Israel genomför etnisk rensning i Palestina

När Israel med våld vräker palestinier från boende i östra Jerusalem anser jag nog att man faktiskt kan tala om etnisk rensning. Palestinier körs bort och judiska israeler flyttar in. Utrensningen av palestinierna går stick i stäv mot de uppfattningar som USA och EU framfört till Israel och tvärsemot all strävan för att försöka hitta en lösning i Palestina som tar hänsyn till palestiniernas demokratiska och mänskliga rättigheter.

Att bosättare hävdar att de har papper på marken är inte värt speciellt mycket. Sådna papper kan ha köpts av någon palestinier som överhuvudtaget inte haft rätt till marken eller helt enektl skapats utan något äldre underlag. Ägarförhållandena i Palestina år 1948, vid Israels skapelse, var mycket oklara och så är fallet följaktligen än idag. Den typen av dokument kan alltså inte utan vidare ligga tilll grund för vem som har rätt att bo på en viss plats. Speciellt inte när det verkar som om de som vräkts bott på platsen i 50 år.

Intressant?
Borgarmedia: Politiken, DB, Dagen,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Från Konfliktportalen.se: Jinge skriver Mona Sahlin och utrikespolitiken, Björn Nilsson skriver Tillspetsat läge i Nepal, Kaj Raving skriver Allians för ökade klyftor

Blogged with the Flock Browser

Tags: , , , ,

Advertisements
  • Enligt Migdal & Kimmerling: Palestinians, the making of a people, Free Press 1993, så var falska lagfarter huvudorsaken till att europeiska judar över huvud taget kunde köpa upp mark i Palestina från 1800-talet och framåt. Det var helt enkelt så att osmanska imperiet kom på att de skulle kunna beskatta bättre om det fanns fastighetsregister, varpå de traditionella skatteindrivarna i stor utsträckning skrev upp sig själva som ägare. Och senare sålde de sina rättigheter till invandrarna för att få europeisk hårdvaluta för pengarna. Bönderna som hade brukat marken i generation efter generation tillfrågades inte.

    Vilken relevans detta har idag är det omöjligt att säga något om såhär på avstånd. Men det finns anledning att ta palestinska lagfarter med viss nypa salt.

  • Hej

    Det ser ut som att du har länkat till fel artikel på Dagen. Misstänker att det är den här du är ute efter: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=174564