Hög tid för en ny Götaälvbro

Det är självklart hög tid för en ny Götaälvbro. Det är idag den enda förbindelselänken för spårbunden kollektivtrafik mellan Hisingen och fastlandet. På Hisingen bor en fjärdedel av Göteborgs befolkning och där ligger några av de allra största arbetsplatserna. Samtidigt är dte naturligtvis helt absurt, som Sjöfartsverket föreslår, att inte satsa på fartygstrafik på älven och Vänern. Fartygstrafik är ett mycket miljövänligt transportsätt.

Det bästa läget för en ny bro är ju strax uppströms från den nuvarande bron. Då kan anslutninagrna för biltrafiken från Götaleden och Nya allén via en bangårdsviadukt liksom kollektivtrafiken från Nils Ericssons-platsen på ett enkelt och lätt sätt anslutas till en ny bro. Situationen blir densamma på Hisingen där det alltså också blir lätt att ansluta all den trafik som idag går över den gamla Götaälvbron.

Men på sikt, för att kollektivtrafiken i Göteborg ska kunna bli betydligt bättre ordentligt krävs en kollektivtrafiktunnel också. Bästa läget för det är förmodligen ett läge ungefär vid Lindholmen på Hisingen och Stigberget söder om älven.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Blogged with the Flock Browser

Tags: , , , , , ,

Advertisements