Stridsåtgärderna i Göteborgs Hamn frysta

Svenska Hamnarbetarförbundet och avdelning 4 i Göteborg: Stridsåtgärderna i Göteborgs Hamn frysta

Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 har även under fredagen suttit i samtal med Göteborgs Hamn angående en lokal arbetsordning som skulle ge avdelningen möjlighet till realförhandlingar om arbetsvillkor och bemanning. Arbetsgivaren har vidhållit sin tidigare ståndpunkt: Man är i nuläget villig att låta avdelningen få information och delta i lösningsdiskussioner, men majoritetsfacket (Hamn4an organiserar 80% av hamnarbetarna i Göteborg) kommer även fortsättningsvis vara utestängt från den avslutande förhandlingsfasen om man inte samtidigt låter sig åläggas fredsplikt. I nuläget finns därför ingen nära förestående lösning i den lokala konflikten.

Efter Sveriges Hamnars utspel under gårdagen har Hamn4an också fört en dialog med Svenska Hamnarbetarförbundets förbundsstyrelse angående arbetsgivarorganisationens bud om ett hängavtal på det centrala Hamn- och stuveriavtalet. Med hänsyn till budet har avdelningen begärt och fått rekommendationer gällande avdelningens stridsåtgärder under rådande omständigheter. Svenska Hamnarbetarförbundets verkställande utskott har därför under eftermiddagen meddelat Göteborgs Hamns ledning att avdelningen valt att frysa stridsåtgärderna mot arbetsgivaren. Förbundet förutsätter att Hamn4an under tiden återfår facklig ledighet och ersättning och att arbetsgivaren tar nödvändiga steg för att skapa en bättre fungerande förhandlingsordning. Frysningen innebär att stridsåtgärden – dygnslång strejk samt sex dygns övertids- och nyanställningsblockad – skjuts upp tills vidare. Skulle centrala förhandlingar stranda kan den lokala konflikten verkställas omedelbart, utan varselperiod.

Att måndagens strejk uppskjutits tills vidare innebär att den 17:e augusti är en ordinär arbetsdag i Göteborgs Hamn och att vecka 34 tills vidare är en ordinär arbetsvecka. Hamn4an uppmanar därför alla medlemmar att inställa sig som vanligt på arbetet under måndagsdygnet. Arbetsgivaren har meddelat att man har förståelse om enskilda hamnarbetare inte nås av beskedet att strejken frysts i tid, och att de därför inte ska drabbas av repressalier.

– Med hänsyn till alla hamnanställda runtom i landet, kunder och allmänhet vill vi ge inviten till avtalssamtal på central nivå en riktig chans. Det här är vårt sätt att ta ansvar för en seriös process. Vi skapar en andningspaus genom att skjuta upp strejken tills vi grundligt utrett, diskuterat och tagit ställning till det bud som Sveriges Hamnar presenterat, säger Hamn4ans ordförande Peter Annerback i en kommentar.

– Vi behöver ytterligare analysera arbetsgivarnas förslag och invänta våra juridiska rådgivare, säger förbundsordförande Björn A Borg, men samtidigt bör betonas att de lokala stridsåtgärderna är frysta, inte tillbakadragna och kan återupptas om vi finner att förslaget om hängavtal inte tillgodoser våra möjligheter att fullgott tillvarata medlemmarnas intressen.

Kontakt:
Björn A Borg, förbundsordförande Svenska Hamnarbetarförbundet
0706-809548
Peter Annerback, ordförande Svenska Hamnarbetarförbundet avd. 4 Göteborg
0735-463802
Anders Möller, vice ordförande Svenska Hamnarbetarförbundet avd. 4 Göteborg
0706-871867
info@hamn4an.se

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
  • TB

    Utan att kommentera konflikten som sådan utgör detta ett åskådningsexempel på extremer i delar av det som kallas ”den svenska modellen”. Delar av denna ”modell” är starkt korporativistisk och om någon anser sig kunna företrädas bättre av någon utanför den ”erkända” korporationen ja då är alla dörrar stängda. Skråsamhälle kallades detta i historien.

    Från ett demokratiskt perspektiv förefaller det hela sorgligt.

  • ”facklig ledighet och ersättning och att arbetsgivaren tar nödvändiga steg för att skapa en bättre fungerande förhandlingsordning” är helt rimliga krav oavsett var man står politiskt. Vore konstigt om Hamnarbetarförbundet inte fick igenom det.

  • Inger, visst är det underligt? Men så är det i Sverige där LO:s samarbetstaktik med tjuvarna och rövarna härskar…

  • Ja Nicklas det är underligt. Men det som hänt på den svenska politiska marknaden under GP-tiden och efteråt är att Socialdemokraterna snart är det enda partiet som inte förstår att LO-s samarbetstaktik inte hjälper alla grupper på arbetsmarknaden. I många fall har svenska avtal blivit sämre än omvärldens just för att LO varit inblandat….