Ingen yttrandefrihet för anställda i privatföretag

En anställd på Gotlandsbolaget som uttalade sig i medierna efter den famösa krocken mellan två av bolagets färjor utanför Nynäshamn har fått sparken. Orsaken till att den anställde förlorat jobbet är att han uttalat sig i media. Det hela visar på ett tydligt sätt hur yttrandefriheten är villkorad i dagens Sverige. Arbetare med privat anställning har ingen total yttrandefrihet. Man får nämligen inte uttala sig om sin egen arbetsgivare. En offentligt anställd kan däremot göra detta med lagskydd.

Borde inte privat anställda också omfattas av samma lagar och borde inte privat anställda ha samma yttrandefrihet som alla andra i samhället? För mig är det självklart att det skulle vara så. Yttrandefrihet måste gälla alla utan inskränkningar. I verkligheten och på nätet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Blogged with the Flock Browser

Tags: , , ,

Advertisements
 • Pingback: Trottens Betraktelser » Yttrandefriheten gäller ej på privata arbetsplatser()

 • TB

  Om man tar sig tid all läsa hela den från Svd refererade artikeln så framgår tydligt att avskedet, enligt företagets vd, inte berodde på uttalandet som sådant utan på att den anställde som tillhörde säkerhetsbesättningen lämnade sina ordinarie uppgifter för att uttala sig i media. Kan detta styrkas är det utifrån vad jag sett i liknade fall ett fullgott själv för avsked och också något som skulle hålla vid en eventuell rättslig prövning.

  Även en kommunalt anställd brandman som under pågående släckningsarbete lämnar sina uppgifter för att uttala sig i media kan helt visst förvänta sig en reaktion från arbetsledningen och ett avsked skulle även i detta fall vara en naturlig påföljd.

  Sedan är det från mitt perspektiv omöjligt att likställa det offentliga med det privata. Möjligheten och rättigheten att uttala sig om/för sin arbetsgivare måste ses i den kontext det gäller. Det finns flera aspekter av detta:

  – Var och en som arbetat i börsnoterade företag vet att det finns ett omfattande regelverk kring börspåverkande information. Detta är också något som också har rent legala implikationer t.ex. i samband med insideraffärer.

  – Ett företag lever på sina affärer och all kunskap som är knuten till dessa. All information som har med detta att göra måste behandlas varsamt. I värsta fall kan, om informationen kommer i händerna på en konkurrent, det hela leda till stora problem för företaget.

  Att utifrån detta säga att samma regler skall gälla för enskilda företag som för det offentliga faller på sin egen orimlighet.