Ett land kan inte leva av turism allena

Utan det krävs också EU-bidrag. Det är Grekland ett exempel på. Det finns ingen industri av någon nämnvärd storlek i lndet, hälften av befolkningen bor i Athen och många fortsätetr studera till de är en bra bit över 30. För studier är gratis och det finns inga jobb för turism genererar i det stora hela väldigt få jobb.

För faktum är att inget land faktiskt kan leva på turism. Det ger huvudsakligen säsongsarbete och Grekland skulle inte klara sig på turism och jordbruk. Det senare är ju förmodligen den nästa största näringsgrenen i landet. Utan EU-bidrag och skattesmitarrederier (redare och rederier som äger fartyg i skatteparadis och låglönelädner är ofta registrerade i Grekland) skulle Grekland idag vara lika fattigt som när jag åkte dit förtsa gången, 1976. Landet skulle inte ha haft några motorvägar, en stor del av landsbygden ingen elektricitet eller fast telefoni. Och det skulle knappast varit möjligt att prata i mobiltelefon överallt heller. För bidrag från EU har betalat det mesta av detta utanför städerna.

Så när svenska politiker tror att man kan rädda ett land med hjälp av turism så är det mer än lovligt naiva. Inte ens de flesta landskap eller regioner kan räddas med hjälp av det. Med en mindre region med specielle kvalitéer som Österlen, Gotland, Öland, Halland, eller Bohuslän går det förmodligen.

Men å andra sidan, vad skulle Bohuslän vara utan Oslo och Göteborg, utan rika norrmän och alla göteborgare. Utan industri och de industriella råvarorna, inget folk och inga jobb. För som jag redan skrivit så skapar turismen relativt få jobb. Kanske kommungubbarna tror att de ska kunna vänta tills Sverige är så fattigt att vi kan få EU-bidrag i Greklands-klass. Eller vill de att Sverige ska satsa på skumma rederiföretag?

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Advertisements
  • lasse

    Nu kan jag inte siffrorna för Sverige men är inte mycket av turismen semestrande svenskar?

    I grekland är det åtminstone, förmodar jag, fråga om inflöde av utländska turister som hjälper handelsbalansen en del. Har ju också lite andra turistkvaliteter med hyggligt klimat och den en gång så förnuftiga gamla grekernas lämningar att visa upp.

    Diktaturen Grekland och även dito Spanien och Portugal missade mycket av den demokratiska ekonomiska utvecklingen under efterkrigsdecennierna som fortfarande är mycket av fundamentet i det välstånd som fortfarande finns kvar i EU, även om man gör sitt bästa föra tt rasera det.

    Regionerna tänker förstås inte längre än näsan räcker, de har ju inget att bestämma om en vettig ekonomisk makropolitik för landet som ser till att försöka nyttja vår kapacitet maximalt. Utan ett allmänt välstånd förmodar jag att den svenska turistindustrin står sig slätt om svensken själv inte kan turista i sitt land.