Hillegren i vendetta mot Leijonhufvud

Kammaråklagare Rolf Hillegren har skrivit ett försvar för sitt olämpliga uttalande om våldtäkter. Ett försvar som faktiskt inte främst är ett försvar utan mest en attack på Madeleine Leijonhufvud och ett intygande hur duktig och proffessionell han själv faktiskt är. Men det senare förstår inte Leijonhufvud menar han.

Hillegren hävdar vidare att han gillar att debattera, men jag tycker nog faktiskt att han borde låt bli. Inlägget som han skrivit och som främst tycks riktat mot Leijonhufvud är verkligen inte bra, även om Hillegren har rätt i att våldtäktsmål bör omfattas av samma hårda beviskrav som allting annat. Även en misstänkt våldtäktsman är oskyldig tills motsatsen bevisats. Därom tror jag de flesta är överens om jag ska vara ärlig. Och det tror Hillegren också.

Det hade inte behövts en hel jättelång debattartikel på SVD Brännpunkt för att be om ursäkt och vidhålla beviskravet. Hillegren saknar uppenbarligen gott omdöme (och är han verkligen lämplig som åklagare då) när han går till generalangrepp mot Madeleine Leijonhufvud istället för att bara helt enkelt be om ursäkt för sitt klantiga uttalande och vidhålla åsikten om starka beviskrav.

Intressant?
Bloggat: Ilona Sz Waldau,
Borgarmedia: SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements
 • Mer intressant att han hävdar att det var olyckligt uttryckt, men när han sedan förklarar vad han egentligen menar så är Hillegren tillbaka till sitt första uttalande.

 • profanum_vulgus

  Vad var olämpligt med uttalandet?

  Han gör såklart taktiskt rätt i att gå i tydlig polemik med Leijonhufvud. Hon är ett skämt bland jurister men får ofta mycket mediautrymme. De mindre bildade delarna av samhället går inte att övertyga med förklaringar, de kan inte hålla mer än korta slagdängor i huvudet (de röstar t.ex. efter valspråk snarare än partiprogram). Men genom att göra sig till motpol till Leijonhufvud vinner han förtroende hos juristerna.

 • Pingback: Det Stora Saab-Rånet | Jinges Web och Fotoblogg()

 • Det allvarliga i Hillegrens uttalande, är att han helt missat att han enligt svensk Grundlag är skyldig att hålla sina privata åsikter utanför sin professionella verksamhetsram och följa det som står i Regeringsformen:
  ‚ÄùDen offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. ”

  Det är INTE att visa respekt för kvinnans lika värde och rätt att fritt välja att säga nej oavsett om hon lever i ett långvarigt förhållande eller ej. ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE har han brutit mot så mycket som det går att göra. OM han i stället för att uttala sig som varande kammaråklagare, dvs utan att åberopa sin position inom det allmänna, med sin egen underskrift där han gjort klart att det inte var frågan om hans professionella uppfattning utan den privata, sagt samma sak, så hade situationen varit en annan. Nu förvärrar han sin egen sak och bör kanske vara tacksam för att Sverige inte har en Författningsdomstol

 • profanum_vulgus:

  Noterar inte ett enda argument från din sida. Bara allmänt folkförakt, blandat med ett påstående om att Leijonhufvud är ett skämt bland jurister.

  Följande saknas i ditt inlägg:

  1) Vad är lämpligt med uttalandet? Alltså att en ledande jurist går emot svensk lagstiftning? Alternativt att det är ok att det inte borde vara straffbart att ha sex med någon motvillig så länge man inte använder våld?
  2) Vad är belägget angående de ”mindre bildade delarna av samhället” och vilka menar du? Retoriken påminner om vissa vänstersekters förklaring till att de inte får röster. Eller brunhögerns.
  3) Vad är det som gör att hon är ett skämt bland jurister, förutom att hon är feminist och mediakåt (vilket jag kan instämma i).

  Så, min herre, lite förklaringar tack. Ditt inlägg påminde mer om de ”korta slagdängor” du markerade emot än ett seriöst inlägg.

