetenskap och inom annan verklighetsbeskrivning.

 • Anders_S

  Per. Nej så är det inte. De flesta som dött har nån annan sjukdom, är barn eller gamla. Du har gått på den falska mediabilden. Det finns unga som dött, vilket är ovanligt när det gäller influensa.

  http://www.zaramis.nu/blog/2009/07/21/svininfluensan-ar-en-snall-influensa/

 • TB

  Per:
  ”För socialister anser att verkligheten skall beskrivas utifrån principer, där vi gemensamt kommit överens om hur verkligheten skall tolkas och beskrivas. En demokratisk verklighetsbeskrivning är det bästa, inom vetenskap och inom annan verklighetsbeskrivning.”

  Från mitt sätt att se det går svårligen att på det sätt du beskriver ställa upp principer som beskriver verkligheten. Då har du på något sätt i förväg bestämt hur verkligheten är varför risken för verklighetsförvrängning är stor.

  Verkligheten är just verkligheten och den är oftast oerhört komplex och låter sig inte styras av enkla principer. Detta gör att de modeller vi använder oss av för att beskriva verkligheten alltid innehåller begränsningar och ibland fel.

  Vetenskapen tas ofta som utgångspunkt för en exakt verklighet. Det vi då skall komma ihåg är att det endast är matematik som är en helt exakt vetenskap. Alla andra vetenskaper bygger på modeller och approximationer som efterhand förfinas. Ett exempel är Bohrs atommodell som var ”state of the art” när den presenterades. Idag kan den väl fortfarande fungera som en populärvetenskaplig bild av atomen men för praktisk användning duger den inte.

  Ändå är det väl så att vi kommit längre när det gäller de naturvetenskapliga modellerna jämfört med de samhällsvetenskapliga. En förklaring här är att det oftast är enklare att empiriskt visa naturvetenskapliga samband jämfört med samhällsvetenskapliga. Skillnaden är att det i naturvetenskapliga experiment på ett helt annat sätt kan göras i kontrollerade laboratoriemiljöer. Att empiriskt arbeta på samma sätt inom samhällsvetenskap och ekonomi är oerhört mycket svårare.

  Modell och verklighet är ett ämne som facinerar och ju mer jag funderar över det ju mer inser jag verklighetens komplexitet och modellernas begränsning.

 • Anders_S

  TB: Jag är socialist och hålle rinte lal smed PEr om att socialister vill beskriva samhället utifrån principer. Det rä som att lita på kartan när verkligheten och kartan inte stämmer överens. Jag menar att alal modeller måste formas utifrån den förståesle av verkligheten som man har. Har man en gammal modlel kan man bli tvungen att ändra den. Det är däfrör jag skiljer på markandsekonomi och kapitalism. Jag anser att det är olika saker och att det ena går att ta bort, men det andra behövs för ett fungerande samhälle. Men den diskussionen här hemma på annan plats (Jag har skrivit flera inlägg om det). Det rä smma sak med enpartisystem som jag är motståndare till och logiskt är jag då alltså också anhängare av parlamentariska val.

 • Martin

  TB,
  jodå, de vetenskapliga principer som tas fram inom vetenskapen fungerar. Du misstolkar det som att principer är statiska eller utformade som definitioner av vad som är sant eller inte. Sanningen nås i en konstant dialog, du ignorerar det demokratielement som jag påtalar med ”gemensamt kommit överens om”.

 • TB

  Martin,
  ”Sanningen nås i en konstant dialog, du ignorerar det demokratielement som jag påtalar med ‚Äúgemensamt kommit överens om‚Äù”.

  Först skulle jag förstå din synpunkt bättre om du istället för att tala om principer talar om hypoteser.

  Jag kan hålla med om att dialogen och diskussionen är viktiga verktyg, men sanningen, att vi har den absoluta vissheten, ja den når vi bara i matematiken. Inom alla andra vetenskapar får vi en fördjupad kunskap (…som förvisso kan vara mycket användbar), men inte den absoluta vissheten. Ett problem i detta är dessutom att det inte (…förutom matematiken) finns ett exakt språk. Om du formulerar en ”sanning” med vissa begrepp kan du aldrig veta att jag, eller någon annan, lägger exakt samma innebörd i dessa begrepp vilket gör att få får ett tolkningsutrymme. Språket är alltså en begränsning.

  I fallet naturvetenskap fungerar det föga att ‚Äúgemensamt kommit överens om‚Äù någonting om detta någonting strider mot naturlagarna och kan motbevisas. Att konstruera sanningar är som jag ser det bland det farligaste man kan hålla på med.

  Detta inlägg handlar ursprungligen om svinfluensan, om denna vet vi vad den utifrån en medicinskt definition är. Vi vet också att det är en pandemi då den spritt sig i till ett stort antal länder. Detta är den faktiska kunskap vi har oavsett vad vi ”gemensamt kommit överens om”. Hur det hela kommer sluta det vet vi inte. Vi kan hoppas, och det finns tecken på, att det inte blir så farligt, men vet det gör vi inte.

  Om nu det på motsvarande sätt finns ”naturlagar” som beskriver hur samhället fungerar, ja det kan man fundera över. Själv tror jag att det finns någon form av ”naturliga ordningar/beteenden” men att dessa inte låter sig beskrivas på samma sätt som de naturvetenskapliga lagarna. Sättet vi kan ana dessa är att lära av historien och se vad som visat sig fungera och vad som inte visat sig fungera.

 • Pingback: Alla behöver inte vaccineras | Svensson()