Att sitta i svenskt häkte är att bli utsatt för tortyr

I Svenskt häkte kan man få sitta på vad som i praktiken är obestämd tid. Visserligen behöver åklagarna med jämna mellanrum lämna in begäran om förlängd häktningstid. Men det spelar egentligen ingen roll. Sådana tycks bifallas regelmässigt. Resultatet kan bli häktningstider som är flera månader långa. Vanligt är dessutom fulla restriktioner när man inte får träffa några anhöriga.

Allra värst är det i Göteborg där häktningstiderna kan vara årslånga och med fulla restriktioner. Detta skedde flera gånger i samband med utredningarna och rättegångarna efter händelserna i Göteborg år 2001. 17- och 18-åringar hölls då häktade i uppemot 6 månader innan rättegång genomfördes. Något som det inte överhuvudtaget fanns behov av. Den omänskliga hanteringen av människor i svenska häkten och speciellt i Göteborgshäktet har lett till självmord och en förhållandevis stor mängd självmordsförsök.

Det som gör de långa häktingstiderna i Sverige mycket problematiska är att man oftast är totalt isolerad med så kallade fulla restriktioner. Man får inte träffa släktingar, man får inte träffa vänner. I själva verket får man oftast bara träffa två personer, förhörsledaren och försvarsadvokaten. Denna isolerig under lång tid är psykisk tortyr och innebär stora påfrestningar på individerna. Trycket kan vara så hårt att unga männiksor faktiskt erkänner brott de inte begått.

Att förhållandena i svenska häkten är under all kritik understryks av det faktum att Europarådets tortyrkommitté kritiserar dem och de långa svenska häktestiderna:

Europarådets tortyrkommitté riktar kritik mot svenska häkten och anstalter för långa isoleringstider av intagna.

Åklagare kan begära restriktioner när brottsutredningen riskerar att försvåras om den häktade har kontakt med anhöriga och tar del av massmedier.

Göteborgs häkte har enligt en preliminär rapport från kommittén mycket långa restriktionstider för intagna, upp till ett år, och de häktade isoleras relativt ofta.

Ökad självmordsrisk blir resultatet. Bara i år har hittills 30 personer försökt ta sina liv på häktet i Göteborg.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Blogged with the Flock Browser

Tags: , , , , , ,

Advertisements
 • CRS

  Man kan verkligen fråga sig varför vi i Sverige måste isolera misstänkta för att underlätta förundersökningen. Om åtalet hotas av vitnesmål och undanröjning av bevisning så kan man väl fråga sig vaför den misstänkta häktas på så svaga grunder. Hur kommer det sig att restriktioner och isolering inte behövs i något annat land (?).
  Är det någon som känner till någonstans där man isolerar, om än, per automatik om straffvärdet är över 2 år? Vanligtvis får misstänkta i andra länder umgås med andra fångar om de beläggs med restriktioner (endast åklagarövervakad kommunikation med familj/vänner).
  Här får de misstänkta inte ens SE någon annan människa än förhörsledare, advokat och häktespersonal. Detta ibland i upp till så långa perioder som 18 månader (eller längre?).
  Ges verkligen dessa individer en rättvis chans att försvara sig? Kan man försvara sig i en rättegång efter t.e.x. 6 månaders isolering? Fungerar verbala och sociala funktioner som don skall då? Självklart inte.
  Tyvärr så är detta bara toppen av isberget när det kommer till rättsrötan i Sverige. Självklart är detta ingenting annat än TORTYR! DET ÄR RENA STASI FASONER ATT BEHANDLA FOLK PÅ DETTA SÄTT! Är det inte ett många gånger värre brott att behandla folk, skyldiga som oskyldiga, så här?
  Vad är straffvärdet på regelbunden och systematisk tortyr av tusentals människor år ut och år in?