 • sesam65

  Du skriver att alla kan väl skriva under att beviskraven skall vara lika i våldtäktsmål som i andra mål men det gör inte alla. Bl.a. Leijonhufvud har tillsammans med Peter Eriksson (mp) föreslagit förändringar i bevisbördan för att domstolarna inte nå upp i förväntat resultat. Man sätter alltså ett nummer eller procentnivå på en acceptabel nivå av fällningar av våldtäktsmän som inte tar sitt avstamp i verkligheten utan en konstruerad verklighet där man skall nå ett bestämt antal fällningar.

  Gör man så anser jag att då är man inte intresserad av sanningen utan bara av en en socialt acceptabel nivå av fällda män. Sedan är det ju svårt att bedömma vem som talar sanning. Det är ord mot ord och att då lyssna mer på kvinnan som ett antal fall visar är att helt sätta mannens rättssäkerhet ur spel för ett samhälleligt intresse att få upp statistiken på fällda män.

  Slutligen anser jag att det var Leijonhufvud som börja smutskastningen.

 • Anders_S
 • profanum_vulgus

  norah4you:
  Att bli intervjuad är inte Hillegrens professionella verksamhet och särskilt inte när han är på semester och det inte har med något av hans mål att göra.
  Hillegren har tidigare angående ljugande krogvakter mycket tydligt uttalat att han skiljer på sina åsikter och lagtolkning.
  Den grundlagsregel som är aktuell om man ska välja att ha dina medvetna missförstånd är för övrigt RB 1:9 om saklighet och opartiskhet.

  Den åsikt han gör gällande, att hans exempel är våldtäkt i lagens mening, är hans professionella uppfattning och alla andra juristers professionella uppfattning också.

  Din brist på bildning slår sina egna rekord hela tiden, vad skulle en författningsdomstol ha gjort i detta fall menar du?

  Mikael Wallgren:
  Hur ska brist på argument bemötas annat än med efterfrågan av argument?

  1. Han går inte emot svensk lagstiftning, han förklarar den helt korrekt.
  Han påstår inte att hans exempel borde vara straffritt, han jämför det med andra straffbara ting. Han har även tidigare uttalat att han anser att ordningen före 2005 var bra, då man skiljde på våldtäkt och sexuellt utnyttjande.

  2. Det är samma argument som att folk inte röstar på ”vissa vänsterkretsar”. Folket är fördummat. Det är också samma argument som låg bakom den tidiga socialdemokratins folkbildningskampanjer.

  3. Att hon är en idiot. Hon är professor i straffrätt men brukar ändå inte lyckas med straffrättsliga analyser ens på gymnasienivå. Hon påstod t.ex. att domare som dömde oskyldiga skulle begå tjänstefel.

 • Magnus

  Problemet är att ingen ursäkt från Hillegren skulle räcka i dagsläget. För den PK-glada mobb som vill ha en Eva Lundgren/Madeleine Leijonhufvud-syn på sexuellt våld är han en symbol för hela rättssamhällets ruttenhet, dessutom en bekväm symbol eftersom han utrycker sig så dåligt. Faktum är att Hillegren låter som om sexualbrottslagen idag var den lag som Leijonhufvud har förespråkat

  Den bloggande mdiafeminismens program ser ut så här – se diskussionen på t ex Helena Bergmans eller Isobel Hadley-Kamptz bloggar; de var centrala för att få igång drevet:

  -All oönskad fysisk beröring är jämförbar med sexövergrepp,
  -Våldtäkt definieras helt enkelt som sex efter att någon sagt nej, eller om ”offret” hävdar i efterhand att hon inte var bekväm med situationen. En sexuell invit ska alltså hanteras på samma rigida sätt som ett frieri. Om man vill avra säker på att ingen ska anklaga i efterhand så skulle det i princip krävas et daterat kjontrakt med stämplar. AStt folk ofta har sex utan att stå och uttalat be om det, att ett sådant handlade ses som gravt osexigt, tar den häör vinkeln aldrig hänsyn till. Inte heller att även tjejer deltar i et spel där ”nej” ofta betyder ”mm, få se hur hungrig du är?” eller ”litet senare”.

  Det ironiska är att också domtolar ibalnd använder denna naivt fromalistiska vild av kommunikation mellan människor för at tillbakavisa en anklagelse om sexuellt utnyttjande/våldtäkt i fall där det är klart för de flesta att det inträffade. Tumbafallet till exempel: kvinnan var upenbart i ett trängt läge och ensam mot et gäng invandrarkillar som ”bjudit med sig själva” in i hennes hem, men vågade inte protestera. Domstolen läste det som att hon samtyckt till gruppsex.

