Arga unga män bakom Piratpartiet?

Enligt en artikel i DN är det arga unga män som driver på förändringen i svensk politik genom sitt stöd till Piratpartiet. Det är säkerligen så, fär så har det ju ofta varit vid andra tillfällen när nya partier växt till sig, som socialdemokraterna för hundra år sen exempelvis. Och kommunisterna nåt tiotal år senare.

Inte helrl har jag något mot att Piratpartiet ersätetr nåt av de andra borgerliga partierna på den politisk arenan. för jag misstänker att det är vad som faktiskt kommer att hända. Antingen centerpartiet eller folkpartiet misstänker jag. Men frågan är om det är bra att ett parti med ursprung i frireligiösa och toleranta miljöer som folkpartiet försvinner till förmån för ett elitistiskt och teknokratiskt parti utan egentlig partistruktur och partidemokrati. Mindre problematiskt är förstås att bondepartiet försvinner, med sin svaga förankring i städerna och sin ibland något bruna anstrykning.

Kristdemokraterna å sin sida ser ut att ersättas av det mer konskevent konservativa och reaktionära partiet Sverigedemokraterna, vilket jag anser är ett fascistiskt parti. Också detta partis väljare är främst unga män. Detta är betydligt mer problematiskt och det ska jag återkomma till i ett annat inlägg.

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö, Peter Andersson, Ulf Bjereld, Badlands, Claes Krantz, Annarkia, Signerat Kjellberg, Kent Persson,
Borgarmedia: DN, AB1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements
 • Gustav H

  Nu har ju jag inte direkt fördjupat mig i opinionsstudier, men jag har inte riktigt greppat det här med att det skulle vara unga män som röstar på och på andra sätt stöttar SD. För mig har det alltid framstått som om deras allra främsta hejaklack består av till största delen förbittrade medelålders män, med lätt haveristiska tendenser. Detta går igen bland dem jag träffat ”AFK” som stödjer partiet.

  Nu kanske inte de unga gör något större väsen av sig på samma sätt som de arga männen, men vet man verkligen om de är en sådan stor stödgrupp? (Ja, frånsett skolval då, som ofta kan vara ordentligt skeva). Det är inte så att det vore alls konstigt om unga gick till SD, men jag tycker att de lyser med sin frånvaro när man följer debatten.

 • ”Ursprung” är nyckelordet. Det var länge sedan Folkpartiet rörde sig i några toleranta miljöer. Och det är bara de dåliga frikyrkliga sidorna som partiet tagit till sig.

  Mer problematiskt är det att centerpartiet försvinner (förutom stureplansmaffian då) eftersom det kan behövas ett parti som inte är helt styrt från storstäderna.

 • TB

  Att Sverigedemokraterna skulle vara konservativa och därigenom hota kristdemokrateran faller på sin egen orimlighet. KD är ett värdekonservativt parti och vilar på en kristen värdegrund som går stick i stäv mot främlingsfientlighet. Sedan är det förvisso så att båda partierna framhåller familjens roll i samhället vilket är en av värdekonservatismens dygder.

  SD’s samhällsanalys är inte heller kopplad till klassisk konservativ samhällsanalys i Edmund Burkes anda. I denna sistnämnda gäller det att vara extermt lyhörd för historien och lära av misstagen och att inte ta nästa steg innan det finns fast mark under fötterna. SD vilar på nationalistiska ideer som saknar empirisk grund i historien.

  Det största måttet av konservatism som kan kopplas till SD är nog inte värdekoservatism utan snarare strukturkonservatism kopplad till klassiskt folkhemstänkande. ”Folkhemstanken” innehåller också den ett mått av nationalism om än utifrån lite andra grunder än på den nationalism som har sin grund i 1800-talets nationalromantik.

 • TB

  Om man försöker dra några slutsatser kring gårdagens i Aftonbladet publicerade opinionsundersökning så är det väl snarast så att det störst nettoflödet är mellan socialdemokrater (störste förloraren med 1.9%) och sverigedemokrater (störste vinnaren med 1.5%).

  Sedan går dessa undersökningar (United Minds) inte att direkt jämföra med andra då metoden är annorlunda och vidare är väljarflöden en mycket komplex organism.