Det behövs mer miljövänlig el

Det är bra att bygga ut järnvägen och att satsa på elbilar. Det är betydligt mer miljövänliga transportalternativ än dagens fosssilbränsledrivna bilar. Att elen till 97% är fri från användning av fossila bränslen som förslagsställarna till trådlångtradarna skriver är säkert sant, men det gäller bara Sverige. Men anser man att kärnkraft också är en allvarlig miljöfara och en fara för människor, vilket det naturligtvis är, så framstå det hela just i dagens Sverige inte som så kul.

Det går naturligtvis att råda bot på genom rejäla satningar på förnyelsebar energi, vara vindkraft utgör en del. Men regeringen och staten i Sverige har gått motsatt väg, man har genom olika åtgärder, eller brist på åtgärder i praktiken stoppat den svenska utbyggnaden av vindkraft. Detta agrande från de borgeliga partierna från den svenska regeringen är en bidragande anledning till att världens största vindkraftverkstillverkare Vestas inte får in tillräckligt med order. Bristen på miljövänligt agerande är alltså en bidragande orsak till att Vestas säger upp arbetare.

Istället för passivitet och icke-miljövänliga beslut borde den svenska regeringen aktivt agera för mer vindkraft, genom att tsyra subventioner den vägen, genom att underlätta utbyggnaden, genom att ändra tillbaka praxis för den svenska uttagsskatten osv. Det skulle skapa mer arbeten inom vindkraftsindustrin och ge mer miljövänlig el.

Både en utbyggnad av järnvägstrafiken, elbilar, trådbussar och en utbyggnad av vindkraft behövs för att rädda klimatet. Det är dags att den svenska regeringen agerar.

Intressant?
Läs mer: Internationalen, Mullvaden,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • TB

  Min slutsats är att vi mer än någonsin behöver kärnkraften. Det är som jag ser det inte realistiskt att tro att vi ska samtidigt ska ta elen i anspråk för nya ändamål (transporter) och samtidigt minska koldioxidutsläppen. Vindkraft och andra förnybara energikällor kommer knappast att klara detta på den tid som står till förfogande.

  Helt ensam om denna slutsast är jag ine: http://www.svd.se/nyheter/politik/euvalet2009/artikel_3253141.svd.

  För övrigt är jag en varm förespråkare för järnvägsutbyggnad och skulle gärna se att Götalandsbanan påbörjades så snart det bara går.

 • Jan Wiklund

  De stora problemen med kärnkraft är naturligtvis att
  1. utbyggnad inte blir tillgänglig förrän efter 2020, som Nicholas Stern säger i SvD (http://www.svd.se/nyheter/politik/euvalet2009/artikel_3253141.svd). Och oljeförbrukningen måste skäras ner långt tidigare.
  2. Det finns begränsade mängder uran. Det räcker ett par hundra år med nuvarande utvinningstakt, men eftersom vi får femti gånger mer energi från olja än från kärnkraft måste kärnkraften femtidubblas för att ersätta oljan. Och då räcker uranet bara några år, högst tio. Knappast nån långsiktig lösning.

 • Jan Wiklund

  PS.
  Lösningen ligger förstås i att minska energibehovet. Mindre transporter. Och hus som värms upp utan att värmas upp.

 • TB

  Jan Wiklund:
  Det är bara 11 år kvar till 2020 så tidsargumentet är, som jag ser det, inget bärande element.

  Du säger att vi får 50 gånger mer energi från olja än från kärnkraft, javisst det har du säkert rätt i.

  Om vi begränsar oss till elproduktion så ser den globala situationen ut enligt följande http://www.tillvaxtforum.se/media/081121_v_r_elproduktion.pdf :

  Kolkraft: 40.2%
  Gaskraft: 19.7%
  Vattenkraft: 16.4%
  Kärnkraft: 15.1%
  Oljekraft: 6.6%
  Biokraft: 0.9%
  Vindkraft: 0.6%

  Att ersätta kolkraftsproduktionen (som ur ett klimatperspektiv är den värsta) med kärnkraft skulle innebära en utbyggnad med knappa 3 gånger gånger.

  Att ersätta kolkraftsproduktionen med biokraft och vindenergi skulle innebära en utbyggnad med knappa 27 gånger. Dessutom kräver den småskalighet som utmärker dessa energislag också större förändringar i infratstrukturen för eldistribution.