  -Kvinnor får inte ifrågasättas inför rätta i sexmål, inte av en man i alla fall, för det äör kränkande.
  -Det enorma antal våldtäkter och övergrepp som inte urtreds eller går till åtal beror uteslutande på den patriarkala juristkåren, och på att offret inte ges tillräckligt hög status.
  -Därför behövs det en räfst.
  -Mål om sexuellöt våld handlar i grund och botten om personlig hämnd och upprättelse, och bör fokusera hårt på brottsoffret, som ska få stort utrytmme att tillrättavisa den åtalade inför rätta.

  Med det programmet har man en nytotalitär rättspraktik.

 • Det det hela handlar om är att svenska offentliga tjänstemän måste följa regeringsformen och de facto visa att de förstår vad det menas med respekt för alla människors lika värde. Där har Hillegren grovt brustit. Både gentemot kvinnor i stort och genom att försöka skilja på kvinnor i långvariga förhållanden och andra kvinnor. Helt i strid mot Regeringsformens 1 kapitels 2 paragraf!

 • profanum_vulgus

  norah4you:
  Hur har Hillegren brustit i det avseendet?

 • Magnus

  Ingen journalist har ju ens ställt frågan om Hillegren faktiskt haft några sexualbrottmål att driva de senaste tio åren. Hans inställning är förmodligen välkänd på jobbet, och det är inte så att åklagare på hans nivå sysslar med en blandad godispåse av mål hela tiden. Det finns en viss specialisering.
  När han uttalade sig i artikeln i Svenskan handlade det inte om något konkret mål, att det blev just han kan beror möjligen på att jouranlisten helt enkelt känner till honom sen tidigare eller att någon annan jurist tipsade denne: ”snacka med Hillegren, han har synpunkter på det här”. Så går det ofta till inom media. men många i bloggvärlden antar obekymrat att Hillegren står och uttolkar vad HD:s arbete går ut på, att han skulle ha någon direkt roll inom HD:s pågående översyn av praxis.

 • profanum_vulgus

  Magnus:
  Han kollegor har nog till större delen samma uppfattning. Skillnaden är att Hillegren gärna deltar i debatten.
  Journalisten som intervjuade honom hade själv missat idiot-sensationalismens i hans uttalande.

 • Magnus

  Bråket började f ö inte md någonderas debattartikel. Det startade i lördags, kort efter den ursprungliga artikeln i SvD, två dygn innan Leijonhufvuds utspel, med de här upprörda blogginläggen

  http://isobelsverkstad.blogspot.com/2009/08/lite-mera-kvinnohat-sahar-till-helgen.html

  http://hkbergman.blogspot.com/2009/08/valdta-pa-ha-sa-kul.html (båda har sen följt upp med arga och välskrivna inlägg som gör Hillegren till en symbol för en kvinnohatande anti-rättsstat)

  När Leijonhufvuds artikel kom upp fanns det redan typ 50-60 bloggdiskussioner om saken, många initierade av pesoner som känner varandra, mediefolk och pride-aktiva i Stockholm. Antagligen finns det en hel del på Facebook också. Det handlar om ett välorkesterat drev med hög volym från början.

 • Magnus

  profanum vulgus: Om journalisten skrivit för en kvällstidning eller gjort inslag för Klla Fakta hade han mycket väl kunnat trycka hårdare på det nyhetsmäsiga i Hillegrens uttalande. Jag tror inte att hn missade det helt, men Svenskan kör inte den sensationella stilen på nyhetsplats, och som journalist lär man sig nsabbt att läsa vilken ton som förväntas på ett visst ställe, i en viss tidning.

  Påståendet att nästan alla åklagare och domare är mansgrisar är ett stående inslag i diskussioner om våldtäkt, sex och makt från neo-feministiskt håll, men det ges aldrig några belägg annat än av typen ”många av mina kompisar har blivit våldtagan men ingen av dem fick någon rätt i domstolen, det är knappt nån som ens tilläts att få till ett åtal”

 • profanum_vulgus

  Magnus:
  Ja det kunde ju ha körts på som ”Män är djur” som förvisso riktade sig mot grupper jag tycker är läskiga men som var lika oschysst (oschysst betyder alltså att något är dåligt, inte att det är OK som idioterna verkar tro).

  Hillegren är inte en mansgris.