  Även om vi alla vill att all energi skall produceras med vind och andra förnyelsebara energikällor så är min entydiga slutsats att det inte är realistiskt.

  Varifrån du får dina siffror kring urantillgångar vet jag inte. Denna typ av siffror är alltid vanskliga då de dels baseras på kända tillgångar och dels på känd teknik för att utvinna tillgångarna. Jag läste redan under 70-talet rapporter enligt vilka oljan idag skulle ha varit slut.

  Att vi sedan skall minska på energianvändning är en självklarhet. Det du förbigår är däremot situationen för utvecklingsländerna. Här kommer, hur vi än vrider och vänder på det, mer energi att behövas.

 • Påståendet att regeringen sätter stopp för vindkraft är trams. Alliansen har i energiuppgörelsen annonserat att man dels tänker förenkla regelverket för att få bygga vindkraft, samt att man skall ge bidrag på 100 miljarder SEK till kraftkällan.

  I övrigt är det inte mer än rätt att vindkooperativen slutar smita ifrån sina ålägganden. Tidigare i år upptäcktes bland annat att kooperativen inte hade betalat skatt för den el de sålde ut på nätet, trots att de är skatteskyldiga för det.

  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article499353.ece

  Så att regeringen nu rycker tag i kopplet och sätter byrackan på sin rätta plats är inte mer än rätt. Att vindkraftsbolagen och kooperativen då börjar gny och gnälla för att de inte får freebies längre är förståeligt men inte värdigt någon sympati.

  Att Per Bolund säger: ”Det finns inte någon rimlig anledning till att delägare i vindkraftskooperativ ska straffbeskattas för att de får för billig el.”

  http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article553646.ece

  …är rent ut sagt skrattretande, för det är exakt vad som händer kärnkraften: effektskatten, en helt artificiell och för Sverige unik skatt på kärnkraft, flyttar 4.2 miljader SEK från kärnkraftsbolagen till staten varje år. Det utgör över 30% av kostnaden att driva kärnkraft i Sverige. Prova att lägag sådana dumheter på vindkraften får vi se hur länge den överlever.

  Nej, bort med allt sådant… skrota bidrag, straffskatte roch liknande. Ställ upp gränser för vad man får och inte får göra, och låt sedan industrin välja. Riksdag och regering skall inte hålla på med favorisering eller trakasserier av kraftfomer. De skall sätta spelreglerna och sedan bara tillsätta myndigheter som ser till att spelreglerna efterlevs.

 • The Phantom

  Inget fel på klimatet inte.Mer fel på de som gnäller på detta klimat.De får väl ha en vindsnurra i brallan. 🙂

 • Att uran snart tar slut ar en myt som uppstat genom att folk feltolkar vad som sags i IAEA’s Red book(sammanfattningen over varldens kanda uranresurser).

  Det Red book sager ar hur lange det uran vi kanner till kommer racka. Men det sager ingenting om den totala mangden brytbart uran som finns pa var jord. Det finns daremot geologiska uppskattning av hur mycket uran som finns och det ar tillrackligt inte bara i hundratals ar, inte bara tusentals ar utan i flera miljoner ar. Har skrivit om det ett antal ganger pa min blogg.

  Se tex detta inlagget.
  http://gronarealisten.blogg.se/2008/august/vars-gar-gransen-for-energimassigtekonomiskt.html
  Eller detta om uranutvinning ur havsvatten
  http://gronarealisten.blogg.se/2008/february/havsvatten-satter-ovre-gransen-pa-uranpriser.html

  Nar det galler miljopaverkan sa skiljer sig inte uranbrytning fran annan sorts brytning, som tex den koppar och guldbrytning vi accepterar i sverige utan problem. I moderna civiliserade lander kan helt enkelt inte overdrivet smutsig gruvbrytning ske langre. Australien och kanadas uranbrytning ar inte varre an LKAB’s jarnmalmsbrytning eller Bolidens kopparbrytning.

  Sen kan man aven fraga sig vars allt kadmium, tellurium, gallium, arsenik etc som behovs for fornybar energi, ska komma ifran om inte gruvor? Rack upp handen alla som vill bo bredvid en kadmiumgruva!

 • Pingback: Ta strid mot företagsflytt! | Röda Lidköping()

 • Pingback: Vestas har mött motstånd tidigare | Röda Lidköping()

 • Pingback: Snart avgörs framtiden för Vestas | Röda Lidköping()